Aktuality

Uzavření MŠ

Z důvodu nařízené karantény pro všechny zaměstnance MŠ bude školka v pondělí 2. 11. 2020 uzavřena. Od 3. 11. by pak měla být opět v provozu. O případné změně budeme informovat prostřednictvím webových stránek.
Žádám všechny rodiče, aby zvážili přítomnost dětí v MŠ, nebo pokud mohou, vyzvedávali v dalších dnech děti po obědě. 
Děkuji za spolupráci.
 
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Borotínské olympijské hry

V týdnu od 26.10. do 30.10. bude škola uzavřena.  Přesto zveme všechny žáky k účasti na Borotínských olympijských hrách. Pravidla a disciplíny naleznete v příloze.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
borotinske-olympijske-hry.docx 13.4 Kb

Výzva k respektování protiepidemiologických opatření a k ochraně zdraví

Milí, žáci, milé děti, vážení rodiče,
před podzimními prázdninami se na vás všechny obracím s výzvou k dodržování protiepidemiologických opatření a pravidel bezpečného chování ve vztahu k šíření nákazy COVID-19. 
Ve dvou přílohách jsou graficky zpracována pravidla zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Ve třetí příloze jsou pak informace pro rodiče, které mohou pomoci s tím, jak komunikovat s dětmi o nákaze.
Přeji všem hezké prázdniny, hodně trpělivosti a pevné zdraví. 
O organizaci výuky po prázdninách budeme informovat opět prostřednictvím webu a EduPage.
 
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-834695433-1-doporucene-odkazy.pdf 75.4 Kb
priloha-834695433-2-letak-pro-1.-stupen-1-.jpg 134.7 Kb
priloha-834695433-3-letak-pro-2.-stupen-1-.jpg 168 Kb

Provoz MŠ v týdnu od 26.10. do 30.10.2020

Z důvodu nízkého počtu příhlášených dětí nebude ve dnech 26.10. až 30.10. mateřská škola v provozu. 


Vracení peněz za neuskutečněný zájezd do Anglie

 
Dne 15. 10. byly peníze rozeslány na účty rodičů. Vyúčtování bude doručeno prostřednictvím EduPage. Prosím o kontrolu.
 
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Organizace distančního vzdělávání 15. 10. – 23. 10. 2020

Distanční vzdělávání je povinné a týká se všech žáků základní školy.

Vzdělávací obsah bude rozložen do všedních dnů dle stávajícího rozvrhu hodin.

Vzdělávání bude probíhat formou samostudia a plněním úkolů, které budou zadávány prostřednictvím EduPage. Dále budou probíhat online hodiny dle rozpisu.

Účast na online hodinách je povinná, případnou neúčast je nutné omluvit písemně prostřednictvím zprávy v EduPage a po návratu do školy písemně v žákovské knížce.
Ve výjimečných případech je omluvou pro neúčast i nemožnost internetového připojení.

1.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 1.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,00 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

2.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 2.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,30 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

 

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-distancniho-vzdelavani-ve-dnech-15.-23.-10.-2020.docx 76 Kb
rozvrh-hodin-1.-stupen181642170.xlsx 11.3 Kb
rozvrh-hodin-2.-stupen662416169.xlsx 11.8 Kb

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 14. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 vydává ředitelka školy následující opatření:

 • 14. – 23. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat žáci všech tříd ZŠ.
 • Na 14. 10. dostanou žáci zadánu práci prostřednictvím EduPage a ve škole od vyučujících. Žáci, kteří jsou již v distančním vzdělávání, dostanou zadání 14. 10. v 8,00 hod. prostřednictvím online přenosu a zároveň EduPage.
 • Od 15. 10. 2020 budou probíhat online hodiny dle rozvrhu, který bude rodičům a žákům rozeslán a bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích u vchodu ZŠ.
 • 26. a 27. 10. 2020 nařídilo MŠMT volno pro všechny žáky, škola bude celý týden uzavřena pro všechny žáky, výuka v těchto dnech bude dobrovolná a bude probíhat formou projektu.

Distanční vzdělávání je povinné, bude probíhat kombinovanou formou:

 • Online hodiny dle upraveného rozvrhu hodin prostřednictvím platformy meet.jit.si, konkrétní odkaz a rozvrh online hodin bude rozeslán v EduPage. Dále formou testů, prezentací a úkolů v EduPage. Účast je povinná, v případě nepřipojení je nutná omluvenka od rodičů.
 • Další studijní materiály pro samostatnou práci budou rozesílány v EduPage.
 • Dále budou využívány učebnice, pracovní sešity, pracovní listy a další podpůrné materiály. Tištěn materiály budou k dispozici u vchodu do ZŠ.

Školní družina je uzavřena od 14. 10. – 30. 10. 2020.

Školní jídelna a mateřská škola jsou v provozu.

Všichni žáci ZŠ mají obědy i svačiny odhlášeny. Pokud je o stravování zájem, mohou si rodiče žáků obědy přihlásit a odebírat do jídlonosičů za dotovanou cenu. Děti dostanou porci dle své věkové kategorie.

Dále vaříme i pro cizí strávníky za cenu 75,- Kč.

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481


Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín v době od 12. 10. do 30. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020, vydává ředitelka školy následující opatření:

 • 12. – 16. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat třídy VI. A a IX. A, ostatní třídy se budou vzdělávat prezenčně.
 • 19. – 23. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat třídy VII. A, VII. B a VIII. A, ostatní třídy se budou vzdělávat prezenčně.
 • 26. a 27. 10. 2020 nařídilo MŠMT volno pro všechny žáky, 28. 10. je státní svátek,
  29. a 30. 10. podzimní prázdniny. Škola bude celý týden uzavřena pro všechny žáky, výuka v těchto dnech bude dobrovolná formou projektu.

Distanční vzdělávání je povinné, bude probíhat kombinovanou formou:

 • Online hodiny dle platného rozvrhu hodin (budou dodržovány časy a předměty) prostřednictvím platformy meet.jit.si, konkrétní odkaz bude rozeslán v EduPage. Dále formou testů, prezentací a úkolů v EduPage. Účast je povinná, v případě nepřipojení je nutná omluvenka od rodičů.
 • Další studijní materiály pro samostatnou práci budou rozesílány v EduPage.
 • Dále budou využívány učebnice, pracovní sešity, pracovní listy a další podpůrné materiály.
 • Chování v online prostředí se po dobu výuky řídí stejnými pravidly jako chování ve škole.
 • Pravidla pro distanční vzdělávání jsou ošetřena v dodatku školního řádu, který je k dispozici na webových stránkách školy.

Školní družina a jídelna jsou ve dnech vyučování v běžném provozu, 26. – 30. 10. 2020 bude zavřeno.

Žáci, kteří mají distanční vzdělávání, mají obědy automaticky odhlášeny. Mohou si je vyzvedávat do jídlonosičů za dotovanou cenu, musí si je sami přihlásit. Svačiny jsou pouze pro děti, které chodí do školy.

Zapůjčení notebooků je možné po předchozí telefonické dohodě, pro zařízení si musí přijít rodiče.

 

Případné dotazy na tel č. 739 572 481.                     Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
erouska-grafika.pdf 1158.9 Kb
informace-erouska.pdf 239.3 Kb
informace-pro-skoly-opatreni-rijen-2020.pdf 210.2 Kb
msmt-zmena-organizace-skolniho-roku-rijen-2020.pdf 287.1 Kb
opatreni-reditelky-skoly-k-siatancnimu-vzdelavani.docx 75.9 Kb
prehledna-tabulka-opatreni-rijen-2020.pdf 153.2 Kb

Dodatek ke školnímu řádu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-ke-skolnimu-radu-distancni-vyuka.docx 21.9 Kb
metodika-msmt-pro-distancni-vzdelavani.pdf 648.9 Kb

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
  • d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), …..

Znění celého nařízení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove


Kurzy Cambridge English 2020-2021

 
   

 LA02a Movers 1 pro děti 6. a 7. ročníku

ZAČÍNÁME !!!

Čtvrtek 14:00 - 14:45 - 1.10.2020  -  učebna VI. A

Úterý 14:00 - 14:45 - 6.10.2020 - jazyková učebna

 


Protiepidemiologické opatření

Od 10. 9. 2020 musí mít ve společných prostorách ZŠ všichni zakryty dýchací cesty rouškou.

Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den, každou samostatně zabalenou v igelitovém sáčku.

Ve třídách zatím roušky nařízeny nejsou.


Konzultační hodiny učitelů

Vážení rodiče,

jsme vám k dispozici po předběžné telefonické domluvě v těchto dnech a hodinách:

 

KONZULTAČNÍ HODINY
       
Anna Pultarová 1. třída středa 13:30 - 14:30
Jitka Kleňhová 2. třída čtvrtek 13.00 - 14.00
Miroslava Komárková Halamová 3. třída úterý 14:00 - 15:00
Robin Francl 4. třída pondělí  13:00 - 14:00
Iveta Grznárová 5. třída středa 14:00 - 15:00
Monika Makočová 6. třída čtvrtek 14:00 - 15:00
Božena Kabíčková 7.A čtvrtek 14.00 - 15.00
Otakar Novotný 7.B úterý 13:35 - 14:20
Lenka Volfová 8. třída středa 13:45 - 14:45
Pavlína Nováková 9. třída úterý 14:45 - 15:45
Lenka Pípalová   úterý 14:30 - 15:30
Eva Macková   čtvrtek 14:20 - 15:20
Alexandra Matyušová   pondělí  14:00 - 15:00
Radek Holub   pondělí  14:00 - 15:00

Kurzy Cambridge English 2020-2021

 
   

 LA02a Movers 1 pro děti 6. a 7. ročníku

ZAČÍNÁME !!!

Čtvrtek 14:00 - 14:45 - 1.10.2020  -  učebna VI. A

Úterý 14:00 - 14:45 - 6.10.2020 - jazyková učebna