Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

znak školy bodova školy

Přehled aktuálních článků

Ankety

Jak se Vám líbí vzhled stránek?

Zobrazených stránek

Celkem: 457909 měsíc: 4448 den: 4 hodina: 2
Aktuality

Výsledky voleb do školské rady

Ve dnech12. a 13. června 2019 proběhly volby do školské rady. Z řad rodičů byli zvoleni: Jitka Köchertová, Rostislav Janda. 


Příměstský tábor při ZŠ a MŠ Borotín

Vážení rodiče, 

o hlavních prázdninách otevíéráme tři turnusy příměstského táborča pri ZŠ Borotín. 

1. turnus - 15.7.-19.7.2019

2. turnus - 22.7. - 26.7. 2019

3. turnus - 19.8. - 23.8. 2019

Kurzovné činí 800,- Kč na turnus a stravné 300,-Kč na turnus.Potřebnou částku je možné uhradit hotově v kanceláři školy nebo na účet školy č. 181632460/300 pod variabilním symbolem Vašeho dítěte ( v poznámce uveďte také jméno účastníka tábora(. Vyplněné dokumenty, které děti obdrželi na základě předběžné přihlášky, vyplňte a zašlete do 19. června 2019. Jedná se o Smlouvu s rodiči,  Přihlášku na PT (na každý běh zvlášť), Potvrzení o zaměstnání, popř. o Potvrzení pro OSVČ či Evidenci na ÚP. 

Ofocené kartičky pojišťovny postačí odevzdat až při nástupu.

Mgr. Eva Macková - 731 682 006.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
osvc-pt-vzor-potvrzeni-o-evidenci-cssz.docx 192.4 Kb
prihlaska-primestsky-tabor-2019.docx 213.8 Kb
smlouva-s-rodici-primestsky-tabor.docx 201.4 Kb
taborovy-rad.docx 199.4 Kb
urad-prace-potvrzeni-o-postaveni-podporene-osoby-na-trhu-prace.docx 197.8 Kb

Volby do školské rady

Vážení rodiče,

           ve dnech 12. a 13. června 2019 proběhnou volby do školské rady. Je třeba zvolit 2 kandidáty, kteří vzešli z vašich návrhů. Zákonný zástupce volí za každé své dítě, které je žákem naší školy. Volby budou probíhat ve středu od 7.00 do 15.30 hodin v budově základní školy a poté v průběhu školní akademie a ve čtvrtek od 7.00 do 16.00 hodin v budově školy.

                                                                                                                                                                                                                       Těšíme se na hojnou účast.


Pozvánka na akademii žáků ZŠ Borotín 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-akademii.docx 115.8 Kb

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 11. 6. 2019 od 16.00 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků. V případě, že se schůzky nemůžete zúčastnit, kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 381 285 833, případně 739 572 481.


Exkurze Drážďany

Termín: 4. června 2019

Odjezd: 5:00 ze zastávky u obchodu v Sudoměřicích

Sraz:: 4:55 hodin

Program:

Prohlídka Drážďan s průvodcem, možnost nákupu suvenýrů, prohlídka Manufaktury a muzea v Míšni

Cestovní pojištění zajištěno.

Předpokládaný návrat: 21:00 – 22:00

Pedagogický dozor: Mgr. Pavlína Nováková

S sebou: platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas!!!) drobné mince na toaletu (platí se obvykle 0,5 – 0,7 euro), kapesné dle uvážení, svačinu, pití, kartičku pojišťovny, vhodné oblečení a obuv

Před výletem doporučuji shlédnout tyto pořady

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/213562260140001-drazdany

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/217411030400402/video/534802


Naučná exkurze Ottenstein – Dolní Rakousko 18. 6. 2019

Ekocentrum-selská zahrada Lesánek z. ú. Borotín nabízí žákům ZŠ a MŠ Borotín zájezd do přírodní zahrady Ottenstein v  Dolním Rakousku.

Pojedeme 18. 6. 2019. Zájemci ze 3. až 9. ročníku se mohou přihlásit prostřednictvím „návratky“ v pracovním listu, který obdrželi ve škole v pátek 10. 6. 2019 od paní učitelky Novákové. Podmínkou účasti je vyplnění pracovního listu „Les, půda, voda, slunce“ a úkolu „Studánky“. Příplatek za dopravu činí 150,- Kč.

Dále bude škola platit připojištění, za které budeme vybírat dodatečně spolu s případnou zálohou 5 Euro na oběd.
 

Zkontrolujte prosím platnost cestovního pasu nebo občanského průkazu.

 

                                                                                                              Mgr. Pavlína Nováková

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
voda-versus-sucho-evvo-material-k-projektu-kvetnata-louka-2019-1-.doc 6737.9 Kb

ZRUŠENÍ Keramického kroužku

Ve II.pololetí školního roku 2018-2019 již nebude z provozních důvodů probíhat KERAMICKÝ KROUŽEK.
                                              Děkujeme za pochopení.


Příměstský tábor v Borotíně

Vážení rodiče,

naše škola nabízí pro své žáky na období jarních a hlavních prázdnin příměstský tábor v Borotíně.
Více informací viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
primestsky-tabor.doc 93.7 Kb

Platba za ŠD, ŠK a zájmové kroužky

Vážení rodiče, 

za II. pololetí tohoto školního roku je třeba uhradit platbu za ŠD, ŠK a zájmové kroužky. Výše platby za družinu a klub činí 500,- Kč, za zájmový kroužek 100,- Kč. Částku lze uhradit hotově nebo na účet školy do 28. února 2019.


GDPR

Naše škola, stejně jako všechny další veřejné instituce, přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, žákům a studentům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem 6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na Vás jako zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců nebo zletilých žáků vždy kontaktujte vedení školy.   

Již v minulosti jsme s veškerými daty pracovali s co největší opatrností a využívali jsme je pouze pro účely školy, zajištění provozu, akcí a propagace.

Nový zákon nám ukládá nové povinnosti v oblasti GDPR, které se navenek projevují zejména novými dokumenty a potřebou získání nových informovaných souhlasů. Tištěné dokumenty, které potřebujeme vyplnit a podepsat od rodičů, byly všem dětem předány. V systému chodu školy, školky, družiny ani stravovny se nic nemění. Žádám tímto rodiče a další zákonné zástupce našich dětí o co nejrychlejší vyplnění a doručení nových dokumentů do školy.

Veškeré dokumenty jsou k dispozici také v elektronické podobě na stránkách školy, kde také najdete kontakt na pověřence GDPR pro naši školu.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.                                                                                                                                                                                 Mgr. Lenka Pípalová

 


S novým školním rokem

Milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny se pomalu chýlí ke konci a přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu.

Dveře školy i školky se pro děti otevřou v pondělí 3. září. Všichni zaměstnanci školy budou v práci již celý týden od 27. 8.

Kapacita školky je plně obsazena, do školy by mělo nastoupit 194 žáků. Letos historicky poprvé bude mít naše škola 10 samostatných tříd, v pátém ročníku bude 5. A a 5. B (seznamy žáků v rozdělených třídách budou zveřejněny v přípravném týdnu).

Seznamy pomůcek a vybavení, které budou děti potřebovat, zveřejníme v přípravném týdnu.

Věřím, že jste si všichni užili krásné léto a těším se na brzké setkání.

                                                                                  Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Opatření ŘŠ

Vzhledem k neustále se opakujícím zpožděným platbám obědů a školkovného, vydává ředitelka školy následující opatření:

Pokud nebude úhrada provedena nejpozději do 10. dne daného měsíce, nebude dítěti poskytnuta strava a pobyt v MŠ.

Vyjímečné případy je možno konzultovat s vedoucí školní jídelny paní Všetečkovou.