Aktuality

Kurzy Cambridge English 2020-2021

 
   

 LA02a Movers 1 pro děti 6. a 7. ročníku

ZAČÍNÁME !!!

Čtvrtek 14:00 - 14:45 - 1.10.2020  -  učebna VI. A

Úterý 14:00 - 14:45 - 6.10.2020 - jazyková učebna

 


Ředitelské volno 25. 9. 2020 pro žáky 2. stupně

Na základě doporučení ministra zdravotnictví a schválení zřizovatelem vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno pro žáky 2. stupně ZŠ. V případě potřeby je možné tyto žáky na žádost rodičů umístit ve školní družině v čase 7,30 – 14,00 hod. Obědy a svačinky mají všichni automaticky odhlášeny.

Výuka na 1. stupni bude probíhat bez omezení.

Apeluji na všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče, aby v době prodlouženého víkendu dodržovali nařízená i doporučovaná hygienická opatření.

 

V Borotíně 23. 9. 2020                                      Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

                                                                                                                                                     


Protiepidemiologické opatření

Od 10. 9. 2020 musí mít ve společných prostorách ZŠ všichni zakryty dýchací cesty rouškou.

Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den, každou samostatně zabalenou v igelitovém sáčku.

Ve třídách zatím roušky nařízeny nejsou.


Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
  • d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), …..

Znění celého nařízení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove


Sběr bylin a pomerančové kůry

Sběrový týden pro školní rok 2020/2021 je od 29. září do 2 října 2020.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sber-lecivych-bylin-a-pomerancove-kury.docx 75.2 Kb

Konzultační hodiny učitelů

Vážení rodiče,

jsme vám k dispozici po předběžné telefonické domluvě v těchto dnech a hodinách:

 

KONZULTAČNÍ HODINY
       
Anna Pultarová 1. třída středa 13:30 - 14:30
Jitka Kleňhová 2. třída čtvrtek 13.00 - 14.00
Miroslava Komárková Halamová 3. třída úterý 14:00 - 15:00
Robin Francl 4. třída pondělí  13:00 - 14:00
Iveta Grznárová 5. třída středa 14:00 - 15:00
Monika Makočová 6. třída čtvrtek 14:00 - 15:00
Božena Kabíčková 7.A čtvrtek 14.00 - 15.00
Otakar Novotný 7.B úterý 13:35 - 14:20
Lenka Volfová 8. třída středa 13:45 - 14:45
Pavlína Nováková 9. třída úterý 14:45 - 15:45
Lenka Pípalová   úterý 14:30 - 15:30
Eva Macková   čtvrtek 14:20 - 15:20
Alexandra Matyušová   pondělí  14:00 - 15:00
Radek Holub   pondělí  14:00 - 15:00

Opatření ředitelky školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

v současné době se všichni připravujeme a těšíme na návrat dětí do škol a školek. Pro většinu z nás je to letošní těšení zároveň doplněno i celou řadou obav. Ráda bych napsala:"Nebojte se, není čeho." To se snadněji říká, než udělá. Všichni zaměstnanci školy jsou připraveni dětem pomáhat tak, aby jim ve škole i školce bylo co nejlépe a jejich i Vaše obavy se co nejrychleji rozplynuly.
Jsou situace, na které nemáme žádný vliv. Jednou z nich bylo i jarní uzavření všech škol v ČR. Všichni si přejeme, aby se tato situace již neopakovala. Proto jsme nastavili pravidla, která mají pomoci zabránit šíření nákazy v naší škole. Nechceme se před okolím uzavírat nebo šířit zbytečnou paniku, chceme chránit zdravím Vašich dětí i našich zaměstnanců tak, abychom školku, školu nebo její část nemuseli zavírat. Berte prosím tato pravidla jako prostředek ochrany ne jako ...
Přeji klidný začátek školního roku a těším se. Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-reditelky-skoly.doc 109.6 Kb

Kurzy Cambridge English

Vážení rodiče,

v listopadu 2019 proběhl na naší škole průzkum předběžného zájmu o kurzy Cambridge English, které mohou být ukončeny mezinárodní zkouškou. Byli osloveni žáci, kteří v roce 2020/21 budou v 6. a 7. ročníku. Předběžně přihlášené žáky kontaktuje přímo jazyková škola koncem srpna 2020. Kurzy povede Mgr. Pavlína Nováková pod záštitou Evropského centra jazykových zkoušek. Výuka bude probíhat v prostorách školy v odpoledních hodinách dle rozvrhu žáků dané třídy. Obvyklá cena je 2000-2500 Kč (24 týdnů x 45 minut), učebnice cca 500 Kč. Zkoušky, které proběhnou v květnu / červnu 2021, se přihlašují a platí samostatně dle individuálního pokroku žáka. Více informací najdete na http://www.elec.eu/

Pozn.: Případný další zájem z řad mladších či starších žáků oznamte do 15. 8. 2020 na adresu pav.novakova@seznam.cz.

 

Děkuji a přeji krásné léto.

Mgr. Pavlína Nováková