Aktuality

Volné pracovní místo - pomocná kuchařka

Hledáme pomocnou kuchařku na zástup za nemoc po dodu 14 dní až 1 měsíce. V případě zájmu volejte na číslo 739 572 481


Organizace výuky od 10. 5. 2021

Mateřská škola – otevřená pro všechny děti, bez testování, bez roušek a respirátorů

 • Vstup rodičů či doprovodu do MŠ není umožněn
 • Všichni jsou přihlášeni, individuálně odhlašovat v MŠ i jídelně

 

Základní škola – výuka ve škole 1. A, 5. A, 6. A, 7. A, 7. B, ostatní distančně

 • Testování ve škole: 1. stupeň 1 x týdně, 2. stupeň 2 x týdně
  • Test trvá cca 20 minut, je třeba přijít včas
  • Vchod pro všechny žáky ze dvora
 • Obědy a svačinky jsou pro všechny žáky v prezenční výuce přihlášené
 • Jídelna a družina v provozu
 • Svoz – první stupeň ráno i odpoledne, druhý stupeň – ráno autobus, odpoledne svoz
 • Výuka ve škole dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020
 • Distanční výuka v novém systému
  • všechny hodiny online dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, včetně odpolední výuky, 1. stupeň (2., 3., 4. tř.) rozvrh upřesněn v ŽK (notýsku)
  • respektování začátků vyučovacích hodin (8.00, 8.55, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14,25), vždy nutné přihlášení na začátku každé hodiny, dále práce dle pokynů vyučujících
  • bude i tělocvik, hudebka, výtvarka apod. - online
 • Konzultace pro vybrané žáky probíhají denně, testování nutné jako při prezenční výuce

Informace na tel. ředitelky školy 739 572 481.

 

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Letní prázdninový kemp

Přijímáme předběžné přihlášky na letní kemp - viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-na-letni-primestsky-kemp-pri-zs-a-ms-borotin197242603.docx 124.8 Kb

Jarní proběhnutí

Vzhledem k velmi nepříznivé předpovědi počasí je jarní proběhnutí odloženo. O novém termínu budeme informovat. 
 

Kampaň obyčejného hrdinství

Vážení rodiče, žáci, kolegové, zkrátka všichni, kdo čtete tyto stránky,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc naší Zemi. Věřím, že každý z nás občas přemýšlíme, zda to, jak žijeme, může mít vliv na vývoj klimatu. Možná si i říkáme, co bychom mohli udělat, co by se dalo… Řada z nás s realizací změn otálí. Neví, kdy a jak začít.
Nyní se naskytla skvělá příležitost!  Jako škola jsme se přihlásili do Kampaně Obyčejného hrdinství. Pojďme tedy zkusit, kolik přírodních zdrojů za jeden týden ušetříme. Mnohdy jenom malou změnou v našich zvycích a zaběhlých činnostech můžeme velmi snížit spotřebu vody a produkci nadbytečného oxidu uhličitého, který nám stále otepluje Zemi.

Kdo máte chuť zapojit se, udělejte prosím následující:

· Přečtěte si informace ke kampani a jednotlivým výzvám.
· Stáhněte deníček pro účastníky.
· Rozhodněte, kterou výzvu splníte. Není podmínkou plnit vše. Je to na Vás.
· Prožijte a užijte si týden plný změn a výzev (od 26.4. do 2.5. 2021).
· Vyplňte deníček. (Můžete za celou rodinu jeden.) Pošlete do 5.5. 2021 na emailovou adresu školy. zsborotin@seznam.cz
· Budeme rádi za každou fotografii, kterou při plnění výzev pořídíte. A děkujeme.
· (Pokud si někdo budete deníček tisknout, můžete do školy přinést v papírové podobě.)

Po vyhodnocení zveřejníme, kolik kilogramů CO2 jsme ušetřili a jak jsme touto malou změnou pomohli.

Přeji Vám hodně zábavy, trpělivosti a podnětů k zamyšlení. Třeba zjistíte, že mnoho věcí změnit můžete. Pak tedy směle pokračujte ve výzvách. Třeba se časem stanou běžnou součástí Vašeho života.

Děkuji předem všem OBYČEJNÝM HRDINŮM.

21.4. 2021                                                                                                                                                       Mgr. Pavlína Nováková a ZŠ a MŠ Borotín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kampanoh2021-informace-final.pdf 448.6 Kb
oh-denicek-ucastnika-2021.pdf 436.5 Kb
oh-denicek-ucastnika-pribehrodinynovaku.pdf 3086.8 Kb

Zápis do Mateřské školy Borotín pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu ZDE


Informace pro rodiče dětí a žáků - zaměstnance IZS a krizové infrastruktury

Mimořádným opatřením určené výjimky se vztahují na tyto vybrané profese:

 • Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle z.
  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.
... v dalším jen děti IZS. Jedná se výhradně o děti a žáky naší školy.
 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
Pracovní dny – od 6,45 – 16:00 h – péče v ŠD, dohled nad žáky vykonává vychovatelka ŠD nebo asistentka pedagoga.
V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Pro účastníky ŠD jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Dětem IZS, které jsou účastníky předškolního vzdělávání je povolena celodenní přítomnost v MŠ v pracovní dny 6,45 - 16,00 hod. Probíhá běžné předškolní vzdělávání ve skupině max. 15 žáků.

Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.

Děti prochází testováním – 2x týdně – pondělí – čtvrtek, nebo obdobně dle nástupu ke vzdělávání.

Vzhledem k nutnosti připravit organizaci a vše potřebné, žádáme rodiče našich žáků o informování školy o využití této služby alespoň 2 pracovní dny předem. 

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy, tel. 739 572 481


Přijímací zkoušky na SŠ

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

- pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

- pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
shrnuti-aktualit-prijimaci-rizeni-na-ss.pdf 954.6 Kb

Pravidla hodnocení distanční výuky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla-hodnoceni-pri-distancni-vyuce.docx 14 Kb

Mimořádné opatření - roušky ve školách

Od 25. 2. 2021 musí všichni žáci ZŠ nosit v budově školy ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru KN95, chirurgické roušky případně nanoroušky. Podrobnější informace a celé znění mimořádného opatření je uvedeno v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-rousky-msmt.pdf 193.9 Kb
mimoradne-opatreni-mzd-rousky.pdf 256.5 Kb

Dodatek ke školnímu řádu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-ke-skolnimu-radu-distancni-vyuka.docx 21.9 Kb
metodika-msmt-pro-distancni-vzdelavani.pdf 648.9 Kb

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
  • d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), …..

Znění celého nařízení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove


Výzva k respektování protiepidemiologických opatření a k ochraně zdraví

Milí, žáci, milé děti, vážení rodiče,
před podzimními prázdninami se na vás všechny obracím s výzvou k dodržování protiepidemiologických opatření a pravidel bezpečného chování ve vztahu k šíření nákazy COVID-19. 
Ve dvou přílohách jsou graficky zpracována pravidla zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Ve třetí příloze jsou pak informace pro rodiče, které mohou pomoci s tím, jak komunikovat s dětmi o nákaze.
Přeji všem hezké prázdniny, hodně trpělivosti a pevné zdraví. 
O organizaci výuky po prázdninách budeme informovat opět prostřednictvím webu a EduPage.
 
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-834695433-1-doporucene-odkazy.pdf 75.4 Kb
priloha-834695433-2-letak-pro-1.-stupen-1-.jpg 134.7 Kb
priloha-834695433-3-letak-pro-2.-stupen-1-.jpg 168 Kb

Protiepidemiologické opatření

Od 10. 9. 2020 musí mít ve společných prostorách ZŠ všichni zakryty dýchací cesty rouškou.

Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den, každou samostatně zabalenou v igelitovém sáčku.

Ve třídách zatím roušky nařízeny nejsou.


Konzultační hodiny učitelů

Vážení rodiče,

jsme vám k dispozici po předběžné telefonické domluvě v těchto dnech a hodinách:

 

KONZULTAČNÍ HODINY
Vyučující Třída Den Hodina
Anna Pultarová 1. třída středa 13:30 - 14:30
Jitka Kleňhová 2. třída čtvrtek 13.00 - 14.00
Miroslava Komárková Halamová 3. třída úterý 14:00 - 15:00
Robin Francl 4. třída pondělí  13:00 - 14:00
Iveta Grznárová 5. třída středa 14:00 - 15:00
Monika Makočová 6. třída čtvrtek 14:00 - 15:00
Božena Kabíčková 7.A čtvrtek 14.00 - 15.00
Otakar Novotný 7.B úterý 13:35 - 14:20
Lenka Volfová 8. třída středa 13:45 - 14:45
Pavlína Nováková 9. třída úterý 14:45 - 15:45
Lenka Pípalová   úterý 14:30 - 15:30
Eva Macková   čtvrtek 14:20 - 15:20
Alexandra Matyušová   pondělí  14:00 - 15:00
Radek Holub   pondělí  14:00 - 15:00

Nápadník činnosti do hodin Tv, Hv a Vv

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
namety-pro-tv.docx 14.7 Kb
vv-a-hv.docx 14.1 Kb