Aktuality

Prázdninový provoz MŠ Borotín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
provoz-ms-o-letnich-prazdninach.pdf 380.6 Kb

Znovuotevření ZŠ pro žáky II. stupně

Od 8. června otevíráme ZŠ také pro žáky II. stupně formou hromadných konzultací. 
Před zahájením konzultací je z organizačních důvodů nutné PODEPSAT čestné prohlášení a doručit ho do kanceláře školy
nejpozději do 3. 6. 2020 (osobně, naskenované mailem, poštou).
V příloze zasíláme informace a čestné prohlášení.
Těšíme se na viděnou.
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni.pdf 275.2 Kb
informace-k-nastupu-2.-stupen.doc 103.4 Kb

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Zveme všechny rodiče budoucích prvnáčků na informativní schůzku, která se bude konat

ve středu 17. června od 16.00 hodin  v budově základní školy (bez účasti dětí). 

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, kontaktuje nás na číslech 739 572 481 nebo 731 682 006.


Příměstské tábory při ZŠ Borotín

Vážení rodiče,
také v letošním roce nabízíme vašim dětem možnost strávit svůj prázdninový čas na letním příměstském táboře při ZŠ Borotín. Otevíráme šest týdenních turnusů. Nabízíme zde dětem celodenní zábavný program – tvoření, sport, hry a výlety. Minimální počet účastníků v jednom turnusu je 12. Dítě lze přihlásit na jednotlivé týdny nebo jednotlivé dny. Cena za jeden celý týden je 1.200,-Kč. V ceně je zahrnuto kurzovné a stravné (oběd a svačina).

Z organizačních důvodů zašlete:
-  přihlášku – do 15. června, na každý turnus samostatně, poštou, osobně, na emailovou adresu školy zsborotin@seznam.cz

- kurzovné a stravné  - 1.200,- Kč do 15. června na účet školy 181 632 460/0300, do poznámek je nutno uvést jméno dítěte

- potvrzení o zaměstnání  - při nástupu dítěte na tábor,  postačí pouze jedno potvrzení pro více turnusů

- list účastníka - při nástupu dítěte na tábor, vyplňuje podpořená osoba

- bezinfekčnost - nesmí být starší tří dnů před nástupem na tábor, na každý turnus zvlášť, postačí odevzdat až při nástupu dítěte na tábor.

Termíny letního příměstského tábora:

 1. turnus – 13.7. – 17.7 2020
 2. turnus – 20.7. – 24.7.2020
 3. turnus – 27.7. – 31.7. 2020
 4. turnus – 3.8. – 7.8.2020
 5. turnus – 10.8. - 14.8. 2020
 6. turnus – 17.8. – 21.8.2020

Více informací na čísle 731 682 006 – Eva Macková.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-a-taborovy-rad-pt-2020.docx 199.5 Kb
list-ucastnika-pt-2020979032692.docx 198.7 Kb
osvc-pt-potvrzeni-o-evidenci-cssz.docx 192.4 Kb
potvrzeni-o-zamestnani.docx 205.8 Kb
prihlaska-primestsky-tabor-2020.docx 213.9 Kb
urad-prace-potvrzeni-o-postaveni-podporene-osoby-na-trhu-prace.docx 197.8 Kb

Informace k organizaci vzdělávání od 25.5.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vzdelavani-zaku-od-25.5.2020-organizacni-pokyny.pdf 475.4 Kb

Znovuotevření MŠ Borotín od 25. 5. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ms-cestne-prohlaseni.pdf 737.2 Kb

Znovuotevření ZŠ Borotín pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-cestne-prohlasenni-navratka-pro-1.-stupen.pdf 991.5 Kb

Konzultace pro žáky 9. ročníku

Konzultace pro žáky 9. ročníku budou zahájeny v úterý 12. května 2020.

Přiložené dokumenty je třeba oboustranně vytisknout a přinést podepsané od rodičů. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-9.-rocnik-cestne-prohlaseni.pdf 770 Kb

Zahájení výuky v MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

dle harmonogramu Vlády ČR k rozvolňování preventivních opatření a dle rozhodnutí zřizovatele bude postupně zahajována výuka a provoz v ZŠ a MŠ Borotín.

Pro provoz škol a školských zařízení platí v současnosti velmi přísná pravidla. Upozorňuji, že návrat do škol je v této době dobrovolný a je zcela na rozhodnutí rodičů, zda pošlou dítě do školy či jej i nadále budou vzdělávat doma. Podrobné informace k jednotlivým skupinám dětí a žáků jsou uvedeny níže v odkazech.

Od 11. 5. 2020 umožněn vstup do škol žákům 9. ročníku ZŠ formou tzv. konzultací k přijímacím zkouškám. Více informací zde.

Od 25. 5. 2020 umožněn vstup do škol žákům 1. stupně ZŠ formou tzv. dětských skupin. Více informací zde.

Od 25. 5. 2020 obnoven provoz . Více informací zde.

U žáků 2. stupně zatím není stanoven termín pro návrat do školy.

Naše škola bude pro zájemce otevřena a současně bude i nadále probíhat výuka distanční formou (na dálku přes počítače).

Konkrétní informace o provozu budou zveřejněny po získání informací o počtu přihlášených dětí a žáků.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

Za rizikovou skupinu jsou považovány všechny děti, které naplňují alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů. U těchto dětí je pobyt v ZŠ zakázán, u MŠ rozhodují rodiče.

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na kontaktech:

tel.: 381 285 833, 739 572 481

e-mail: zsborotin@seznam.cz

 

V Borotíně 4. 5. 2020                                                Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Harmonogram uvolnění škol

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
msmt-harmonogram-uvolneni-skol.pdf 205 Kb

Přijímací zkoušky na SŠ

STŘEDNÍ ŠKOLY
Informace ministerstva školství k přijímacímu řízení:

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.
Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.
Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
 „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.
Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ

Přijímací řízení pro žáky učebních oborů proběhne v obdobném termínu  jako u středních škol. Sledujte webové stránky jednotlivých učilišť.

 


Sběr bylin a pomerančové kůry

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nakupni-seznam-bylin-citr.-a-pom.-kury-cenik-skoly-2019.pdf 415.5 Kb
sber-lecivych-bylin-a-pomerancove-kury.docx 75.1 Kb

Zápis do mateřské školy při ZŠ a MŠ Borotín pro školní rok 2020/2021

Organizace zápisu:

Zápis do MŠ probíhá bez přítomnosti dítěte pouze předáním potřebných dokladů. Dokumenty je možné zaslat elektronicky, poštou či předat osobně.

 

Termín zápisu:  4. 5. 2020 – 11. 5. 2020

V tyto dny budou přijímány dokumenty v kanceláři ZŠ vždy 8,00 – 10,00.

V úterý 5. 5. 2020 lze podat přihlášku osobně  budově MŠ od 12,00 do 16,30.

Povinné dokumenty k zápisu:

 • Žádost o přijetí
 • Evidenční list
 • Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče)
 • Lékařské potvrzení (lze nahradit čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu) – netýká se předškoláků a dětí s odkladem

Dokumenty ke stažení ZDE.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Všichni uchazeči o vzdělávání v 1. ročníku v roce 2020/2021 byli přijati. Informacční schůzka pro rodiče se uskuteční v červnu.

                                                                              Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Příroda je můj kamarád

Nápady a tipy co dělat v přírodě.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pr.-napady-na-1.-a-2.-kvetnovy-tyden.docx 1132.6 Kb
pr.-napady-na-2.-dub.-tyden-velikonocni-kraslice-pani-rerichy-a-pani-cibule.docx 7435.2 Kb
pr.-napady-na-3.-a-4.-kvetnovy-tyden-.docx 2054.4 Kb
pr.-napady-na-3.-dub.-tyden-vejce-v-octe-a-majoranka-na-uteku.docx 1610.9 Kb
pr.-napady-na-4.-dubnovy-tyden-den-zeme.docx 553.4 Kb
priroda-je-muj-kamarad-napady-a-tipy-i-do-karanteny-.docx 341 Kb
vysvetleni-pokusu-ze-3.-dubnoveho-tydne-vejce-majoranka.docx 169.5 Kb

Aktuální 6. dubna 2020

Manuál k Edupage a informace o provozu školní jídelny, 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
manual-a-provoz-sj.docx 14.8 Kb

Inspirace pro děti z MŠ a jejich rodiče + přídavek

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
5x-jednim-tahem.jpeg 144.7 Kb
5xjednim-tahem.jpeg 134.4 Kb
den-matek.pdf 24123.5 Kb
dodelej-strechu.jpeg 172.6 Kb
dolni-oblouk.jpeg 167.8 Kb
dopln-podle-vzoru.jpeg 259.4 Kb
dopravni-vychova-upravena-pro-nas.pdf 2667 Kb
logohratky-1.pdf 14708.4 Kb
logohratky-2.pdf 2537.1 Kb
logopedicke-hratky.pdf 10935.9 Kb
logopedie-1.pdf 4575.6 Kb
logopedie-2.pdf 5118.7 Kb
namety-pro-volnou-chvili-carodejnice.pdf 2626.7 Kb
namety-pro-volnou-chvili-ii..pdf 1803.2 Kb
namety-pro-volnou-chvili-ketiny.pdf 1696.2 Kb
nekolikrat-obtahni-ovaly.jpeg 244.4 Kb
obtahni-5x-jednim-tahem.jpeg 168 Kb
okolo-hradce.pdf 443.6 Kb
tvoreni-na-velikonoce.pdf 7271.8 Kb

Výukový portál naší školy

Vážení rodiče, milí žáci

od pondělí 23. března spouštíme výukový portál naší školy. Na emaily rodičů byly rozeslány přihlašovací údaje a hesla. Pokud Vám zpráva nedorazila, sdělte nám funkční email na zsborotin@seznam.cz.

Máme k dispozici dostatek počítačů k případnému zapůjčení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vitejte-v-edupage-870621048.docx 14.5 Kb

INFORMACE

 • Od 17. 3. 2020 až do odvolání je uzavřena základní škola, mateřská škola, školí jídelna i školní družina a klub.
 • Zápis do 1. třídy je naplánován na 2. a 3. 4. 2020. V současné době nemáme žádné informace ani pokyny ohledně změny termínu zápisu. Jakmile budeme mít nové informace, předáme je dále.
 • Přijímací zkoušky na střední školy – zatím nejsou žádné nové informace.
 • Zápis do MŠ je naplánován na květen. Pokud dojde ke změně termínu, budete informováni.
 • Výukové materiály pro žáky na období uzavření škol jsou v současné době dostupné na webových stránkách školy, pro děti z MŠ jsou přístupné i v tištěné podobě u vchodu do MŠ.
 • Žádost o ošetřovné vydáváme ve všední dny od 8,00 do 10,00 v kanceláři ZŠ.
 • Od pondělí 23. 3. 2020 bude pro komunikaci mezi žáky a učiteli a předávání výukových materiálů spuštěno online prostředí. Pro předání přístupových hesel potřebujeme funkční emailové adresy. Žádám o zaslání emailového kontaktu na rodiče všech žáků ZŠ na adresu zsborotin@seznam.cz (do předmětu, prosím, uveďte jména dětí, stačí jeden z rodičů pro všechny děti z rodiny). Pokud potřebujete pomoci s poskytnutím PC, pište na stejnou adresu, případně volejte na níže uvedený telefon. Bližší informace a postupy budou zveřejněny koncem týdne.

email: zsborotin@seznam.cz

Tel.: 739 572 481

           

 16. 3. 2020                            

 Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Dopis ředitelky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-reditelky.doc 107.5 Kb