Aktuality

Zápis do ZŠ a MŠ Borotín

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční pravděpodobně opět bez přítomnosti dětí. Bude probíhat v týdnu 5. – 9. 4. 2021, kdy bude škola přijímat písemné přihlášky. Pokud by byl možný zápis za přítomnosti dětí, uskuteční se ve čtvrtek 8. 4. 2021. Konkrétní informace budou v předstihu zveřejněny na www.zsborotin.cz a spřátelených webech.

 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se uskuteční 4. a 5. 5. 2021. Podrobnější informace a formuláře budou uvedeny na webových stránkách školy www.zsborotin.cz a na dveřích MŠ. Připomínáme, že pro všechny děti, kterým bude k 31. 8. 2021 pět let a více, je předškolní vzdělávání povinné. 


Organizace výuky od 1. 3. 2021Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 je s účinností od 27. 2. 2021 zakázána přítomnost dětí a žáků v mateřských a základních školách.
 

Od pondělí 1. března 2021 bude škola uzavřena i pro žáky 1. a 2. tříd a pro děti z MŠ (včetně předškoláků). 
Žáci 1. a 2. tříd budou mít po dobu omezení provozu  povinnou distanční výuku, Online rozvrh jim bude rozeslán v pondělí 1.března.

 Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).


Více informací o ošetřovném ZDE..

 


Mimořádné opatření - roušky ve školách

Od 25. 2. 2021 musí všichni žáci ZŠ nosit v budově školy ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru KN95, chirurgické roušky případně nanoroušky. Podrobnější informace a celé znění mimořádného opatření je uvedeno v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-rousky-msmt.pdf 193.9 Kb
mimoradne-opatreni-mzd-rousky.pdf 256.5 Kb

Úhrada školní družiny a školního klubu

Platba ŠD a ŠK na II. polokletí je prozatím pozastavena.


Přihláška na střední školu

Pokud si nevíte rady s vypllněním přihlášky na střední školu, použijte náš jednoduchý manuál v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-vyplnit-prihlasku-na-stredni-skolu.docx 14.8 Kb

Výpis z vysvědčení

Výpis z vysvědčení je možné si osobně vyzvednout ve čtvrtek od  8.00 do 14.00 hodin. Dále každý den od pondělí 1. února vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Hodnocení za I. pololetí je též k dispozici na Edupage v sekci Známky. 


Organizace výuky od 4. 1. 2021

Přístupy k online přenosům budou rozeslány prostřednictvím EduPage nejpozději 30. 12. 2020.
Notebooky bude škola půjčovat rodičům žáků proti podpisu 30. 12. 2020 v čase 9,00 - 12,00 a od 4. 1. 2021 7,30 - 16,00 hod. Počet zařízení je omezen.
Podrobnější informace - viz. příloha.
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-reditelky-skoly-k-4.-1.-2021.docx 76.6 Kb
rozvrh-hodin-1.-stupen-2021.xlsx 11.3 Kb
rozvrh-hodin-2.-stupen-2021.xlsx 11.8 Kb

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 30. 11. 2020

Na základě Informací o provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020, která vydalo MŠMT, vydává ředitelka školy následující opatření:

 • Všichni žáci 1. stupně se vzdělávají ve škole, ve svých třídách dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Začátek vyučování je od 8,00 hod.
 • Žáci 9. ročníku se vzdělávají ve škole, ve svých třídách dle rozvrhu hodin platného
  od 1. 9. 2020. Začátek vyučování je od 8,00 hod.
 • V tzv. rotačním systému se budou střídat VIII. A + VII. A a VI. A + VII. B.
  V týdnu od 30. 11. bude VIII. A + VII. A ve škole a VI. A + VII. B pokračuje distančně.
  V týdnu od 7. 12. se skupiny prohodí.
  Výuka ve škole probíhá dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020, začátek vyučování je
  od 8,00 hod.
  Distanční výuka probíhá dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020, úkoly budou zadávány prostřednictvím EduPage, rozvrh online hodin je uveden v příloze. Upozorňuji na změnu začátků vyučovacích hodin.
 • Školní družina je v provozu po celou provozní dobu (6,40 – 16,00 hod.)
 • Školní stravování je v provozu (včetně svačin), žáci mají obědy přihlášeny vždy na prezenční výuku, odhlašujte je, prosím, individuálně.
 • Svoz žáků (ranní i odpolední) bude v provozu podle harmonogramu od 1. 9. 2020. Ruší se ranní svoz autem z Miličína, Mezna a Stupčic, děti budou opět jezdit hromadnou dopravou. Ve svozovém automobilu i autobuse platí povinnost mít roušku po celou dobu, v autě je zakázáno cestou jíst a pít.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole - žáci mají min. 2 roušky, v případě pobytu v ŠD 3.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – bude nahrazeno pobytem venku. Upozorňuji na nutnost vhodného oblečení na ven i do tříd (časté větrání a pobyt venku, více vrstev oblečení).
 • Jsou umožněny konzultace pro žáky dalších ročníků. O jejich realizaci rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozvrh-hodin-rotacni-vyuka-30.11.2020.xlsx 11.7 Kb

Dodatek ke školnímu řádu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-ke-skolnimu-radu-distancni-vyuka.docx 21.9 Kb
metodika-msmt-pro-distancni-vzdelavani.pdf 648.9 Kb

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
  • d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), …..

Znění celého nařízení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove


Informace k návratu žáků do škol

 
Dle vyjádření ministra školství se předpokládá návrat dalších žáků do školy od pondělí 30. 11. 2020. Vrátí se všichni žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku, dále část zbylých žáků 2. stupně. Konkrétní informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a prostřednictvím EduPage pravděpodobně ve středu 25. 11. 2020. MŠ a 1. a 2. ročník pokračují beze změny.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozvrh-hodin-rotacni-vyuka-30.11.2020354597594.xlsx 11.7 Kb

Krajské kolo Logické olympiády

 

 

Gratulujeme Alešovi Sekalovi z 8. třídy za postup do krajského kola Logické olympiády. Kvalifikovat se mezi nejlepší soutěžící celého kraje je výborný úspěch.

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 18. 11. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-reditelky-skoly-k-18.11.2020.docx 75.9 Kb

Borotínské olympijské hry

V týdnu od 26.10. do 30.10. bude škola uzavřena.  Přesto zveme všechny žáky k účasti na Borotínských olympijských hrách. Pravidla a disciplíny naleznete v příloze.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
borotinske-olympijske-hry.docx 13.4 Kb

Výzva k respektování protiepidemiologických opatření a k ochraně zdraví

Milí, žáci, milé děti, vážení rodiče,
před podzimními prázdninami se na vás všechny obracím s výzvou k dodržování protiepidemiologických opatření a pravidel bezpečného chování ve vztahu k šíření nákazy COVID-19. 
Ve dvou přílohách jsou graficky zpracována pravidla zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Ve třetí příloze jsou pak informace pro rodiče, které mohou pomoci s tím, jak komunikovat s dětmi o nákaze.
Přeji všem hezké prázdniny, hodně trpělivosti a pevné zdraví. 
O organizaci výuky po prázdninách budeme informovat opět prostřednictvím webu a EduPage.
 
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-834695433-1-doporucene-odkazy.pdf 75.4 Kb
priloha-834695433-2-letak-pro-1.-stupen-1-.jpg 134.7 Kb
priloha-834695433-3-letak-pro-2.-stupen-1-.jpg 168 Kb

Organizace distančního vzdělávání 15. 10. – 23. 10. 2020

Distanční vzdělávání je povinné a týká se všech žáků základní školy.

Vzdělávací obsah bude rozložen do všedních dnů dle stávajícího rozvrhu hodin.

Vzdělávání bude probíhat formou samostudia a plněním úkolů, které budou zadávány prostřednictvím EduPage. Dále budou probíhat online hodiny dle rozpisu.

Účast na online hodinách je povinná, případnou neúčast je nutné omluvit písemně prostřednictvím zprávy v EduPage a po návratu do školy písemně v žákovské knížce.
Ve výjimečných případech je omluvou pro neúčast i nemožnost internetového připojení.

1.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 1.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,00 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

2.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 2.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,30 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

 

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-distancniho-vzdelavani-ve-dnech-15.-23.-10.-2020.docx 76 Kb
rozvrh-hodin-1.-stupen181642170.xlsx 11.3 Kb
rozvrh-hodin-2.-stupen662416169.xlsx 11.8 Kb

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 14. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 vydává ředitelka školy následující opatření:

 • 14. – 23. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat žáci všech tříd ZŠ.
 • Na 14. 10. dostanou žáci zadánu práci prostřednictvím EduPage a ve škole od vyučujících. Žáci, kteří jsou již v distančním vzdělávání, dostanou zadání 14. 10. v 8,00 hod. prostřednictvím online přenosu a zároveň EduPage.
 • Od 15. 10. 2020 budou probíhat online hodiny dle rozvrhu, který bude rodičům a žákům rozeslán a bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích u vchodu ZŠ.
 • 26. a 27. 10. 2020 nařídilo MŠMT volno pro všechny žáky, škola bude celý týden uzavřena pro všechny žáky, výuka v těchto dnech bude dobrovolná a bude probíhat formou projektu.

Distanční vzdělávání je povinné, bude probíhat kombinovanou formou:

 • Online hodiny dle upraveného rozvrhu hodin prostřednictvím platformy meet.jit.si, konkrétní odkaz a rozvrh online hodin bude rozeslán v EduPage. Dále formou testů, prezentací a úkolů v EduPage. Účast je povinná, v případě nepřipojení je nutná omluvenka od rodičů.
 • Další studijní materiály pro samostatnou práci budou rozesílány v EduPage.
 • Dále budou využívány učebnice, pracovní sešity, pracovní listy a další podpůrné materiály. Tištěn materiály budou k dispozici u vchodu do ZŠ.

Školní družina je uzavřena od 14. 10. – 30. 10. 2020.

Školní jídelna a mateřská škola jsou v provozu.

Všichni žáci ZŠ mají obědy i svačiny odhlášeny. Pokud je o stravování zájem, mohou si rodiče žáků obědy přihlásit a odebírat do jídlonosičů za dotovanou cenu. Děti dostanou porci dle své věkové kategorie.

Dále vaříme i pro cizí strávníky za cenu 75,- Kč.

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481


Protiepidemiologické opatření

Od 10. 9. 2020 musí mít ve společných prostorách ZŠ všichni zakryty dýchací cesty rouškou.

Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den, každou samostatně zabalenou v igelitovém sáčku.

Ve třídách zatím roušky nařízeny nejsou.


Konzultační hodiny učitelů

Vážení rodiče,

jsme vám k dispozici po předběžné telefonické domluvě v těchto dnech a hodinách:

 

KONZULTAČNÍ HODINY
Vyučující Třída Den Hodina
Anna Pultarová 1. třída středa 13:30 - 14:30
Jitka Kleňhová 2. třída čtvrtek 13.00 - 14.00
Miroslava Komárková Halamová 3. třída úterý 14:00 - 15:00
Robin Francl 4. třída pondělí  13:00 - 14:00
Iveta Grznárová 5. třída středa 14:00 - 15:00
Monika Makočová 6. třída čtvrtek 14:00 - 15:00
Božena Kabíčková 7.A čtvrtek 14.00 - 15.00
Otakar Novotný 7.B úterý 13:35 - 14:20
Lenka Volfová 8. třída středa 13:45 - 14:45
Pavlína Nováková 9. třída úterý 14:45 - 15:45
Lenka Pípalová   úterý 14:30 - 15:30
Eva Macková   čtvrtek 14:20 - 15:20
Alexandra Matyušová   pondělí  14:00 - 15:00
Radek Holub   pondělí  14:00 - 15:00

Nápadník činnosti do hodin Tv, Hv a Vv

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
namety-pro-tv.docx 14.7 Kb
vv-a-hv.docx 14.1 Kb