Aktuality

Příměstské tábory při ZŠ Borotín

Vážení rodiče,
také v letošním roce nabízíme vašim dětem možnost strávit svůj prázdninový čas na letním příměstském táboře při ZŠ Borotín. Otevíráme šest týdenních turnusů. Nabízíme zde dětem celodenní zábavný program – tvoření, sport, hry a výlety. Minimální počet účastníků v jednom turnusu je 12. Dítě lze přihlásit na jednotlivé týdny nebo jednotlivé dny. Cena za jeden celý týden je 1.200,-Kč. V ceně je zahrnuto kurzovné a stravné (oběd a svačina).

Z organizačních důvodů zašlete:
-  přihlášku – do 15. června, na každý turnus samostatně, poštou, osobně, na emailovou adresu školy zsborotin@seznam.cz

- kurzovné a stravné  - 1.200,- Kč do 15. června na účet školy 181 632 460/0300, do poznámek je nutno uvést jméno dítěte

- potvrzení o zaměstnání  - při nástupu dítěte na tábor,  postačí pouze jedno potvrzení pro více turnusů

- list účastníka - při nástupu dítěte na tábor, vyplňuje podpořená osoba

- bezinfekčnost - nesmí být starší tří dnů před nástupem na tábor, na každý turnus zvlášť, postačí odevzdat až při nástupu dítěte na tábor.

Termíny letního příměstského tábora:

  1. turnus – 13.7. – 17.7 2020
  2. turnus – 20.7. – 24.7.2020
  3. turnus – 27.7. – 31.7. 2020
  4. turnus – 3.8. – 7.8.2020
  5. turnus – 10.8. - 14.8. 2020
  6. turnus – 17.8. – 21.8.2020

Více informací na čísle 731 682 006 – Eva Macková.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-a-taborovy-rad-pt-2020.docx 199.5 Kb
list-ucastnika-pt-2020979032692.docx 198.7 Kb
osvc-pt-potvrzeni-o-evidenci-cssz.docx 192.4 Kb
potvrzeni-o-zamestnani.docx 205.8 Kb
prihlaska-primestsky-tabor-2020.docx 213.9 Kb
urad-prace-potvrzeni-o-postaveni-podporene-osoby-na-trhu-prace.docx 197.8 Kb