Aktuality

Děti zapsané do MŠ Borotín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
deti-prijate-do-ms-2021165180314.doc 101.9 Kb

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční ve čtvrtek 10. června v 16.00 hodin ve venkovní učebně..
 


Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů žáků 1. až 9. ročníku se uskuteční v online prostředí na přihlašovacích adresách jednotlivých tříd (viz. příloha):

1. třída

8. 6. 2021 od 16.00 hodin

A. Pultarová

2. třída

8. 6. 2021 od 16.00 hodin

J. Kleňhová

3. třída

8. 6. 2021 od 16.00 hodin

M. Komárková

4. třída

8. 6. 2021 od 17.00 hodin

R. Francl

5. třída

9. 6. 2021 od 16.00 hodin

I. Grznárová

6. třída

9. 6. 2021 od 16.00 hodin

M. Makočová

7.A třída

9. 6. 2021 od 16.00 hodin

B. Kabíčková

7.B třída

9. 6. 2021 od 16.00 hodin

O. Novotný

8. třída

9. 6. 2021 od 16.00 hodin

R. Holub

9. třída

8. 6. 2021 od 16.00 hodin

P. Nováková

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlasovaci-hesla-trid.docx 16.4 Kb

Jarní proběhnutí - výsledková listina

I přes nepřízeň počasí se podařilo v sobotu uskutečnit "Jarní proběhnutí". Závodů se účastnilo 70 závodníků. Všem děkujeme,
A jak to v jednotlivých kategoriích dopadlo?

ročník 2018 a mladší : 1. másto Marek Edvard
ročník 2015 - 2017: 1.místo Míka Mirek, 2. místo Köchertová Elenka, 3. místo Jáchym Losos
ročník 2012 - 2014: 1. místo Köchert Šimon, 2. místo Šmejkalová Míša, 3. místo Pechačová Ema
ročník 2009 - 2011: 1. místo Pazourková Vilma, 2. místo Čapková Tereza, 3. místo Opelková Katka
ročník 2006 - 2008: 1. místo Antonie Hrdinová, 2. místo Filip Opelka, 3. místo Mareš Tomáš
ročník 2002 - 2005 1. místo Balada Tomáš
muži - ročník 1980 - 1990: 1. místo Šmejkal Zbyněk, 2. místo Marek Jakub, 3. místo Peclinovský Jaroslav
ženy - ročník 1980 - 1990: 1. místo Marková Markéta, 2. místo Sekalová Jaroslava, 3. místo Mková Hana
muži - ročník 1969 - 1979: 1. místo Čapek Václav, 2. místo Nygrýn Stanislav
ženy - ročník 1969 - 1979: 1. místo Brindová Kateřina, 2. místo Dušková Markéta, 3. místo Petráňová Martina


Sběr bylin

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nakupni-seznam-bylin-2021.pdf 111.1 Kb
sber-lecivych-bylin-a-pomerancove-kury.docx 75.4 Kb

Informace k nástupu žáků 24. 5. 2021

Mateřská škola – otevřená pro všechny děti, bez testování, bez roušek a respirátorů

- Vstup rodičů či doprovodu do MŠ není umožněn

- Všichni jsou přihlášeni, individuálně odhlašovat v MŠ i jídelně

 

Základní škola – výuka ve škole všichni - HURÁ

- Testování ve škole: 1 x týdně

o Test trvá cca 20 minut, je třeba přijít včas

o Vchod pro všechny žáky i zaměstnance ze dvora

- Obědy a svačinky jsou pro všechny žáky přihlášené

- Jídelna a družina i klub v provozu

- Vzhledem k přísnějším opatřením ve školní jídelně může být doba oběda delší než obvykle

- Svoz – jako za běžného provozu, podrobnější informace sdělí pan řidič

- Výuka ve škole dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020

- Probíhají reedukace i náboženství

 

Od 25. 5. 2021 budou vybírány a kontrolovány zapůjčené notebooky (žáci na distanční výuce je vrátí v dalším týdnu).

Žádám o důslednou kontrolu zařízení, odinstalování stažených aplikací a hesel. O předání bude sepsán protokol, případné opravy budou dány k náhradě.

 

Informace na tel. ředitelky školy 739 572 481.

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Jak vyplnit zápisový lístek?

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-vyplnit-zapisovy-listek.pdf 511.9 Kb

Přijímací zkoušky na SŠ

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

- pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

- pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

- pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
shrnuti-aktualit-prijimaci-rizeni-na-ss.pdf 954.6 Kb

Pravidla hodnocení distanční výuky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla-hodnoceni-pri-distancni-vyuce.docx 14 Kb

Mimořádné opatření - roušky ve školách

Od 25. 2. 2021 musí všichni žáci ZŠ nosit v budově školy ochranu dýchacích cest v podobě respirátoru KN95, chirurgické roušky případně nanoroušky. Podrobnější informace a celé znění mimořádného opatření je uvedeno v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-rousky-msmt.pdf 193.9 Kb
mimoradne-opatreni-mzd-rousky.pdf 256.5 Kb

Letní prázdninový kemp

Přijímáme předběžné přihlášky na letní kemp - viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-na-letni-primestsky-kemp-pri-zs-a-ms-borotin197242603.docx 124.8 Kb

Dodatek ke školnímu řádu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dodatek-ke-skolnimu-radu-distancni-vyuka.docx 21.9 Kb
metodika-msmt-pro-distancni-vzdelavani.pdf 648.9 Kb

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 • 1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
  • a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • b) v prostředcích veřejné dopravy.
 • 2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
  • a) děti do dvou let věku,
  • b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • c) žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
  • d) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), …..

Znění celého nařízení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove


Výzva k respektování protiepidemiologických opatření a k ochraně zdraví

Milí, žáci, milé děti, vážení rodiče,
před podzimními prázdninami se na vás všechny obracím s výzvou k dodržování protiepidemiologických opatření a pravidel bezpečného chování ve vztahu k šíření nákazy COVID-19. 
Ve dvou přílohách jsou graficky zpracována pravidla zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Ve třetí příloze jsou pak informace pro rodiče, které mohou pomoci s tím, jak komunikovat s dětmi o nákaze.
Přeji všem hezké prázdniny, hodně trpělivosti a pevné zdraví. 
O organizaci výuky po prázdninách budeme informovat opět prostřednictvím webu a EduPage.
 
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-834695433-1-doporucene-odkazy.pdf 75.4 Kb
priloha-834695433-2-letak-pro-1.-stupen-1-.jpg 134.7 Kb
priloha-834695433-3-letak-pro-2.-stupen-1-.jpg 168 Kb

Protiepidemiologické opatření

Od 10. 9. 2020 musí mít ve společných prostorách ZŠ všichni zakryty dýchací cesty rouškou.

Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den, každou samostatně zabalenou v igelitovém sáčku.

Ve třídách zatím roušky nařízeny nejsou.


Konzultační hodiny učitelů

Vážení rodiče,

jsme vám k dispozici po předběžné telefonické domluvě v těchto dnech a hodinách:

 

KONZULTAČNÍ HODINY
Vyučující Třída Den Hodina
Anna Pultarová 1. třída středa 13:30 - 14:30
Jitka Kleňhová 2. třída čtvrtek 13.00 - 14.00
Miroslava Komárková Halamová 3. třída úterý 14:00 - 15:00
Robin Francl 4. třída pondělí  13:00 - 14:00
Iveta Grznárová 5. třída středa 14:00 - 15:00
Monika Makočová 6. třída čtvrtek 14:00 - 15:00
Božena Kabíčková 7.A čtvrtek 14.00 - 15.00
Otakar Novotný 7.B úterý 13:35 - 14:20
Lenka Volfová 8. třída středa 13:45 - 14:45
Pavlína Nováková 9. třída úterý 14:45 - 15:45
Lenka Pípalová   úterý 14:30 - 15:30
Eva Macková   čtvrtek 14:20 - 15:20
Alexandra Matyušová   pondělí  14:00 - 15:00
Radek Holub   pondělí  14:00 - 15:00

Nápadník činnosti do hodin Tv, Hv a Vv

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
namety-pro-tv.docx 14.7 Kb
vv-a-hv.docx 14.1 Kb