Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

znak školy bodova školy

Přehled aktuálních článků

Maškarní průvod

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

GIVT.cz

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

POMOZTE NÁM, PROSÍM - HLASUJTE PRO č. 013

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Lampionový průvod 11.11.2015

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Turistická známka

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Základní a mateřská škola

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Pomozte nám, prosím

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Den otevřených dveří 21.03.2015

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Hrad Borotín a barokní hospodářský dvůr

více na Městys Borotín - oficiální www stránky

Ankety

Jak se Vám líbí vzhled stránek?

Zobrazených stránek

Celkem: 250784 měsíc: 5969 den: 158 hodina: 1
Aktuality

Informace k zápisu

Od letošního školního roku je termín zápisu ze zákona posunut na duben. V naší škole proběhne zápis ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin. Den otevřených dveří pro zájemce se uskuteční 9. března 2017 od 8.00 do 16.00 hodin.

Kritéria přijetí a potřebné dokumenty budou včas zveřejněny na stránkách školy.

Zápis do mateřské školy se uskuteční v měsíci květnu. Veškeré informace a kritéria přijetí do mateřské školy budou opět zveřejněny na našich stránkách.

Upozorňujeme, že od září 2017 je docházka předškoláků do mateřské školy povinná. 


Karneval

Dne 11. 2. 2017 proběhl „Dětský karneval“, který pořádala ZŚ a MŠ Borotín v Restauraci U Kostela.
I přes velkou „marodku“ přišlo hodně masek, které doprovázeli rodiče a prarodiče. Myslím si, že se karnevalová zábava povedla a líbila se všem. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, díky kterým se mohl karneval uskutečnit, za jejich peněžité i věcné dary. Chci také poděkovat všem učitelům, kteří pomáhali při přípravě a průběhu karnevalu. Výtěžek z této akce bude použit na potřeby dětí.

                                                                                                                                                     Za organizátory Mgr. Matyušová Alexandra


EON - misePlus+

Ve čtvrtek a v pátek 16. a 17. února k nám tradičně zavítá EnergyTruck se svými naučnými a zábavnými programy.1. třída bude objevovat elektřinu, 2. a 3.třída pozná svět vesmírných Efounků, 4. a 5. třída se stanou tajnými agenty a ochránci Země před zbytečným plýtváním energií, 6. a 7. třída absolvuje zkoušky a podpoří kladné Ekotrony před temnými Energožroury. Žáci se atraktivní formou dozví řadu znalostí, které mohou využít doma i ve škole.Program zaštiťuje společnost E.ON a díky tomu je realizována zdarma. 


Hudební pořad

V úterý 2.2.2017 navštívil naši školu Mgr. Pavel Josef Macků PhD., který je velkým znalcem i zhotovitelem různých druhů hudebních nástrojů. Proto jsme měli společně možnost poznat, jak se nástroje vyvíjely od pravěku po současnost, jak se vyráběly, ladily a hlavně jak se na ně hrálo. Viděli jsme a slyšeli jsme přibližně 40 hudebních nástrojů. Byly mezi nimi i takové, které dnes vídáme už je v historických filmech a pohádkách - loutna, fidula, žaltář, mandolína a mnoho dalších. Pro všechny to byl nevšední zážitekHudební pořad.                   Hudební pořad


Poplatek za ŠD a ŠK

Vážení rodiče,

poplatek v částce 500,- Kč za školní družinu a školní klub za II. pololetí 2016/2017 vybíráme do konce měsíce února.

Za ŠD a ŠK - R. Pilařová


Biologická olympiáda - výsledky školního kola

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
biol.olymp.-2016-17-vysledky-sk.-kola-.docx 42 Kb

Vánoční posezení s anglickou literaturou

             Poslední školní den kalendářního roku 2016 jsme zahájili všichni společně v tělocvičně. Čekalo nás totiž mnoho kulturních zážitků. Letos dokonce v cizím jazyce, v angličtině. Žáci 5. ročníku si pro děti připravili anglickou lidovou pohádku „The Stonesoup“. Její děj připomíná naši pohádku „Sekyrková polévka“. Poté nám Lukáš Holub z 9. třídy a Monika Rytířová ze 7. třídy přednesli úryvek anglické prózy, kterou recitovali na soutěži Eurolyra 5. prosince 2016. Lukáš nás zavedl na „Gulliverovy cesty“  Jonathana  Swifta a Monika do „Tajné zahrady“ Frances Burnettové. Jejich spolužáci Jakub Halama, Anna Zrůstová, Šárka Mikulová a Kateřina Mikulová je uvedli krátkým povídáním o autorech a jmenovaných dílech, tentokrát v češtině. Dále pak přečetli dané úryvky v českém překladu.

Poté následovala krátká prezentace úspěchů borotínských basketbalistek, kterou si žákyně připravily jako poděkování svému trenérovi Ladislavu Zrůstovi.

                Celé vystoupení bedlivě sledoval pan starosta a jeho spolupracovnice, kteří přišli slavnostně udělit diplomy za nejlepší novoroční přání PF. Vánoční atmosféru společného setkání jsme završili zpěvem koled. S přáním krásných Vánoc a pevného zdraví v roce 2017 jsme se rozběhli do tříd k ozdobeným stromečkům a dárkům užít si Vánoce v kruhu svých spolužáků a učitelů.

 

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2017

přejí žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci

ZŠ a MŠ Borotín.


Nejlepší novoročenky

Dlouholetou tradiční výtvarnou soutěží na naší škole je tvorba novoročenek. Účastní se jí všichni žáci školy, vzájemně se ohodnotí hlasováním, poté jejich práci ohodnotí učitelé a zaměstnanci školy. Zde jsou výsledky letošního klání:

Hlasování žáků:

I. stupeň

1. místo Adéla Jandová – 5. třída

2. místo Anna Dohnalová – 4. třída

3. místo Filip Šváb – 3. třída

II. stupeň

1. místo Tereza Homolová – 9. třída

2. místo Darina Peterková – 7. třída

3. místo Tereza Fučíková - 6. třída

 

Hlasování učitelů a zaměstnanců školy:

I. stupeň

1. místo Anna Eliášová – 3. třída

2. místo Klára Fialová – 5. třída

3. místo Romana Hášová – 4. třída

II. stupeň

1. místo Max Fiala – 8. třída

2. místo Kateřina Fárová – 6. třída

3. místo Veronika Fárová - 8. třída

 

Cenu starosty Borotína si odnesla Aneta Zíková ze 7. třídy a její novoročenka se stala zároveň novoročenkou Městyse Borotína.

Všem výhercům gratulujeme!

 

Eva Macková – garant akce

 


Nabídka zájmových kroužků - 2016/2017

Pondělí
Přírodovědný a zdravotnický kroužek   – p. uč. Nováková – 14.00-15.00
Logopedie – p.uč. Kleňhová – 13.00-13.45
Florbal (1. stupeň) – p. uč. Holub – 13.30 – 14.30
Florbal (2. stupeň) – p. uč. Holub – 14.30 – 15.30
Pohybově-taneční kroužek – p. uč. Halamová – 15.30 – 16.30

Úterý

Lego – p. uč. Francl – 13.00 - 14.00


Středa
Dance aerobic (5. – 9. třída) – p. Brindová – 15.00 - 16.00
Logopedie – p. uč. Halamová – 13.00 – 14.00


Čtvrtek
Turistický kroužek – p. uč. Makoč – 14.00 – 15.00


Pátek
Aerobic (2. – 4. třída) – p. Brindová – 14.00 – 15.00

 

Kurz hry na kytaru: (od 4. třídy)
Pondělí – pokročilí – 14.00-15.00
Úterý – mírně pokročilí – 14.00 – 15.00
Středa – začátečníci – 14.00 – 15.00

Kroužek keramiky a vaření bude z důvodů rekonstrukce otevřen nejdříve ve II. pololetí.

Kroužek basketbalu bude časově upřesněn v průběhu září.

19. 9. - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ.


Upozornění pro rodiče

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se opět zvýšil výskyt vší ve škole a školce, prosíme o důkladné denní pravidelné prohlížení vlasů dětí a v případě nálezu o okamžité upozornění ve škole.Ohlášení zůstává anonymní a slouží jen pedagogům k mapování výskytu.Při zjištění nebo důvodném podezření výskytu tohoto onemocnění u žáka ve škole budou neprodleně informováni jeho zákonní zástupci a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti), aby nedošlo k šíření infekce.Žák se nesmí vrátit zpět do kolektivu, dokud nejsou vlasy čisté a úplně zbavené hnid. Často sestává, že rodiče pouze umyjí dětem hlavu přípravkem, ale nezbaví vlasy hnid. Přípravky, které jsou na trhu nezaručí odstranění všech hnid, proto je nutné ruční vyčesávání vlasů, jinak se vši neustále šíří.V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, zvážíme, zda o  této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
postup-pri-vyskytu-vsi-detske.doc 26.6 Kb

Opatření ŘŠ

Vzhledem k neustále se opakujícím zpožděným platbám obědů a školkovného, vydává ředitelka školy následující opatření:

Pokud nebude úhrada provedena nejpozději do 10. dne daného měsíce, nebude dítěti poskytnuta strava a pobyt v MŠ.

Vyjímečné případy je možno konzultovat s vedoucí školní jídelny paní Všetečkovou.