Aktuality

Dětský karneval

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na dětský karneval, který se koná dne 22. února 2020
od 13.00 do 16.00 hodin v sále restaurace U Kostela. 
Součástí karnevalu je bohatá tombola a občerstvení.  

 


Informace k pobytu v Anglii

Vážení rodiče a žáci,
         v úterý 11. 2. 2020 proběhla informační schůzka k poznávací exkurzi do Anglie. Všichni zúčastnění byli podrobně seznámeni s programem, bezpečnostními pravidly a organizací zájezdu. Odjíždět budeme v neděli 15. 3. 2020 okolo 14 hodin a příjezd je plánován v pátek 20.3. 2020 přibližně ve stejný čas. Bezpečnostní pravidla cestovní kanceláře najdete na webových stránkách školy. Dále si zde můžete stáhnout a vytisknout dokumenty, které ještě žáci musí odevzdat. Jde o Posudek o zdravotní způsobilosti. (Lze použít již dříve vystavený. Platí 2 roky.) Žáci přinesou rovněž Souhlas rodičů s vycestováním dítěte do zahraničí. Tyto dva dokumenty spolu s doplatkem vstupného 30 Liber odevzdají paní asistentce Svatošové. Při odjezdu pak budou mít jedno větší zavazadlo do úložného prostoru a  jeden menší batoh do autobusu a na první den v Londýně. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti odevzdají žáci při odjezdu. Cca týden před odjezdem děti dostanou adresy a kontakt na anglické rodiny, přesný čas odjezdu a poslední informace. 
                 Děkujeme za včasné vyřízení a odevzdání všech dokumentů a doplatku vstupného. 
 
                                                                                           Mgr. Pavlína Nováková
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bezpecnost-velka-britanie-dokument-cestovni-kancelare.doc 37.9 Kb
posudek-o-zdravotni-zpusobilosti-.docx 15 Kb
prohlaseni-o-bezinfekcnosti.docx 13.9 Kb
souhlas-rodicus-zz-s-kratkodobym-vycestovanim-ditete-do-zahranici.docx 28.1 Kb

Muzikál Tarzan

V neděli 23. 2. 2020 v 11.30 hodin odjíždíme od školy na muzikálové představení Tarzan do Prahy.
Předpokládaný návrat je v 18.30.


PF 2020...malé ohlédnutí

     Jaký by to byl konec roku, kdybychom se opět nesešli poslední předvánoční pátek v hale. Popřáli jsme si hezké svátky, poděkovali bývalému i stávajícímu panu starostovi a zastupitelům za jejich péči o školu, udělili ocenění za nejlépe hodnocené PF 2020, společně si zazpívali a šli si užít třídní besídky se spolužáky.

A jak dopadlo letošní vyhlašování PF?

     Z třídních kol vzešlo 35 soutěžících. Každý žák, učitel a zaměstnanec školy dostal dva hlasy, které mohl přidělit PFku, které se mu nejvíce líbilo.

Tady je pořadí nejlepších:

  1. místo Anna Čejková – 7. třída
  2. místo Kateřina Fárová  - 9. třída
  3. místo Tereza Škarvadová – 8. třída
  4. místo Zuzana Zíková – 7. třída
  5. místo Filip Opelka – 6. třída
  6. místo Lukáš Kytler – 7. třída
  7. místo Vilma Pazourková – 2. třída
  8. místo Sofie Kosíková – 7. třída

Městys Borotín vybral za své PF práci Zuzky Zíkové.

Všem výhercům i zúčastněným děkujeme.

Eva Macková


Nové ceny stravného

Od 1. ledna 2020 navyšujeme ceny stravného takto:

Mateřská škola

MŠ – celkem 37,- Kč - přesnídávka 9,-Kč, oběd 20,-Kč, svačina 8,-Kč

MŠ – předškoláci celkem 39,- Kč – přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 8,- Kč

Základní škola

svačina – 12,- Kč

obědy dle věku

7 – 10 let – 25,- Kč

11 – 14 let -  28,- Kč

15 a více – 32,- Kč

Cizí strávníci

oběd - 70,- Kč


Informace o onemocnění svrabem

Ve škole se vyskytlo onemocnění svrabem. Více informací viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svrab.doc 188.4 Kb

3. ADVENTNÍ KONCERT

Pěvecký sbor ZŠ v kostele Nanebevzetí Páňě v Borotíně

Srdečně Vás zveme na 3. adventní koncert, který se koná v neděli 15.12.2019 od 15.00 hodin v kostele Nanebevzetí Páňě v Borotíně. Vystoupí žáci základní školy Borotín.


Projekty školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
tiskova-zprava-na-web.pdf 231.5 Kb

Prohlášení ke stávce

Vážení rodiče,

fakt, že nejdeme v současné konstelaci do stávky, není vyjádření podpory vládě, jak informuje pan premiér. Je to vyjádření nepodpory školským odborům, které naším jménem vyjednávaly s ministerstvem. A nejen že postupně ustupovaly ze slibovaného navyšování platů, ale ignorovaly systémové chyby v celém resortu. My nepůjdeme stávkovat za 8+2 či 9+1 procentní navýšení platů, přestože si myslíme, že si vyšší mzdy opravdu zasloužíme. My bychom šli stávkovat za opravdové a koncepční změny, které zachrání české školství a umožní mu tak plnit společenskou roli, která mu náleží.V momentě, kdy se najde podpora pro tyto skutečné změny, jsme připraveni do stávky vstoupit s čistým svědomím a s vědomím morálního i etického práva na tento krok. 

Kolegy, kteří se rozhodli 6. 11. 2019 stávkovat, podporujeme. Jako zástupce naší školy se do stávky zapojí pan Robin Francl.


Poznávací zájezd do Anglie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-poznavacim-zajezdum-do-v.-britanie.pdf 1790.6 Kb
anglie-dopis-pro-rodice-novy-termin.docx 63.1 Kb

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020


Pondělí
Florbal I. stupeň (3.-5. třída) – p. uč. R. Holub – 14.00 – 15.00

Přírodovědný kroužek – p. uč. P. Nováková – 14.00 – 15.00


Úterý

Příběhy a tvoření pro 4. – 6. třídu – p. uč. M. Makočová – 14.00 – 15.00

Logopedie – p. uč. J. Kleňhová – 12.30 – 13.30

Tanečky – p. uč. M. Komárková Halamová – 14.30 – 15.30

Středa
Pojď si povídat, logopedie – p. uč. M. Komárková Halamová – 13.00 – 14.00
Turistický kroužek – p. uč. J. Makoč – 13.30 – 15.30
Basketbal (1. – 3. třída) – p. uč. L. Zrůst – 13.30 – 14.30
Basketbal (4. – 6. třída)                               14.30 – 16.00
Konverzace v Aj II. stupeň – p. uč. P. Nováková – 14.00 – 14.45
Náboženství – páter Pavel Němec - 12.45

Čtvrtek

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám –p. uč. B. Kabíčková –
14.00 – 15.00

Pátek

Lego – p. uč. R. Francl – 12.45 – 13.45
Dramatický kroužek – p. uč. A. Pultarová – 14.00 – 15.00
Florbal II. stupeň – R. Holub - 14.00 – 15.00

Kurz hry na kytaru: (od 4. třídy) - E. Macková

Pondělí – mírně pokročilí – 13.00 – 14.00, začátečníci - 14.00-15.00
Čtvrtek – mírně pokročilí – 14.00 – 15.00
               


Aktuální kontakty

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy: 739 572 481

Mgr. Eva Macková, zástupkyně ředitelky školy: 604 275 874

Mgr. Pavla Zrůstová, vedoucí učitelka MŠ: 734 504 807

Helena Všetečková, vedoucí školní jídelny: 606 341 351

 


GDPR

Naše škola, stejně jako všechny další veřejné instituce, přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, žákům a studentům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem 6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na Vás jako zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců nebo zletilých žáků vždy kontaktujte vedení školy.   

Již v minulosti jsme s veškerými daty pracovali s co největší opatrností a využívali jsme je pouze pro účely školy, zajištění provozu, akcí a propagace.

Nový zákon nám ukládá nové povinnosti v oblasti GDPR, které se navenek projevují zejména novými dokumenty a potřebou získání nových informovaných souhlasů. Tištěné dokumenty, které potřebujeme vyplnit a podepsat od rodičů, byly všem dětem předány. V systému chodu školy, školky, družiny ani stravovny se nic nemění. Žádám tímto rodiče a další zákonné zástupce našich dětí o co nejrychlejší vyplnění a doručení nových dokumentů do školy.

Veškeré dokumenty jsou k dispozici také v elektronické podobě na stránkách školy, kde také najdete kontakt na pověřence GDPR pro naši školu.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.                                                                                                                                                                                 Mgr. Lenka Pípalová

 


Opatření ŘŠ

Vzhledem k neustále se opakujícím zpožděným platbám obědů a školkovného, vydává ředitelka školy následující opatření:

Pokud nebude úhrada provedena nejpozději do 10. dne daného měsíce, nebude dítěti poskytnuta strava a pobyt v MŠ.

Vyjímečné případy je možno konzultovat s vedoucí školní jídelny paní Všetečkovou.