Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

znak školy bodova školy

Přehled aktuálních článků

Ankety

Jak se Vám líbí vzhled stránek?

Zobrazených stránek

Celkem: 338270 měsíc: 7101 den: 27 hodina: 27
Aktuality

Volná pracovní místa v ZŠ

Výběrové řízení na pozice uklízeč – uklízečka v ZŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Borotín, okres Tábor vyhlašuje výběrové řízení na pozice uklízeč – uklízečka v ZŠ. Pracovní poměr na dobu určitou, 2. platová třída, nejvyšší platový stupeň, dovolená dle ZP. Výše úvazku 50 % nebo 70 %. Nástup 12. 3. 2018. Je požadována: svědomitost, pečlivost, flexibilita a pozitivní vztah k dětem. Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 2. 3. 2018 k rukám ředitelky školy, případně elektronicky na zsborotin@seznam.cz Bližší informace na telefonu 739 572 481.

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


II. pololetí začínáme v novém

Od pondělí 5. února 2018 se vracíme nejen do svých učeben, ale také zpět k původnímu rozvrhu hodin  ze září minulého roku. 

Od středy je možné opět odebírat svačinky.


Platby ŠD, ŠK, VA a kroužků na II. pololetí

Rodiče žáků přihlášených do ŠD, ŠK a Volnočasových aktivit zaplatí za pobyt částku 500,- Kč na II. pololetí do konce měsíce února. Při platbě na účet uveďte variabilní symbol žáka a do poznámky zapište účel platby. Platbu v hotovosti odevzdejte příslušné p. vychovatelce/vychovateli.

Zájmový kroužek platí všichni účastníci (i docházející do ŠD, ‚ŠK a VA) částkou 100,- Kč za II. pololetí hotově vedoucímu kroužku do konce měsíce února. Je také možné se přihlásit či odhlásit z kroužku.


Dočkali jsme se....

                Pátek 26. ledna byl pro všechny v naší škole dlouho očekávaným dnem. Společně jsme mohli konečně otevřít nově opravené prostory, které nám koncem září velmi poškodila protékající voda. V 1. patře zničila podlahy ve třech učebnách. V přízemí poškodila spotřebiče a vybavení ve školní kuchyni a přilehlých prostorách, poškodila elektroinstalaci, zdi a podlahy v jídelně, chodbě, cvičné kuchyňce, na toaletách a v jedné učebně. Tato část školy byla tedy úplně uzavřena.

            Celý chod školy se musel přizpůsobit nově vzniklé situaci. Prvňáčci se přestěhovali na radnici, kde jim byla vytvořena prozatímní třída. Díky nabídce správce haly jsme mohli jednu z učeben přestěhovat i do místnosti, kde se hraje stolní tenis. Ze školních dílen se stala školní jídelna i výdejna jídla zároveň. Paní kuchařky vařily v kuchyni Restaurace U Kostela. Denně pak jídlo dovážely do školy. Pro šesťáky a deváťáky se stala domovskou třídou školní družina.

            V pátek, 4. vyučovací hodinu, jsme se tedy sešli, abychom přestřihli pásku, která nás dělila od nově zrekonstruovaných prostor. Naši malou školní slavnost zahájili žáci 6. třídy hudebně-dramatickým vystoupením. Paní ředitelka poděkovala všem žákům i učitelům za odvedenou práci. Vyznamenala paní kuchařky Řádem zlaté vařečky, pana školníka a paní uklízečku medailí Za statečnost, přestřihla pásku a všichni jsme si mohli prohlédnout, jak rekonstrukce dopadla. Kompletně zrekonstruovaná školní kuchyně nyní působí na první pohled, díky novému vybavení, jako řídící centrum letového provozu. V jídelně jsme obdivovali nový, zvětšený výdejní prostor. Žáci šesté třídy začali se stěhováním do své kmenové učebny. Během pár dnů se všichni vrátíme k původnímu rozvrhu hodin a učeben.

            Ještě jednou – všem velký dík!!!                                                                                                                                                                                                    E.M.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
najdi-10-rozdilu.docx 467.7 Kb

Havárie vody ve škole

Na Svatého Václava venku svítilo slunce, ale ve škole pršelo. V jedné z učeben v prvním patře praskl přívod vody k umyvadlu. Voda pod tlakem vytékala několik hodin a protekla do školní kuchyně, jídelny, skladu, chodby, kuchyňky a jedné učebny. Zastavila se až v prostorách sklepa. Cestou napáchala značné škody, zejména na stěnách, na elektrickém vedení, spotřebičích v kuchyni a nábytku ve třídách. Rozsah poškození elektrického vedení a spotřebičů v kuchyni v současné době nelze určit, vše musí být zkontrolováno a posouzeno odbornými osobami. Z tohoto důvodu bude zřejmě jídelna mimo provoz několik následujících dní. Na odstraňování škod se pilně pracuje, přesto však nemůžeme zajistit obědy ani svačinky pro žáky ZŠ, zaměstnance ani cizí strávníky. Strava pro MŠ bude od úterý zajištěna. 

Děkujeme všem za pochopení a pomoc při odstraňování havárie. O vývoji situace budeme průběžně informovat. 

                                                                                                                                                                               Mgr. Lenka Pípalová,ředitelka školy


Upozornění pro rodiče

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se opět zvýšil výskyt vší ve škole a školce, prosíme o důkladné denní pravidelné prohlížení vlasů dětí a v případě nálezu o okamžité upozornění ve škole.Ohlášení zůstává anonymní a slouží jen pedagogům k mapování výskytu.Při zjištění nebo důvodném podezření výskytu tohoto onemocnění u žáka ve škole budou neprodleně informováni jeho zákonní zástupci a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti), aby nedošlo k šíření infekce.Žák se nesmí vrátit zpět do kolektivu, dokud nejsou vlasy čisté a úplně zbavené hnid. Často sestává, že rodiče pouze umyjí dětem hlavu přípravkem, ale nezbaví vlasy hnid. Přípravky, které jsou na trhu nezaručí odstranění všech hnid, proto je nutné ruční vyčesávání vlasů, jinak se vši neustále šíří.V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, zvážíme, zda o  této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
postup-pri-vyskytu-vsi-detske.doc 26.6 Kb

Opatření ŘŠ

Vzhledem k neustále se opakujícím zpožděným platbám obědů a školkovného, vydává ředitelka školy následující opatření:

Pokud nebude úhrada provedena nejpozději do 10. dne daného měsíce, nebude dítěti poskytnuta strava a pobyt v MŠ.

Vyjímečné případy je možno konzultovat s vedoucí školní jídelny paní Všetečkovou.