Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

znak školy bodova školy

Přehled aktuálních článků

Ankety

Jak se Vám líbí vzhled stránek?

Zobrazených stránek

Celkem: 318747 měsíc: 2771 den: 195 hodina: 16
Aktuality

Zpívání u stromečku

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na "Zpívání u stromečku" u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, které se uskuteční v sobotu 2. 12. 2017 v 16.30 hodin na borotínském rynku. 

 


Volné pracovní místo v MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Borotín, okres Tábor vyhlašuje výběrové řízení na pozici školník-školnice v MŠ. Pracovní poměr na dobu určitou, 4. platová třída, platový stupeň dle dosažené praxe, 5 týdnů dovolené. Nástup 1. 12. 2017. Je požadována: svědomitost, pečlivost, flexibilita a pozitivní vztah k dětem. 

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 20. 10. 2017 k rukám ředitelky školy, připadně elektronicky na zsborotin@seznam.cz.Bližší informace na telefonu 739 572 481.

                                                                                                                                                       Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Změna v organizaci výuky od 9. 10. 2017

1. stupeň:

- úprava rozvrhu pouze u 1. a 3. třídy (bez volných hodin – výuka nepřerušena), jinak  beze změn

- přestávky a zvonění dle běžného rozvrhu hodin – bez úpravy

2. stupeň

- změna rozvrhu v úterý – všichni stejně polední pauza (oběd, odchod ven)

- v ostatních dnech (po, st – pá) prodloužená přestávka po 4. hodině 11,40 – 12,10, všichni obědvají v klasickém režimu (fronta, jídlo, zbytek přestávky tráví v ŠD v přízemí)

- 5. vyučovací hodina 12,10 – 12,55, přestávka jen 5 minut

- 6. vyučovací hodina 13,00 – 13,45


Informace ke školnímu stravování

Śkolní jídelna je po havárii vody stále v nepoužitelném stavu. Od středy 4.10.2017 se nám podařilo zajistit náhradní způsob stravování pro žáky základní školy. Jednodušší jídla (bez polévky) se budou vařit v budově bývalé školy ve Střezimíři. Potravinová norma bude dodržena formou studených doplňků. Ze školní dílny vznikne improvizovaná jídelna. K výdeji bude použito jednorázové nádobí. Svačinky a obědy pro cizí strávníky bohužel nemůžeme až do odvolání zajišťovat. Pro odhlašování obědů prosím používejte telefonní číslo 606 341 351, nebo číslo kanceláře školy 381 285 833. Obědy lze odhlásit nejpozději předchozí pracovní den do 13.00 hodin.

Žádáme všechny rodiče, kteří mohou svým dětem zajistit stravování mimo školní jídelnu, aby tak učinili a stravu dětem odhlásili. Velmi nám tím pomůžete.

Všem děkujeme za pochopení a vstřícné jednání, zejména obci Střezimíř za poskytnuté prostory.O vývoji situace budeme informovat prostřednictvím těchto stránek. 

Školní jídelna v heslech:

MŠ - celodenní strava zajištěna, oběd dovážen ze ZŠ Sedlec-Prčice

ZŠ - od 4.10. pouze obědy bez polévky, svačiny zrušeny

Cizí strávníci - nevaříme.

Odhlášky: 606 341 351, 381 285 833 do 13.00 hodin


Havárie vody ve škole

Na Svatého Václava venku svítilo slunce, ale ve škole pršelo. V jedné z učeben v prvním patře praskl přívod vody k umyvadlu. Voda pod tlakem vytékala několik hodin a protekla do školní kuchyně, jídelny, skladu, chodby, kuchyňky a jedné učebny. Zastavila se až v prostorách sklepa. Cestou napáchala značné škody, zejména na stěnách, na elektrickém vedení, spotřebičích v kuchyni a nábytku ve třídách. Rozsah poškození elektrického vedení a spotřebičů v kuchyni v současné době nelze určit, vše musí být zkontrolováno a posouzeno odbornými osobami. Z tohoto důvodu bude zřejmě jídelna mimo provoz několik následujících dní. Na odstraňování škod se pilně pracuje, přesto však nemůžeme zajistit obědy ani svačinky pro žáky ZŠ, zaměstnance ani cizí strávníky. Strava pro MŠ bude od úterý zajištěna. 

Děkujeme všem za pochopení a pomoc při odstraňování havárie. O vývoji situace budeme průběžně informovat. 

                                                                                                                                                                               Mgr. Lenka Pípalová,ředitelka školy


Režim plateb ŠD, ŠK, VA a kroužků

Rodiče žáků přihlášených do ŠD, ŠK a Volnočasových aktivit zaplatí za pobyt částku 500,- Kč na I. pololetí do konce září. Při platbě na účet uveďte variabilní symbol žáka a do poznámky zapište účel platby. Platbu v hotovosti odevzdejte spolu s přihláškou příslušné p. vychovatelce/vychovateli.

Zájmový kroužek platí všichni účastníci (i docházející do ŠD, ŠK a VA) částkou 100,- Kč za I. pololetí hotově vedoucímu kroužku. Z důvodů zvýšeného zájmu bude přednostně přijat ten, kdo spolu s přihláškou odevzdá příslušnou částku.


Poplatek za ŠD a ŠK

Vážení rodiče,

poplatek v částce 500,- Kč za školní družinu a školní klub za II. pololetí 2016/2017 vybíráme do konce měsíce února.

Za ŠD a ŠK - R. Pilařová


Upozornění pro rodiče

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se opět zvýšil výskyt vší ve škole a školce, prosíme o důkladné denní pravidelné prohlížení vlasů dětí a v případě nálezu o okamžité upozornění ve škole.Ohlášení zůstává anonymní a slouží jen pedagogům k mapování výskytu.Při zjištění nebo důvodném podezření výskytu tohoto onemocnění u žáka ve škole budou neprodleně informováni jeho zákonní zástupci a žák bude do jejich příchodu oddělen od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti), aby nedošlo k šíření infekce.Žák se nesmí vrátit zpět do kolektivu, dokud nejsou vlasy čisté a úplně zbavené hnid. Často sestává, že rodiče pouze umyjí dětem hlavu přípravkem, ale nezbaví vlasy hnid. Přípravky, které jsou na trhu nezaručí odstranění všech hnid, proto je nutné ruční vyčesávání vlasů, jinak se vši neustále šíří.V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, zvážíme, zda o  této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče.Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
postup-pri-vyskytu-vsi-detske.doc 26.6 Kb

Opatření ŘŠ

Vzhledem k neustále se opakujícím zpožděným platbám obědů a školkovného, vydává ředitelka školy následující opatření:

Pokud nebude úhrada provedena nejpozději do 10. dne daného měsíce, nebude dítěti poskytnuta strava a pobyt v MŠ.

Vyjímečné případy je možno konzultovat s vedoucí školní jídelny paní Všetečkovou.