Aktuality

Informace k zahájení školního roku - upřesnění

Hygienická a organizační pravidla

Testování žáků (systém jako na jaře)

  • 1., 6. a 9. září - od 7.00 hodin na školním dvoře
  • Samoodběrové antigenní testy
  • Doprovod rodičů možný
  • Čas potřebný k testování je cca 20 minut, přijďte včas
  • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. NUTNO DOLOŽIT POTVRZENÍ.
  • Žáci, kteří nebudou testování, jsou povinni po celou dobu přítomnosti ve škole nosit ochranu dýchacích cest dle nařízení ministerstva zdravotnictví (respirátor, chirurgickou roušku).

Povinnost nošení roušek

  • Společné prostory: všichni
  • Učebny, třídy: pouze netestovaní žáci

Konec výuky

1. září – cca v 10.0 hodin,  ŠD do 14.00 hodin, obědy na přihlášení

2. a 3. září – 1. – 4. třída v 11.40 hodin

5. – 7. třída 12,35 hodin

 8. - 9. třída ve 13.00 hodin

ŠD do 16.00 hodin

Od 6. září výuka dle rozvrhu hodin.