Aktuality

Letní prázdninový kemp

Letní prázdninové kempy budou realizovány ve dvou turnusech.: 19.7.2021 - 23.7.2021 a 26.7.2021 - 30.7.2021. Každý den v časech od 8.00 do 16.00 hodin. Sejdeme se vždy ráno v 7.45 až 8.00 ve venkovní učebně a tam také budeme v čase mezi 15.45 až 16.00 končit. Ve středu 23.7. a 28.7. pojedeme objednaným autobusem na výlet. Děti mají po celou dobu kempu zajištěný oběd, dvě svačiny a pitný režim. Je třeba mít pouze vhodné oblečení, obutí a dobrou náladu. 


Výlet ZOO Jihlava

Sraz před školou 1. 7. 2021 v 7.45 hod., odjezd v 8.00 hod. autobusem od školy. . Návrat kolem 15.30 (děti předáme rodičům).
S sebou: dostatečně velká svačina, pití, vhodná obuv a oblečení, pláštěnka, kartička pojišťovny. Peníze dle uvážení. Pokud dítě trpí nevolností, je vhodné přibalit kinedryl. 


Hravá stezka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hrava-stezka-plakat.pdf 38.6 Kb

Sběr bylin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nakupni-seznam-bylin-2021.pdf 111.1 Kb
sber-lecivych-bylin-a-pomerancove-kury.docx 75.4 Kb

Pravidla hodnocení distanční výuky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla-hodnoceni-pri-distancni-vyuce.docx 14 Kb

Mimořádné opatření - roušky ve školách

Od 25. 2. 2021 musí všichni žáci ZŠ nosit v budově školy ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru KN95, chirurgické roušky případně nanoroušky. Podrobnější informace a celé znění mimořádného opatření je uvedeno v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-rousky-msmt.pdf 193.9 Kb
mimoradne-opatreni-mzd-rousky.pdf 256.5 Kb

Letní prázdninový kemp

Přijímáme předběžné přihlášky na letní kemp - viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-na-letni-primestsky-kemp-pri-zs-a-ms-borotin197242603.docx 124.8 Kb

Dodatek ke školnímu řádu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-ke-skolnimu-radu-distancni-vyuka.docx 21.9 Kb
metodika-msmt-pro-distancni-vzdelavani.pdf 648.9 Kb

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
  • d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), …..

Znění celého nařízení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove


Výzva k respektování protiepidemiologických opatření a k ochraně zdraví

Milí, žáci, milé děti, vážení rodiče,
před podzimními prázdninami se na vás všechny obracím s výzvou k dodržování protiepidemiologických opatření a pravidel bezpečného chování ve vztahu k šíření nákazy COVID-19. 
Ve dvou přílohách jsou graficky zpracována pravidla zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Ve třetí příloze jsou pak informace pro rodiče, které mohou pomoci s tím, jak komunikovat s dětmi o nákaze.
Přeji všem hezké prázdniny, hodně trpělivosti a pevné zdraví. 
O organizaci výuky po prázdninách budeme informovat opět prostřednictvím webu a EduPage.
 
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-834695433-1-doporucene-odkazy.pdf 75.4 Kb
priloha-834695433-2-letak-pro-1.-stupen-1-.jpg 134.7 Kb
priloha-834695433-3-letak-pro-2.-stupen-1-.jpg 168 Kb

Protiepidemiologické opatření

Od 10. 9. 2020 musí mít ve společných prostorách ZŠ všichni zakryty dýchací cesty rouškou.

Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den, každou samostatně zabalenou v igelitovém sáčku.

Ve třídách zatím roušky nařízeny nejsou.


Konzultační hodiny učitelů

Vážení rodiče,

jsme vám k dispozici po předběžné telefonické domluvě v těchto dnech a hodinách:

 

KONZULTAČNÍ HODINY
Vyučující Třída Den Hodina
Anna Pultarová 1. třída středa 13:30 - 14:30
Jitka Kleňhová 2. třída čtvrtek 13.00 - 14.00
Miroslava Komárková Halamová 3. třída úterý 14:00 - 15:00
Robin Francl 4. třída pondělí  13:00 - 14:00
Iveta Grznárová 5. třída středa 14:00 - 15:00
Monika Makočová 6. třída čtvrtek 14:00 - 15:00
Božena Kabíčková 7.A čtvrtek 14.00 - 15.00
Otakar Novotný 7.B úterý 13:35 - 14:20
Lenka Volfová 8. třída středa 13:45 - 14:45
Pavlína Nováková 9. třída úterý 14:45 - 15:45
Lenka Pípalová   úterý 14:30 - 15:30
Eva Macková   čtvrtek 14:20 - 15:20
Alexandra Matyušová   pondělí  14:00 - 15:00
Radek Holub   pondělí  14:00 - 15:00

Nápadník činnosti do hodin Tv, Hv a Vv

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
namety-pro-tv.docx 14.7 Kb
vv-a-hv.docx 14.1 Kb