Aktuality

Přijímací zkoušky na SŠ

STŘEDNÍ ŠKOLY
Informace ministerstva školství k přijímacímu řízení:

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.
Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.
Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
 „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.
Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ

Přijímací řízení pro žáky učebních oborů proběhne v obdobném termínu  jako u středních škol. Sledujte webové stránky jednotlivých učilišť.