Aktuality

Informace k nástupu žáků 24. 5. 2021

Mateřská škola – otevřená pro všechny děti, bez testování, bez roušek a respirátorů

- Vstup rodičů či doprovodu do MŠ není umožněn

- Všichni jsou přihlášeni, individuálně odhlašovat v MŠ i jídelně

 

Základní škola – výuka ve škole všichni - HURÁ

- Testování ve škole: 1 x týdně

o Test trvá cca 20 minut, je třeba přijít včas

o Vchod pro všechny žáky i zaměstnance ze dvora

- Obědy a svačinky jsou pro všechny žáky přihlášené

- Jídelna a družina i klub v provozu

- Vzhledem k přísnějším opatřením ve školní jídelně může být doba oběda delší než obvykle

- Svoz – jako za běžného provozu, podrobnější informace sdělí pan řidič

- Výuka ve škole dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020

- Probíhají reedukace i náboženství

 

Od 25. 5. 2021 budou vybírány a kontrolovány zapůjčené notebooky (žáci na distanční výuce je vrátí v dalším týdnu).

Žádám o důslednou kontrolu zařízení, odinstalování stažených aplikací a hesel. O předání bude sepsán protokol, případné opravy budou dány k náhradě.

 

Informace na tel. ředitelky školy 739 572 481.

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy