Aktuality

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

 

V souladu se zákonem č. 561 / 2004 Sb., Školský zákon, § 24, odst. 2, v platném znění, v souladu s doporučením hejtmana Jihočeského kraje a krajské hygienické stanice a s ohledem na aktuální epidemickou situaci ve škole vyhlašuji na dny

pondělí 25. října a úterý 26. října 2021 ředitelské volno pro všechny žáky ZŠ.

Mateřská škola bude v provozu, i nadále platí vyhlášená karanténní opatření.

Školní družina bude v provozu oba dny 6,40 – 16,00 hod. pro všechny děti 1. stupně. Případný zájem je nutné nahlásit nejpozději v pátek do 13,00 hod. (písemně do notýsku, prostřednictvím EduPage) včetně času příchodu a odchodu.

Školní jídelna ZŠ bude vařit i pro děti, které budou doma, jídlo bude vydáváno do jídlonosičů oba dny od 11,00 do 11,30 hod. Případný zájem je nutné nahlásit nejpozději v pátek do 13,00 hod. (osobně, písemně či telefonicky vedoucí ŠJ).

Svoz nebude zajištěn.

Ve dnech 27. – 29. 10. 2021 bude škola, školka, družina i jídelna uzavřena.

 

V Borotíně 21. 10. 2021                                                        Mgr. Lenka Pípalová

                                                                                                   ředitelka školy