Archiv

Poděkování

 

Dne 5. 3. 2016 proběhl Dětský karneval, který pořádala ZŠ a MŠ Borotín. Karneval se konal v hostinci U Kostela od 13.00 – 16.00 hodin. Přišlo velké množství krásných masek, přišli rodiče i prarodiče. Myslím si, že se karneval vydařil a všichni se dobře bavili. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim štědrým sponzorům, bez kterých by se karneval určitě nemohl uskutečnit. Chci poděkovat také všem učitelům a pracovníkům školy, kteří pomohli při přípravě karnevalu. Zisk z karnevalu bude použit pro děti. Doufám, že příští rok budeme stejně úspěšní jako letos a karneval bude ještě hezčí.

                                                                                              Za organizátory Mgr. Matyušová Alexandra.


Dopis ředitelky

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopis-reditelky.doc 107.5 Kb

Výsledky zápisu do MŠ Borotín

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
deti-prijate-do-ms-2021.doc 101.9 Kb

Informace k návratu žáků do škol

 
Dle vyjádření ministra školství se předpokládá návrat dalších žáků do školy od pondělí 30. 11. 2020. Vrátí se všichni žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku, dále část zbylých žáků 2. stupně. Konkrétní informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a prostřednictvím EduPage pravděpodobně ve středu 25. 11. 2020. MŠ a 1. a 2. ročník pokračují beze změny.
Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozvrh-hodin-rotacni-vyuka-30.11.2020354597594.xlsx 11.7 Kb

Organizace distančního vzdělávání 15. 10. – 23. 10. 2020

Distanční vzdělávání je povinné a týká se všech žáků základní školy.

Vzdělávací obsah bude rozložen do všedních dnů dle stávajícího rozvrhu hodin.

Vzdělávání bude probíhat formou samostudia a plněním úkolů, které budou zadávány prostřednictvím EduPage. Dále budou probíhat online hodiny dle rozpisu.

Účast na online hodinách je povinná, případnou neúčast je nutné omluvit písemně prostřednictvím zprávy v EduPage a po návratu do školy písemně v žákovské knížce.
Ve výjimečných případech je omluvou pro neúčast i nemožnost internetového připojení.

1.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 1.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,00 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

2.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 2.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,30 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

 

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-distancniho-vzdelavani-ve-dnech-15.-23.-10.-2020.docx 76 Kb
rozvrh-hodin-1.-stupen181642170.xlsx 11.3 Kb
rozvrh-hodin-2.-stupen662416169.xlsx 11.8 Kb

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 14. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 vydává ředitelka školy následující opatření:

 • 14. – 23. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat žáci všech tříd ZŠ.
 • Na 14. 10. dostanou žáci zadánu práci prostřednictvím EduPage a ve škole od vyučujících. Žáci, kteří jsou již v distančním vzdělávání, dostanou zadání 14. 10. v 8,00 hod. prostřednictvím online přenosu a zároveň EduPage.
 • Od 15. 10. 2020 budou probíhat online hodiny dle rozvrhu, který bude rodičům a žákům rozeslán a bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích u vchodu ZŠ.
 • 26. a 27. 10. 2020 nařídilo MŠMT volno pro všechny žáky, škola bude celý týden uzavřena pro všechny žáky, výuka v těchto dnech bude dobrovolná a bude probíhat formou projektu.

Distanční vzdělávání je povinné, bude probíhat kombinovanou formou:

 • Online hodiny dle upraveného rozvrhu hodin prostřednictvím platformy meet.jit.si, konkrétní odkaz a rozvrh online hodin bude rozeslán v EduPage. Dále formou testů, prezentací a úkolů v EduPage. Účast je povinná, v případě nepřipojení je nutná omluvenka od rodičů.
 • Další studijní materiály pro samostatnou práci budou rozesílány v EduPage.
 • Dále budou využívány učebnice, pracovní sešity, pracovní listy a další podpůrné materiály. Tištěn materiály budou k dispozici u vchodu do ZŠ.

Školní družina je uzavřena od 14. 10. – 30. 10. 2020.

Školní jídelna a mateřská škola jsou v provozu.

Všichni žáci ZŠ mají obědy i svačiny odhlášeny. Pokud je o stravování zájem, mohou si rodiče žáků obědy přihlásit a odebírat do jídlonosičů za dotovanou cenu. Děti dostanou porci dle své věkové kategorie.

Dále vaříme i pro cizí strávníky za cenu 75,- Kč.

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481


Opatření ředitelky školy od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

v současné době se všichni připravujeme a těšíme na návrat dětí do škol a školek. Pro většinu z nás je to letošní těšení zároveň doplněno i celou řadou obav. Ráda bych napsala:"Nebojte se, není čeho." To se snadněji říká, než udělá. Všichni zaměstnanci školy jsou připraveni dětem pomáhat tak, aby jim ve škole i školce bylo co nejlépe a jejich i Vaše obavy se co nejrychleji rozplynuly.
Jsou situace, na které nemáme žádný vliv. Jednou z nich bylo i jarní uzavření všech škol v ČR. Všichni si přejeme, aby se tato situace již neopakovala. Proto jsme nastavili pravidla, která mají pomoci zabránit šíření nákazy v naší škole. Nechceme se před okolím uzavírat nebo šířit zbytečnou paniku, chceme chránit zdravím Vašich dětí i našich zaměstnanců tak, abychom školku, školu nebo její část nemuseli zavírat. Berte prosím tato pravidla jako prostředek ochrany ne jako ...
Přeji klidný začátek školního roku a těším se. Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
opatreni-reditelky-skoly.doc 109.6 Kb

Výběrové řízení

Ředitelka ZŠ a MŠ Borotín vyhlašuje výběrové řízení na tyto pracovní pozice:

1. Hlavní kuchařka ve školní jídelně
2. Školní asistent
3. Asistent pedagoga

více viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyberove-rizeni-hlavni-kucharka-sj-skolni-asistent-asistent-pedagoga.doc 102.4 Kb

Informace pro žáky a rodiče 22.6.2020

V příloze zasíláme informace k organizaci posledního školního týdne a zájezdu do Anglie.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ke-konci-skolniho-roku.pdf 465 Kb

Znovuotevření MŠ Borotín od 25. 5. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ms-cestne-prohlaseni.pdf 737.2 Kb

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Všichni uchazeči o vzdělávání v 1. ročníku v roce 2020/2021 byli přijati. Informacční schůzka pro rodiče se uskuteční v červnu.

                                                                              Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Aktuální 6. dubna 2020

Manuál k Edupage a informace o provozu školní jídelny, 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
manual-a-provoz-sj.docx 14.8 Kb

Výukový portál naší školy

Vážení rodiče, milí žáci

od pondělí 23. března spouštíme výukový portál naší školy. Na emaily rodičů byly rozeslány přihlašovací údaje a hesla. Pokud Vám zpráva nedorazila, sdělte nám funkční email na zsborotin@seznam.cz.

Máme k dispozici dostatek počítačů k případnému zapůjčení.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vitejte-v-edupage-870621048.docx 14.5 Kb

INFORMACE

 • Od 17. 3. 2020 až do odvolání je uzavřena základní škola, mateřská škola, školí jídelna i školní družina a klub.
 • Zápis do 1. třídy je naplánován na 2. a 3. 4. 2020. V současné době nemáme žádné informace ani pokyny ohledně změny termínu zápisu. Jakmile budeme mít nové informace, předáme je dále.
 • Přijímací zkoušky na střední školy – zatím nejsou žádné nové informace.
 • Zápis do MŠ je naplánován na květen. Pokud dojde ke změně termínu, budete informováni.
 • Výukové materiály pro žáky na období uzavření škol jsou v současné době dostupné na webových stránkách školy, pro děti z MŠ jsou přístupné i v tištěné podobě u vchodu do MŠ.
 • Žádost o ošetřovné vydáváme ve všední dny od 8,00 do 10,00 v kanceláři ZŠ.
 • Od pondělí 23. 3. 2020 bude pro komunikaci mezi žáky a učiteli a předávání výukových materiálů spuštěno online prostředí. Pro předání přístupových hesel potřebujeme funkční emailové adresy. Žádám o zaslání emailového kontaktu na rodiče všech žáků ZŠ na adresu zsborotin@seznam.cz (do předmětu, prosím, uveďte jména dětí, stačí jeden z rodičů pro všechny děti z rodiny). Pokud potřebujete pomoci s poskytnutím PC, pište na stejnou adresu, případně volejte na níže uvedený telefon. Bližší informace a postupy budou zveřejněny koncem týdne.

email: zsborotin@seznam.cz

Tel.: 739 572 481

           

 16. 3. 2020                            

 Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Informace k zájezdu do Anglie

Aktualizace 5. 3. 2020

Vážení rodiče,

v současné době nemáme žádné nové informace ani nařízení, která by vedla ke zrušení zájezdu do Anglie ze strany školy.

V pátek proběhne jednání se zástupkyní hygienické stanice Tábor.

Informační schůzka pro děti proběhne v příštím týdnu, o přesném čase budeme předem informovat.

Pokud dostaneme nějaké nové informace, budeme Vás neprodleně informovat.

V příloze přikládáme znění pojistných podmínek zájezdu.

                                               V Borotíně 5. 3. 2020 Mgr. Lenka Pípalová

 

UNIQA Cestovní pojištění.pdf 

UNIQA Informační list.pdf


Informační schůzka

V úterý 11. února 2020 v 16.00 hodin se koná informační schůzka rodičů a účastníků zájezdu do Anglie.


PF 2020...malé ohlédnutí

     Jaký by to byl konec roku, kdybychom se opět nesešli poslední předvánoční pátek v hale. Popřáli jsme si hezké svátky, poděkovali bývalému i stávajícímu panu starostovi a zastupitelům za jejich péči o školu, udělili ocenění za nejlépe hodnocené PF 2020, společně si zazpívali a šli si užít třídní besídky se spolužáky.

A jak dopadlo letošní vyhlašování PF?

     Z třídních kol vzešlo 35 soutěžících. Každý žák, učitel a zaměstnanec školy dostal dva hlasy, které mohl přidělit PFku, které se mu nejvíce líbilo.

Tady je pořadí nejlepších:

 1. místo Anna Čejková – 7. třída
 2. místo Kateřina Fárová  - 9. třída
 3. místo Tereza Škarvadová – 8. třída
 4. místo Zuzana Zíková – 7. třída
 5. místo Filip Opelka – 6. třída
 6. místo Lukáš Kytler – 7. třída
 7. místo Vilma Pazourková – 2. třída
 8. místo Sofie Kosíková – 7. třída

Městys Borotín vybral za své PF práci Zuzky Zíkové.

Všem výhercům i zúčastněným děkujeme.

Eva Macková


Zrušení florbalového kroužku

v týdnu 6. - 10.1.2020

Vážení rodiče a milovníci florbalu,
v pondělí 6.1.2020 nebude florbalový kroužek pro první stupeň. V pátek 10.1.2020 je zrušen trénink pro žáky druhého stupně.
                               Děkujeme za pochopení 


Informace o onemocnění svrabem

Ve škole se vyskytlo onemocnění svrabem. Více informací viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svrab.doc 188.4 Kb

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozice vedoucí školní stravovy a školní asistent.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyberove-rizeni-vedouci-sj-skolni-asistent.doc 97.8 Kb

Prohlášení ke stávce

Vážení rodiče,

fakt, že nejdeme v současné konstelaci do stávky, není vyjádření podpory vládě, jak informuje pan premiér. Je to vyjádření nepodpory školským odborům, které naším jménem vyjednávaly s ministerstvem. A nejen že postupně ustupovaly ze slibovaného navyšování platů, ale ignorovaly systémové chyby v celém resortu. My nepůjdeme stávkovat za 8+2 či 9+1 procentní navýšení platů, přestože si myslíme, že si vyšší mzdy opravdu zasloužíme. My bychom šli stávkovat za opravdové a koncepční změny, které zachrání české školství a umožní mu tak plnit společenskou roli, která mu náleží.V momentě, kdy se najde podpora pro tyto skutečné změny, jsme připraveni do stávky vstoupit s čistým svědomím a s vědomím morálního i etického práva na tento krok. 

Kolegy, kteří se rozhodli 6. 11. 2019 stávkovat, podporujeme. Jako zástupce naší školy se do stávky zapojí pan Robin Francl.


Poznávací zájezd do Anglie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-poznavacim-zajezdum-do-v.-britanie.pdf 1790.6 Kb
anglie-dopis-pro-rodice-novy-termin.docx 63.1 Kb

Exkurze Drážďany

Termín: 4. června 2019

Odjezd: 5:00 ze zastávky u obchodu v Sudoměřicích

Sraz:: 4:55 hodin

Program:

Prohlídka Drážďan s průvodcem, možnost nákupu suvenýrů, prohlídka Manufaktury a muzea v Míšni

Cestovní pojištění zajištěno.

Předpokládaný návrat: 21:00 – 22:00

Pedagogický dozor: Mgr. Pavlína Nováková

S sebou: platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas!!!) drobné mince na toaletu (platí se obvykle 0,5 – 0,7 euro), kapesné dle uvážení, svačinu, pití, kartičku pojišťovny, vhodné oblečení a obuv

Před výletem doporučuji shlédnout tyto pořady

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/213562260140001-drazdany

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/217411030400402/video/534802


Naučná exkurze Ottenstein – Dolní Rakousko 18. 6. 2019

Ekocentrum-selská zahrada Lesánek z. ú. Borotín nabízí žákům ZŠ a MŠ Borotín zájezd do přírodní zahrady Ottenstein v  Dolním Rakousku.

Pojedeme 18. 6. 2019. Zájemci ze 3. až 9. ročníku se mohou přihlásit prostřednictvím „návratky“ v pracovním listu, který obdrželi ve škole v pátek 10. 6. 2019 od paní učitelky Novákové. Podmínkou účasti je vyplnění pracovního listu „Les, půda, voda, slunce“ a úkolu „Studánky“. Příplatek za dopravu činí 150,- Kč.

Dále bude škola platit připojištění, za které budeme vybírat dodatečně spolu s případnou zálohou 5 Euro na oběd.
 

Zkontrolujte prosím platnost cestovního pasu nebo občanského průkazu.

 

                                                                                                              Mgr. Pavlína Nováková

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
voda-versus-sucho-evvo-material-k-projektu-kvetnata-louka-2019-1-.doc 6737.9 Kb

Borotínský krkavec

                V úterý 26. 3. 2019 se po velkých přípravách uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže. Ti nejlepší zpěváci, kteří vzešli z třídních kol, se utkali v pěvecké soutěži „Borotínský krkavec“. Zpěvačky a zpěváci soutěžili ve třech kategoriích: 1. – 3. třída, 4. – 6. třída a 7. – 9. třída. Pro porotu bylo velkým oříškem vybrat ty nejlepší, protože výkony zpěváků byly velmi vyrovnané. Ať už zazněly písničky s kytarou či bez, lidové, popové nebo rockové, jsou výsledky „Borotínského krkavce“ následující:

I. kategorie: 1. – 3. třída

1. místo – Vilma Pazourková – 1. třída

2. místo – Marek Novák – 2. třída

3. místo – Miriam Endrychová – 3. třída

II. kategorie – 4. – 6. třída

1. místo – Eliška Endrychová – 4. třída

2. místo -  Martina Hůrková – 4. třída

3. místo – Jolana Jandová – 4. třída

III. kategorie – 7. – 9. třída

 1. místo -  Denisa Tejnorová – 7. třída
 2. místo – Adéla Jandová – 7. třída , Elena Kopecká – 8. třída
 3. místo – Michaela Smíšková – 9. třída

 

       Všem výhercům blahopřejeme a všem zpěvákům děkujeme za účast!

                                                                                                                                             Eva Macková


Karneval

Dne 2.3.2019 se konal Dětský karneval v restauraci Pod Kaštanem. Velké množství dětí, rodičů i prarodičů si přišlo zatančit a pobesedovat. Každé dítě dostalo u vstupu sladkost a rodiče mohli svým dětem koupit tombolu. „Odborná“ porota vybírala masky, které byly nejvíce nápadité. A měla opět velmi těžkou práci. Nakonec vybrala v každé kategorii ( do 6ti let,1. stupeň ZŠ)  masky ,které dostaly věcnou cenu a dortíky. Byla vyhlášena i nejmladší maska.( Ze 2. stupně se nedostavila ani jedna maska – škoda.)

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám přispěli penězi nebo věcnými dary. Byli to:  Ing. Antonín Brož – starosta městyse Borotín, MUDr. Květuše Brožová, Mgr. Lenka Pípalová – ředitelka školy, restaurace Pod Kaštanem, Jednota Tábor, Svaz dobrovolných hasičů Borotín, Myslivecký spolek Borotín, Jiří Models, rodiče žáků ZŠ. Také chci poděkovat všem pracovníkům a žákům školy, kteří pomohli karneval připravit.

                                                                                                                                 Matyušová Alexandra


KROUŽKY V TÝDNU 4.2.-8.2.2019

V týdnu 4.2.-8.2.2019 NEBUDOU kroužky: KYTARA, DRAMATICKÝ a TURISTICKÝ.
Děkujeme za pochopení.


Kroužek kytara

Vážení rodiče,

v týdnu 26.11.-30.11.2018 NEBUDE z důvodu nemoci VÝUKA HRY NA  KYTARU.

děkujeme za pochopení


Slavnostní nasvícení vánočního stromečku

     Sobota 1.12.2018 bude ve znamení očekávání adventu 2018. Den zahájí výstava na sále Hostince u kostela, kterou můžete navštívit od 9.00 hodin. Škola zde bude mít tvořivé dílničky, kde si děti budou moci vyrobit vánoční dekorace.
     Vyvrcholením pak bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu v 16.30 hodin na borotínském rynku. Zde si užijete obrovský školní pěvecký sbor, který si pro Vás připravil kolekci známých i neznámých vánočních písní s hudebním doprovodem.
SRAZ DĚTÍ (ZPĚVÁČKŮ) U STROMEČKU BUDE V 16.25 HOD.
                                       Přejeme Vám všem poklidné přípravy na ten nejkrásnější den v roce.
 


Aktualizovaná nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019

AKTUALIZOVÁNO dle počtu přihlášených dětí:

Pondělí

Basketbal (začátečníci) – p. uč. Zrůst – 14..00 – 15.00
Pohybově-taneční kroužek – p. uč. Komárková – 13.00 – 14.00
Konverzace v AJ pro II. stupeň – p. uč. P. Nováková – 14.00 – 14.45

Úterý

Keramika pro 1. třídu – 12.30 – 13.30
Keramika (2. – 3. tř. + 6. tř.) – 14.00 – 15.00
Keramika (ostatní žáci) – 15.00 – 16.00

Středa
Logopedie – p. uč. J. Kleňhová – 12.15 – 13.15
Turistický kroužek – p. uč. J. Makoč – 13.30 – 15.30
Basketbal (mírně pokročilý) – p. uč. L. Zrůst – 14.30 – 16.00

Čtvrtek
Florbal – p. uč. R. Holub – 13.30 – 14.30 – 3. - 5. ročník
                                            14.30 – 15.30 – 6. – 9. ročník
Logopedie – p. uč. M. Komárková – 13.00 – 14.00
Dramatický kroužek – p. uč. Pultarová – 14.00 – 15.00

Pátek
Lego – p. uč. R. Francl – 12.45 – 13.45 
Aerobic – p. Brindová – 15.00 – 16.00 (1 x za 14 dní)
 

Kurz hry na kytaru: (od 4. třídy)
Pondělí – začátečníci 1. skupina – 14.00-15.00
Středa – začátečníci 2. skupina – 13.00 – 14.00
Čtvrtek – mírně pokročilí – 13.00 – 14.00
                pokročilí – 14.00 – 15.00 

 

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 17. 9. 2018.  


S novým školním rokem

Milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny se pomalu chýlí ke konci a přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu.

Dveře školy i školky se pro děti otevřou v pondělí 3. září. Všichni zaměstnanci školy budou v práci již celý týden od 27. 8.

Kapacita školky je plně obsazena, do školy by mělo nastoupit 194 žáků. Letos historicky poprvé bude mít naše škola 10 samostatných tříd, v pátém ročníku bude 5. A a 5. B (seznamy žáků v rozdělených třídách budou zveřejněny v přípravném týdnu).

Seznamy pomůcek a vybavení, které budou děti potřebovat, zveřejníme v přípravném týdnu.

Věřím, že jste si všichni užili krásné léto a těším se na brzké setkání.

                                                                                  Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-a-neprijatych-deti-do-msi-2018-2019.doc 107 Kb

Zápis do MŠ Borotín

 Zápis do Mateřské školy Borotín pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018 v době od  7.30 do 11.30 a od 15.00 do 16.00  hodin. Občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kriteria-prijeti-2018.doc 106.5 Kb

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zaku-web-2018-2019.doc 85.5 Kb

Borotínský krkavec

                Úterní odpoledne 13. 3. 2018 se neslo na vlnách hudby a zpěvu. Ti nejlepší zpěváci, kteří vzešli z třídních kol, se utkali v pěvecké soutěži „Borotínský krkavec“ Třicet zpěvaček a zpěváků soutěžilo ve dvou kategoriích: 2. – 4. třída a 5. – 9. třída. Pro porotu bylo velkým oříškem vybrat ty nejlepší, protože výkony zpěváků byly velmi vyrovnané. Ať už zazněly písničky s kytarou či bez, lidové, popové nebo rockové, jsou výsledky „Borotínského krkavce“ následující:

I. kategorie

1. místo – Martina Hůrková – 3. třída

2. místo – Andrea Tejnorová – 4. třída

3. místo – Matěj Prucek – 3. třída

 

II. kategorie

1. místo – Eliška Porcalová – 9. třída

2. místo -  Michaela Smíšková – 8. třída

3. místo – Aleš Sekal – 5. třída

Všem výhercům blahopřejeme a všem zpěvákům děkujeme za účast!

                                                                                                                                                             E. Macková


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-k-zapisu440233516.docx 383.9 Kb

Volná pracovní místa v ZŠ

Výběrové řízení na pozice uklízeč – uklízečka v ZŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Borotín, okres Tábor vyhlašuje výběrové řízení na pozice uklízeč – uklízečka v ZŠ. Pracovní poměr na dobu určitou, 2. platová třída, nejvyšší platový stupeň, dovolená dle ZP. Výše úvazku 50 % nebo 70 %. Nástup 12. 3. 2018. Je požadována: svědomitost, pečlivost, flexibilita a pozitivní vztah k dětem. Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 2. 3. 2018 k rukám ředitelky školy, případně elektronicky na zsborotin@seznam.cz Bližší informace na telefonu 739 572 481.

Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


II. pololetí začínáme v novém

Od pondělí 5. února 2018 se vracíme nejen do svých učeben, ale také zpět k původnímu rozvrhu hodin  ze září minulého roku. 

Od středy je možné opět odebírat svačinky.


Dočkali jsme se....

                Pátek 26. ledna byl pro všechny v naší škole dlouho očekávaným dnem. Společně jsme mohli konečně otevřít nově opravené prostory, které nám koncem září velmi poškodila protékající voda. V 1. patře zničila podlahy ve třech učebnách. V přízemí poškodila spotřebiče a vybavení ve školní kuchyni a přilehlých prostorách, poškodila elektroinstalaci, zdi a podlahy v jídelně, chodbě, cvičné kuchyňce, na toaletách a v jedné učebně. Tato část školy byla tedy úplně uzavřena.

            Celý chod školy se musel přizpůsobit nově vzniklé situaci. Prvňáčci se přestěhovali na radnici, kde jim byla vytvořena prozatímní třída. Díky nabídce správce haly jsme mohli jednu z učeben přestěhovat i do místnosti, kde se hraje stolní tenis. Ze školních dílen se stala školní jídelna i výdejna jídla zároveň. Paní kuchařky vařily v kuchyni Restaurace U Kostela. Denně pak jídlo dovážely do školy. Pro šesťáky a deváťáky se stala domovskou třídou školní družina.

            V pátek, 4. vyučovací hodinu, jsme se tedy sešli, abychom přestřihli pásku, která nás dělila od nově zrekonstruovaných prostor. Naši malou školní slavnost zahájili žáci 6. třídy hudebně-dramatickým vystoupením. Paní ředitelka poděkovala všem žákům i učitelům za odvedenou práci. Vyznamenala paní kuchařky Řádem zlaté vařečky, pana školníka a paní uklízečku medailí Za statečnost, přestřihla pásku a všichni jsme si mohli prohlédnout, jak rekonstrukce dopadla. Kompletně zrekonstruovaná školní kuchyně nyní působí na první pohled, díky novému vybavení, jako řídící centrum letového provozu. V jídelně jsme obdivovali nový, zvětšený výdejní prostor. Žáci šesté třídy začali se stěhováním do své kmenové učebny. Během pár dnů se všichni vrátíme k původnímu rozvrhu hodin a učeben.

            Ještě jednou – všem velký dík!!!                                                                                                                                                                                                    E.M.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
najdi-10-rozdilu.docx 467.7 Kb

Volné pracovní místo v MŠ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Borotín, okres Tábor vyhlašuje výběrové řízení na pozici školník-školnice v MŠ. Pracovní poměr na dobu určitou, 4. platová třída, platový stupeň dle dosažené praxe, 5 týdnů dovolené. Nástup 1. 12. 2017. Je požadována: svědomitost, pečlivost, flexibilita a pozitivní vztah k dětem. 

Přihlášky s profesním životopisem zasílejte do 20. 10. 2017 k rukám ředitelky školy, připadně elektronicky na zsborotin@seznam.cz.Bližší informace na telefonu 739 572 481.

                                                                                                                                                       Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Změna v organizaci výuky od 9. 10. 2017

1. stupeň:

- úprava rozvrhu pouze u 1. a 3. třídy (bez volných hodin – výuka nepřerušena), jinak  beze změn

- přestávky a zvonění dle běžného rozvrhu hodin – bez úpravy

2. stupeň

- změna rozvrhu v úterý – všichni stejně polední pauza (oběd, odchod ven)

- v ostatních dnech (po, st – pá) prodloužená přestávka po 4. hodině 11,40 – 12,10, všichni obědvají v klasickém režimu (fronta, jídlo, zbytek přestávky tráví v ŠD v přízemí)

- 5. vyučovací hodina 12,10 – 12,55, přestávka jen 5 minut

- 6. vyučovací hodina 13,00 – 13,45


Informace ke školnímu stravování

Śkolní jídelna je po havárii vody stále v nepoužitelném stavu. Od středy 4.10.2017 se nám podařilo zajistit náhradní způsob stravování pro žáky základní školy. Jednodušší jídla (bez polévky) se budou vařit v budově bývalé školy ve Střezimíři. Potravinová norma bude dodržena formou studených doplňků. Ze školní dílny vznikne improvizovaná jídelna. K výdeji bude použito jednorázové nádobí. Svačinky a obědy pro cizí strávníky bohužel nemůžeme až do odvolání zajišťovat. Pro odhlašování obědů prosím používejte telefonní číslo 606 341 351, nebo číslo kanceláře školy 381 285 833. Obědy lze odhlásit nejpozději předchozí pracovní den do 13.00 hodin.

Žádáme všechny rodiče, kteří mohou svým dětem zajistit stravování mimo školní jídelnu, aby tak učinili a stravu dětem odhlásili. Velmi nám tím pomůžete.

Všem děkujeme za pochopení a vstřícné jednání, zejména obci Střezimíř za poskytnuté prostory.O vývoji situace budeme informovat prostřednictvím těchto stránek. 

Školní jídelna v heslech:

MŠ - celodenní strava zajištěna, oběd dovážen ze ZŠ Sedlec-Prčice

ZŠ - od 4.10. pouze obědy bez polévky, svačiny zrušeny

Cizí strávníci - nevaříme.

Odhlášky: 606 341 351, 381 285 833 do 13.00 hodin


Havárie vody ve škole

Na Svatého Václava venku svítilo slunce, ale ve škole pršelo. V jedné z učeben v prvním patře praskl přívod vody k umyvadlu. Voda pod tlakem vytékala několik hodin a protekla do školní kuchyně, jídelny, skladu, chodby, kuchyňky a jedné učebny. Zastavila se až v prostorách sklepa. Cestou napáchala značné škody, zejména na stěnách, na elektrickém vedení, spotřebičích v kuchyni a nábytku ve třídách. Rozsah poškození elektrického vedení a spotřebičů v kuchyni v současné době nelze určit, vše musí být zkontrolováno a posouzeno odbornými osobami. Z tohoto důvodu bude zřejmě jídelna mimo provoz několik následujících dní. Na odstraňování škod se pilně pracuje, přesto však nemůžeme zajistit obědy ani svačinky pro žáky ZŠ, zaměstnance ani cizí strávníky. Strava pro MŠ bude od úterý zajištěna. 

Děkujeme všem za pochopení a pomoc při odstraňování havárie. O vývoji situace budeme průběžně informovat. 

                                                                                                                                                                               Mgr. Lenka Pípalová,ředitelka školy


UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k přetrvávajícím vysokým teplotám bude ve dnech 22. 6 .- 29. 6. 2017 ukončena výuka vždy v 11.40 hodin. Provoz ŠD bez omezení. Dne 30. 6. 2017 konec výuky cca 9.30 hodin a ŠD do 14.00 hodin.


AKADEMIE 2017

Místo konání Akademie 2017 upřesníme dle aktuální předpovědi počasí. Neklesáme proto na mysli a doufáme, že nám bude počasí nakloněno.


Výsledky zápisu do 1. ročníku školního roku 2017/2018

Žáci přijati ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2017/18

 

201701                                   201706                          201711

 

201702                                   201707                          201712

 

201703                                   201708                          201713

 

201704                                   201709                          201714

 

201705                                   201710                          201715

Na všechny budoucí prvňáčky i jejich rodiče se moc těšíme.

                                                                                 Mgr. Lenka Pípalová

                                                                                       ředitelka školy

 

Vyvěšeno: 7. 4. 2017

Sejmuto: 5. 5. 2017

 


Zápis do MŠ

Podrobnější informace naleznete v sekci Mateřská škola.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kriteriaa-prijeti-2017-18331468150.doc 106 Kb
zapis-plakat.docx 456.3 Kb

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a přátele školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Základní školy v Borotíně ve čtvrtek 9. března od 8.00 do 16.00 hodin. V rámci tohoto dne se od 14.30 hodin uskuteční ukázková hodina čtenářských dílen s využitím interaktivní techniky.

Prosíme o respektování začátků vyučovacích hodin: 8.00, 8.55, 10.00, 10.55, 11.50. 

Srdečně zveme také budoucí prvňáčky a jejich rodiče.


Nejlepší novoročenky

Dlouholetou tradiční výtvarnou soutěží na naší škole je tvorba novoročenek. Účastní se jí všichni žáci školy, vzájemně se ohodnotí hlasováním, poté jejich práci ohodnotí učitelé a zaměstnanci školy. Zde jsou výsledky letošního klání:

Hlasování žáků:

I. stupeň

1. místo Adéla Jandová – 5. třída

2. místo Anna Dohnalová – 4. třída

3. místo Filip Šváb – 3. třída

II. stupeň

1. místo Tereza Homolová – 9. třída

2. místo Darina Peterková – 7. třída

3. místo Tereza Fučíková - 6. třída

 

Hlasování učitelů a zaměstnanců školy:

I. stupeň

1. místo Anna Eliášová – 3. třída

2. místo Klára Fialová – 5. třída

3. místo Romana Hášová – 4. třída

II. stupeň

1. místo Max Fiala – 8. třída

2. místo Kateřina Fárová – 6. třída

3. místo Veronika Fárová - 8. třída

 

Cenu starosty Borotína si odnesla Aneta Zíková ze 7. třídy a její novoročenka se stala zároveň novoročenkou Městyse Borotína.

Všem výhercům gratulujeme!

 

Eva Macková – garant akce

 


Eurolyra - recitační soutěž v cizích jazycích

                Zatímco po školách a školkách chodili 5. prosince 2016 Mikuláš s čertem a andělem, v budově knihovny v Táboře se recitovalo i bez nadílky, řetězu a uhlí.

Soutěž se konala pod záštitou Gymnázia Pierra de Coubertina. V porotě zasedli nejen vyučující cizích jazyků, ale také rodilí mluvčí a zástupci velvyslanectví. Zatímco v 1. kole recitovali studenti a žáci základních a středních škol báseň či dramatický text dle svého výběru, do 2. kola postoupili jen ti nejlepší a čekala na ně recitace zcela neznámého textu. Mezi nejpočetněji zastoupené jazyky patřila angličtina, těsně následována španělštinou. Dále se prostorami knihovny linula francouzština a němčina.

Naši školu reprezentovali žáci Monika Rytířová (VII. A) a Lukáš Holub (IX. A). Oba se naučili asi dvouminutový úryvek prózy. Monika recitovala závěr knihy The Secret Garden (Frances Hodson Burnett) a Lukáš si vybral Gulliver´s Travels (Jonathan Swift). Oba se před soutěží svědomitě naučili text a se svými vyučujícími pak trénovali přednes. Celý dojem umocnili kostýmem. Do finále nepostoupili, umístili se na pěkném 5. a 6. místě. Recitace se jim povedla a z celého dne si odnesli zážitek ze zvláštní multikulturní atmosféry, která v budově knihovny panovala. Děkujeme jim za úsilí, snahu a reprezentaci školy.

A. Matyušová a P. Nováková

                                                                           


Muzikál "Mama mia!"

Vážení rodiče,

dne 16. 12. 2016 pořádáme zájezd na muzikál „Mama mia!“, který se koná v Kongresovém centru Praha. Vstupenky jsou určeny především pro žáky II. stupně, ale při nízkém počtu přihlášených je možné, aby se akce zúčastnili také rodiče a veřejnost. Cena vstupenky je 690,- Kč, záloha na dopravu činí 200,- Kč.

 Po zaplacení částky 890,- Kč je přihlášení pro žáka závazné a v případě, že se akce nezúčastní, je částka nevratná. Může však za sebe zajistit náhradníka. Částku je třeba uhradit do 30. 11. 2016..

Plánovaný odjezd je v pátek 16. 12. 2016 v 17.00 hodin od školy objednaným autobusem.

Během akce je dohled nad žáky zajištěn pedagogickými pracovníky školy.

 

                                                                                                                                                                                         Eva Macková – garant akce   


Oslavy 120. výročí otevření školy aneb u borotínské základky se nejen střílelo

Ve dnech 21. – 24. října proběhly na naší škole oslavy 120. výročí otevření naší tzv. nové budovy školy.

Již od začátku září jsme se na oslavy připravovali. Hledalo se v historických pramenech, nacvičovala se různá vystoupení, oslovovali sponzoři a partneři školy, rozesílaly se pozvánky.

V pátek 21. 10. 2016 v jedenáct hodin dopoledne to vše vypuklo. Sešla se celá řada významných hostů. Nechyběli mezi nimi bývalí zaměstnanci školy, pracovníci Odboru školství MÚ Tábor, zástupci architekta i stavební firmy a samozřejmě také zástupci našeho zřizovatele – Městyse Borotín. Na oslavě nemohli chybět ani žáci a zaměstnanci školy.

Nejprve jsme si připomněli něco málo z historie školy a zaznělo několik písniček a básniček v podání žáků naší školy. Poté byly na počest výročí a otevření nově zrekonstruovaného severního křídla a dvou nových učeben vypáleny tři rány z historického hmoždíře.

Součástí oslav bylo také předávání čestných uznání za práci pro školu, která obdrželi pánové Jan Tůma, Josef Kubeš a Antonín Brož a paní Leona Jelínková. Každý z nich má nemalou zásluhu na tom, že v Borotíně máme tak krásnou školu. Za jejich práci jim ještě jednou děkujeme.

A protože se slavily narozeniny, i když narozeniny školy, nemohly chybět dárky. Nejprve dorazilo za velkého jásotu nové školní auto – Ford Transit, které se bude používat na svoz dětí i případnou dopravu na různé akce a soutěže. Po křtu auta, kterého se ujal „otec myšlenky“ dovážení dětí pan Josef Kubeš, už nastala slavnostní chvíle přestřižení pásky do nové přístavby. To však zdaleka nebylo všechno …

V pátek večer se v místním společenském sále konal benefiční ples. K tanci a poslechu hrála skupina Covertrio a dechová hudba pod vedením Pavla Fáry. Ples zahájily svým vystoupením mažoretky ze Sezimova Ústí a krásný vídeňský valčík předvedli žáci osmé a deváté třídy. Tančilo se, zpívalo, veselilo. Nechyběl ani slavnostní přípitek, dort a vystoupení zaměstnanců školy.

Benefice, do které se zapojili sponzoři, zaměstnanci a přátelé školy, rodiče našich žáků a dětí a v neposlední řadě účastníci benefičního plesu, vynesla škole bezmála 100.000,- Kč. Za příspěvky všem mockrát děkujeme. Výtěžek benefice bude použit na nákup vybavení nově zrekonstruovaných prostor a část na nové auto.

V neděli 23. října proběhl ve škole i školce den otevřených dveří. Zájemců bylo opravdu hodně (cca 160 ve škole a 50 ve školce) a moc nás těšila jejich slova chvály. K vidění nebyla jen nová přístavba, ale také učebnice, pomůcky, výukové programy na interaktivních tabulích. Nechyběly staré fotografie a kroniky, u kterých se řada návštěvníku zastavila a hledala …

V pondělí 24. října jsme oslavy zakončili Borotínskými prahrami. Během dopoledne si všichni žáci vyzkoušeli hry našich předků – honění obruče, tlučení špačka, drápky a celou řadu dalších. Významnou součástí hry bylo putování po místech v obci, kde v minulosti probíhala výuka. V příloze článku je mapka našeho putování.

Putováním po historii školy jsme zakončili oslavy 120. výročí založení školy. Věřím, že jsme si to všichni užili a budeme na konané akce dlouho vzpomínat.

A teď hurá do lavic …                                             

                                                                                  Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
po-stopach-borotinskeho-skolstvi.pdf 229.2 Kb

Benefiční ples školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ples-skoly.pdf 1549.5 Kb

Nabídka zájmových kroužků - 2016/2017

Pondělí
Přírodovědný a zdravotnický kroužek   – p. uč. Nováková – 14.00-15.00
Logopedie – p.uč. Kleňhová – 13.00-13.45
Florbal (1. stupeň) – p. uč. Holub – 13.30 – 14.30
Florbal (2. stupeň) – p. uč. Holub – 14.30 – 15.30
Pohybově-taneční kroužek – p. uč. Halamová – 15.30 – 16.30

Úterý

Lego – p. uč. Francl – 13.00 - 14.00


Středa
Dance aerobic (5. – 9. třída) – p. Brindová – 15.00 - 16.00
Logopedie – p. uč. Halamová – 13.00 – 14.00


Čtvrtek
Turistický kroužek – p. uč. Makoč – 14.00 – 15.00


Pátek
Aerobic (2. – 4. třída) – p. Brindová – 14.00 – 15.00

 

Kurz hry na kytaru: (od 4. třídy)
Pondělí – pokročilí – 14.00-15.00
Úterý – mírně pokročilí – 14.00 – 15.00
Středa – začátečníci – 14.00 – 15.00

Kroužek keramiky a vaření bude z důvodů rekonstrukce otevřen nejdříve ve II. pololetí.

Kroužek basketbalu bude časově upřesněn v průběhu září.

19. 9. - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ.


Výlet MŠ

1. června 2016 jedeme na výlet. Vzhledem k plánovanému programu odjíždíme v 7.30 hodin od školky. Přijďte, prosím, včas.


Den Země

V pátek 22. dubna proběhne na naší škole akce ke Dni Země. Cílem akce je úklid lokalit v Borotíně. Potěší nás, když se připojíte i Vy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
web-plakat-uklidme-svet-uklidme-cesko-2016-sablona2-skoly-msword.odt 565.5 Kb

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Borotín stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v Mateřské škole Borotín v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ: VÍCE ZDE 


PŘELOŽENÍ LYŽAŘSKÉHO KURZU

Špatné sněhové podmínky

Vážení rodiče,
z důvodu nedostatku sněhu a nepříznivé předpovědi na leden je lyžařský výcvikový kurz přeložen na březen. Přesný termín bude upřesněn.
                                                                                      
vedoucí LVK Radek Holub


Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Borotín

od školního roku 2014-2015

V souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  rozhodla ředitelka školy ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Borotín od školního roku 2014-2015 takto:          

Registrační číslo dítěte    výsledek řízení

MŠ 201421                            přijat
MŠ 201404                            přijat
MŠ 201426                            přijat
MŠ 201417                            přijat
MŠ 201419                            přijat
MŠ 201411                            přijat
MŠ 201414                            přijat
MŠ 201424                            přijat
MŠ 201418                            přijat
MŠ 201408                            přijat
MŠ 201416                            přijat
MŠ 201422                            přijat
MŠ 201415                            přijat
MŠ 201425                            přijat
MŠ 201402                            přijat
MŠ 201401                            přijat
MŠ 201410                            přijat
MŠ 201409                            přijat
MŠ 201413                            přijat
MŠ 201423                            přijat
MŠ 201407                            přijat
MŠ 201412                            přijat
MŠ 201420                            přijat
MŠ 201403                            přijat
MŠ 201406                            nepřijat
MŠ 201405                            nepřijat                                                 

                                                                                                      Mgr. Lenka Pípalová
                                                                                                           ředitelka školy     

Vyvěšeno: 16. 5. 2014
 Sejmuto: 6. 6. 2014


Seznam dětí přijatých do MŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-deti-cerven-2015.doc 110.1 Kb

Seznam dětí přijatých do MŠ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-deti-cerven-2015.doc 110.1 Kb

Zápis do MŠ Borotín

Zápis do Mateřské školy Borotín pro školní rok 2015/2016  proběhne v úterý 5. května 2015 od 7.30 do 11.30 hodin a od 15.00 do 16.00 hodin.

Do mateřské školy jsou děti přijímány od 1. dne nového školního roku, zpravidla od 1. září, nebo během školního roku, pokud se uvolní místo.

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí není již automaticky zasíláno, ale je oznámeno novým způsobem - zveřejněním seznamu přijatých dětí:

1) ve vstupním prostoru mateřské školy

2) na webových stránkách MŠ a ZŠ Borotín (www.zsborotin.cz). Seznam je zveřejňován oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí vašeho dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno v písemné podobě.

Bodová kritéria pro rok 2015/2016 budou zveřejněna v měsíci dubnu.

Formuláře určeté k zápisu jsou přiloženy. Lze si je též vyzvednout v mateřské škole či přímo v průběhu zápisu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
evidencni-list.doc 100.9 Kb
zadost-o-prijeti-k-predskolnimu-vzdelavani.doc 88.1 Kb

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy proběhne v budově základní školy ve dnech 21. a 22. ledna 2016 vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

K zápisu zveme všechny děti, které se narodily 31. 8. 2010 a dříve.

Rodiče prosíme, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.


Den otevřených dveří

Zveme Vás na Den otevřených dveří dne 11. 1. 2016 od 8.00 do 15.00.

Prosíme o respektování začátků vyučovacích hodin: 1.hodina 8.00-8.45, 2.hodina 8.55-9.40, 3.hodina 10.00-10.45, 4.hodina 10.55-11.40, 5.hodina 11.50-12.35, 6.hodina 12.45-13.30.


Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

 

 • Dne 9. 6. 2015 od 15,30 hodin ve školní jídelně.
 • Informace ohledně organizace školního roku.
 • Potřebné pomůcky a vybavení pro prvňáčky.
 • Organizace školní družiny a stravování.
 • Odpovědi na zvídavé otázky.  
 • V případě, že se schůzky nemůžete zúčastnit, kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 381 285 833, případně 739 572 481.

 

 


Pozvánka na Akademii 2015

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
akademie-2014-2015.pdf 1378.6 Kb

Velikonoční dílna

Zveme vás na velikonoční tvořivou dílnu dne 28. 3. 2015 od 10.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy v Borotíně. Dílna je spojena s tradiční velikonoční výstavou.
Vstupné pro dospělé na výstavu je 10,- Kč. V tvořivé dílně bude vybírán příspěvek na materiál 30,- Kč.
Můžete se těšit na zdobení vajíček, malování keramických a sádrových odlitků, výrobu zápichů, pletení pomlázky, drátkování a jiné.


Karneval

Dne 28.2.2015 se konal Dětský karneval v Hostinci U Kostela. Přišlo velké množství dětí, rodičů i prarodičů. Každé dítě dostalo u vstupu sladkost a rodiče mohli svým dětem koupit tombolu. Během tancování „odborná“ porota vybírala masky, které byly nejvíce nápadité. A měla velmi těžkou práci. Nakonec vybrala v každé kategorii ( do 6ti let,1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ) 18 masek ,které dostaly věcnou cenu a dortíky. Byla vyhlášena i nejmladší maska.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám přispěli penězi nebo věcnými dary. Byli to:  Mgr. Pavel Eybert – senátor a starosta města Chýnova,  Ing. Antonín Brož –  starosta městyse Borotín, MUDr. Květuše Brožová, Hostinec U Kostela – paní M. Peterková, Jednota Tábor, Svaz dobrovolných hasičů Borotín, Myslivecký spolek Borotín, paní Chomoutová, rodiče žáků ZŠ. Také chci poděkovat všem pracovníkům a žákům školy, kteří pomohli karneval připravit.

                                                                                                                                 Matyušová Alexandra


Plán akcí na měsíc LEDEN

 

Plán akcí na měsíc LEDEN
Datum Část Akce

5.1.

Pohybově taneční kroužek

8.1.

Angličtina pro nejmenší

10.1.

Zahájení lyžařského výcvikového kurzu

12.1.

Pohybově taneční kroužek

13.1.

Den otevřených dveří

15.1.

Angličtina pro nejmenší

17.1.

Ukončení LVK

19.1.

Pohybově taneční kroužek

19.1.-23.1.

MŠ a ZŠ

Hravé lyžování

20.1.

Divadlo II. stupeň

22.1.

Angličtina pro nejmenší

22.1.-23.1.

Zápis do 1. ročníku

26.1.

Pohybově taneční kroužek

29.1.

Angličtina pro nejmenší

30.1.

Pololetní prázdniny

 

 

 


Karneval

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele školy na KARNEVAL, který se koná 28.2.2015 ve 13.00 v sále restaurace U Kostela.


Ředitelské volno

Vážení rodiče,
z provozních důvodů vyhlašuje ředitelka školy se souhlasem zřizovatele školy mimořádné ředitelské volno ve středu 4.3.2015.  V případě potřeby je dohled nad žáky zajištěn formou školní družiny od 6.40 do 16.00.
Pro žáky, kteří nenavštěvují družinu pravidelně, bude zajištěn dohled pouze v době jejich školního vyučování. 
Školní jídelna bude v provozu.

 


Žáci přijati do 1. ročníku

Vážení rodiče a milé děti,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o naší školu.

K zápisu do první třídy pro školní rok 2015/16 přišlo celkem 31 dětí. Všichni byli do školy přijati.

Podrobnosti o třídě a paní učitelce/ panu učiteli pro budoucí prvňáčky budou známy po skončení všech řízení o odkladu povinné školní docházky.

Všechny potřebné údaje se dozvíte na schůzce rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční v jídelně základní školy dne 9. 6. 2015.   

Děkujeme, že jste si pro vzdělávání Vašich dětí vybrali právě školu v Borotíně, a těšíme se na společné setkání.

 

V Borotíně 23. 1. 2015                                      Mgr. Lenka Pípalová

                                                                              ředitelka školy

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zaku-web.doc 89.6 Kb

Plán akcí na měsíc ÚNOR

Plán akcí na měsíc ÚNOR
Datum Část Akce

2.2..

Pohybově taneční kroužek

5.2.

Angličtina pro nejmenší

9.2.

Pohybově taneční kroužek

9.-13.2.

Jarní prázdniny

16.2.

Pohybově taneční kroužek

19.2.

celoškol. turnaj - florbal

19.2.

Angličtina pro nejmenší

23.2.

Pohodáři - 5.-9.roč. Tábor

23.2.

Pohybově taneční kroužek

25.2.

Karneval ve školce

26.2.

Angličtina pro nejmenší

28.2.

ZŠ a MŠ

Karneval

Návštěva myslivců v MŠ dle dohody.

Klubíčka - každé úterý cvičení.


Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy proběhne v budově základní školy ve dnech 22. a 23. ledna 2015 vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

K zápisu zveme všechny děti, které se narodily 31.8.2009 a dříve.

Rodiče prosíme, aby k zápisu přinesli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.


Plán akcí na měsíc PROSINEC

Plánované akce
Datum Část Akce

25.-26.11.

Vánoční posezení u paní Jindové

1.12.

Pohybově taneční kroužek

3.12.

MŠ a ZŠ

Zpívání u stromečku

4.12

Angličtina pro nejmenší

4.12.

Vánoční dílna

5.12.

MŠ a ZŠ

Výuka plavání, Mikulášská nadílka

8.12.

Pohybově taneční kroužek

9.12.

exkurze Hopsárium České Budějovice – 1.-4.roč.

11.12.

Angličtina pro nejmenší

12.12.

Výtvarná dílna

15.12.

MŠ a ZŠ

Divadelní představení v Táboře

15.12.

Pohybově taneční kroužek

16.12.

Vánoční nadílka

16.12.

Vánoční posezení s rodiči - Klubíčka

17.12.

Vánoční posezení s rodiči – Sluníčka

17.12.

ZŠ, MŠ Hod holinkou

18.12.

Angličtina pro nejmenší

18.12.

Vánoční turnaj - basketbal, florbal

22.12.-2.1.

MŠ a ZŠ

Vánoční prázdniny


První místo v okresním přeboru Sportovní ligy ZŠ ve florbalu

Starší žákyně postupují na kraj.

Ve čtvrtek 6.11.2014 se zrodil další úspěch ve sportu, co nás na naší škole tak baví. Starší žákyně na florbalovém turnaji v Sezimově Ústí vystoupaly na nejvyšší stupínek a získaly zlato. Děvčata prošla suverénně přes základní skupinu až do finále.  Družstvo ve složení Adéla Stiborová, Nikola Plocová, Markéta Plocová, Štěpánka Novotná, Martina Zelená, Daniela Houšková a Aneta Hölzlová nezaváhalo ani ve finále, kde porazilo Planou nad Lužnicí, vítěze druhé skupiny. Díky prvnímu místu dívky postoupily do krajského kola turnaje Sportovní liga ZŠ O pohár ministra školství 2014/2015. K jejich úspěchu srdečně blahopřejeme.

výsledky
Výsledky:
ZŠ Borotín – ZŠ Bechyně Školní 1:0
ZŠ Borotín – ZŠ Chýnov 1:0
ZŠ Borotín – ZŠ Chotoviny 2:0
ZŠ Borotín – Gymnázium Soběslav 2:0
ZŠ Borotín – 2.ZŠ S. Ústí 3:0
ZŠ Borotín – ZŠ Helsinská Tábor 5:0
Finále: ZŠ Borotín – ZŠ Planá nad Lužnicí 3:2
První místo v okresním přeboru Sportovní ligy ZŠ ve florbalu

Ve středu 5.11.2014 proběhl stejný turnaj, ale pro kategorii starších žáků – Chlapců. Ti však nebyli tak úspěšní a obsadili v celkovém počtu 12 týmů 8. místo.

                                                                                                R.H.


Akademie 2014

Žáci a učitelé základní a mateřské školy nacvičili pro rodiče a přátele ZŠ a MŠ Borotín školní akademii. Akce se konala ve čtvrtek 15. 5. 2014 v 17,00 hod ve společenském sále hostince U kostela.

VIDEA Z TÉTO POVEDENÉ AKCE NA:
https://www.youtube.com/watch?v=agTNQdoFAmY 
a
http://zsamsborotin.rajce.idnes.cz/VIDEO_-_Akademie_2014/#Akademie_WEB.jpg


Aktuálně z MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v pondělí 27. 10. 2014 jsou podzimní prázdniny, nebude poohybově taneční kroužek. 


Konec školního roku 2013/2014

Rozloučení s deváťáky

Fotografie ze závěru školního roku a rozloučení se žáky 9. ročníku najdete ZDE


Talent roku 2014

V úterý 30. září proběhlo v malém sále Divadla Oskara Nedbala v Táboře slavnostní vyhlášení soutěže TALENT ROKU 2014. Základní a střední školy z celého táborského okresu nominovaly žáky, kteří  dosáhli mimořádných úspěchů v oblasti humanitní, sportovní, přírodovědně-technické a umělecké.  Naší školu reprezentoval i  ve sportovní oblasti Lukáš Holub svými výbornými výsledky v atletice a turistických závodech a Adéla Stiborová, která dosáhla mimořádných výsledů v basketbalu. V oblasti humanitní byla vybrána Karolína Kubešová za  mimořádný úspěch v cizojazyčné olympiádě.  Všichni zúčastnění byli odměněni dárky, které věnovalo Město Tábor a VSP Data -  patroni této akce. Jsme velmi rádi, že máme ve škole takto nadané a talentované žáky.
                                                                     E.M.


Výuka na dopravním hřišti v Táboře

     Žáci naší školy se 23. září 2014 zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Táboře.
     V první části programu se na učebně žáci seznámili s dopravním značením a s řešením jednoduchých dopravních situací. Ve druhé části probíhala praktická část výuky – jízda na kole dle dopravního značení a předpisů. V rámci teorie byl jako nejlepší žák vyhodnocen Filip Pazourek. 
     V této části se projevilo, že většina žáků neumí jezdit podle pravidel silničního provozu. Nebo tato pravidla ovládá, ale nehodlají se těmito pravidly řídit.
     Na závěr výuky bylo žákům promítnuto instruktážní video.
                                                                 Oldřich Turecký


Kurz plavání

Naučíme se plavat

I v letošním školním roce budou naši žáci navštěvovat tradiční výuku plavání pro základní školy. V tomto kurzu se naučíme plavat a ostatní se zdokonalí ve svých plaveckých dovednostech. Jezdit budeme do táborského plaveckého bazénu v termínu 26.9.2014 – 5.12.2014 vždy v pátek. Přejeme dětem z třetího a čtvrtého ročníku příjemné zpestření běžné výuky ve školních lavicích.
                                                         J.K.


Přespolní běh

Naši vytrvalci opět úspěšní

Čtvrtek 18.9.2014 se pro naši výpravu běžců opět stal jedním z dalších úspěšných dnů. Kluci a holky základní školy opět ukázali, že se Borotín mezi ostatními velkými školami neztratí. Největších úspěchů dosáhly zejména dívky. V kategorii 1. - 3. ročník se družstvo dívek ve složení Denisa Tejnorová, Lada Eliášová a Barbora Svátková umístilo na čtvrtém místě. Ve starší kategorii si Darina Peterková ze sportovního areálu Komora v Táboře odvezla na krku bronzovou medaili. Největším úspěchem pak bylo stříbro Nikoly Plocové, která se předvedla perfektním výkonem v kategorii děvčat 8. a 9. tříd. Všem medailistům gratulujeme a ostatním žákům děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy.
                                                   R.H.


Barokní dvůr Borotín

Žáci borotínské školy pomáhají při opravě kulturní památky v Borotíně

     V minulých letech jsme všichni mohli bezmocně přihlížet postupnému chátraní  hospodářského dvora  na Starém zámku. Předchozí střídání majitelů, kteří na objektu neprováděli ani základní udržovací práce přivedlo statek k jeho stávajícímu havarijnímu stavu.
     V roce 2010 nový majitel usedlosti zahájil rekonstrukci.  Na podporu obnovy statku bylo v roce 2012 také založeno občanské sdružení s názvem Barokní dvůr.
     Letos jsem  jménem o.s. požádala o pomoc vedení místní  základní školy. Žáci II. stupně spolu s kantory tak strávili dvě  odpoledne prací na zvelebování terasy a prostranství kolem statku. Pomohli tak dobré věci a všem za tuto pomoc děkuji.

http://www.borotin.cz/hrad-borotin-a-barokni-hospodarsky-dvur/

Za o.s. Barokní dvůr Borotín

Jana Čermáková

Foto zde: http://zsamsborotin.rajce.idnes.cz/Obnova_barokniho_dvora_-_Stary_zamek_2013/


Bezpečný pohyb na silnicích je potřeba natrénovat

Děti ZŠ a MŠ Borotín si to vyzkoušely na mobilním dopravním hřišti

11.10.2013

     Ve spolupráci s Policií ČR a DDM Tábor si žáci mohli nacvičit pohyb v silničním provozu, a to v bezpečí dvora základní školy v Borotíně. Policisté po třídách seznámili žáky s cyklistickým desaterem bezpečného pohybu na silnici a vysvětlili, jak má být kolo podle zákona vybaveno. Zajímavé také byly ukázky testování na alkohol a psychotropní látky. Těm mladším pak předvedli policejní automobil a veškeré vybavení policisty.
     V závěru nám do zajímavého dopoledne začalo pršet, přesto někteří účastníci „silničního provozu“ měli zájem na tom, aby se mohli mezi značkami mobilního hřiště projet.
     Chtěl bych touto cestou poděkovat DDM Tábor a hlavně policistům z Jistebnice, kteří vše poutavě a trpělivě žákům předvedli a vysvětlili.

R.H.

Foto: http://zsamsborotin.rajce.idnes.cz/Mobilni_dopravi_hriste_11.10.2013/


Burza škol – hotel Palcát

     Dne 23. 11. 2013 se konala burza škol. Výstava škol byla umístěna v kongresovém sále a přilehlých místnostech hotelu Palcát v Táboře.
     Naši vycházející žáci se přišli podívat a seznámit se školami, které si vybrali pro svoje další studium. Mohli se tady přímo potkat se zástupci jednotlivých škol z okresu Tábor a mnoho škol z Jihočeského kraje. Získali velké množství informací, které potřebují znát ke studiu. Dostali informační letáky a drobné dárky. Většina žáků našla svoji školu, ve které by chtěli studovat.

A.M.


Dětský karneval

Rej masek v hostinci U Kostela

     Dne 15.2.2014 uspořádala ZŠ a MŠ Borotín Dětský karneval. Za zábavou pro malé i velké jste se mohli vydat do hostince U Kostela. Zatancovat si přišlo velké množství dětí v kostýmech. Nejvíce sledovaná pak byla volba nejvíce nápadité masky. Děti do sálu doprovodili jejich rodiče i prarodiče, kterých také přišlo hodně. Myslím si, že se karneval vydařil, dětem se líbil a dobře se bavily.
     Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim štědrým sponzorům, kteří svými sponzorskými dary pomohli k uskutečnění tohoto dětského plesu. Výtěžek bude použit na potřeby žáků naší školy. Už teď se všichni těšíme na příští karneval a doufáme, že bude stejně úspěšný jako ten letošní.

                                                                                                                                                 A. Matyušová


Fimfárum / Lakomá Barka

Divadelní představení I.stupeň

V pondělí 31.března 2014 se žáci 1. stupně vypravili do táborského divadla Oskara Nedbala na představení Fimfárum. Dvě pohádky od Jana Wericha – Lakomá Barka a Fimfárum , proložené originálními písničkami v provedení Západočeského divadla Cheb, nadchly nejenom děti, ale  i učitelský doprovod. Všichni se už těšíme  na další návštěvu divadla.                                                      
                                                                                  J.Š.


Florbal I.stupeň

Z turnaje v Chotovinách máme bronz

Dne 2.4.2014 se výběr prvního stupně účastnil florbalového turnaje základních škol v Chotovinách.
Účastníci : Robert Kostka, Jakub Holub, Šimon Talpa, Jan Torkel, Tomáš Mrázek, Lukáš Eliáš, Michal Eliáš, Sebastián Fiala, Filip Kopečný.
V celkovém pořadí jsme se umístili na 3. místě.

Výsledky ve skupině :   

Borotín  :  Tučapy
     0         :     5  
Borotín  : Planá
     2        :     0
Borotín  :  Husova
  2         :      2

Výsledky o umístění :                        
Borotín  :  Helsinská
     0        :       3
Borotín  :  Malšice
    3       :       0                                                                                              O.T.  


Florbalové turnaje základních škol – okresní kolo

Vynikající úspěch děvčat šestých a sedmých tříd - „Zlato“ a postup do krajského kola

V listopadu se odehrála okresní kola florbalových turnajů Asociace školních sportovních klubů ve všech žákovských kategoriích II.stupně. Naše škola dosáhla dvou obrovských úspěchů.
     Největší radost přineslo první místo v kategorii děvčat šestých a sedmých tříd. Družstvo ve složení Monika Babická (brankářka), Monika Stehlíková, Markéta Plocová, Adéla Stiborová, Martina Zelená, Veronika Fárová a Magdaléna Švecová dokázalo procházet turnajem bez jediné porážky.  Do finálové skupiny šla děvčata bez ztráty bod a navíc si přinesla tři body ze základní skupiny. Ve finále jim stačilo vyhrát jediný zápas, aby dosáhla na zlato. To také dívky splnily a po vítězství se ZŠ Zborovská už mohly slavit. Jediným zaškobrtnutím v turnaji byla prohra v posledním zápase, která však naše umístění  již nemohla ovlivnit. Krajské kolo, pokud nebudou nějaké změny, se uskuteční v den pololetního vysvědčení 30. ledna 2013.
     Dalším obrovským úspěchem byla bronzová medaile chlapců v kategorii 8. a 9. tříd. O vyšší příčky nás připravila úvodní prohra se ZŠ Planá nad Lužnicí. Ve finále se totiž započítávala vzájemná utkání družstev postupujících ze základní skupiny. A s námi postoupila i Planá. Potom jsme remízovali s Chotovinami a obrovským úspěchem bylo vítězství nad ZŠ Zborovská, která celý turnaj vyhrála.  Čtyři body stačily „jen“ na třetí místo.
     Starší děvčata též měla velkou smůlu. V základní skupině měla shodně 12 bodů s Malšicemi a Planou, ale vzájemné zápasy určily, že dívky budou celkově páté až šesté.
     Jediným neúspěchem našich florbalistů bylo poslední místo chlapců šestých a sedmých tříd, kdy se jim za celý turnaj podařilo vstřelit pouze jediný gól.

 R.H.


Hrátky s čertem

V pondělí 25. listopadu se děti z prvního stupně vypravily na známou pohádku Hrátky s čertem do táborského divadla Oskara Nedbala, kterou nastudovalo námi oblíbené Těšínské divadlo. Pohádka byla převedena do muzikálové podoby a dětem se toto provedení určitě velmi líbilo, protože si některé písničky dokonce s čerty i zazpívaly. Už se těšíme na další představení tohoto divadla.

J.Š.


JARNÍ CENA BOROTÍNA 40. ROČNÍK

16.10.2013

Tradiční přespolní běh Jarní cena Borotína oslavil významné jubileum. Za přispění pana učitele Jana Tůmy a dalších učitelů se podařil uspořádat již 40. ročník závodů.  Jedná se o klání, které, jak již název napovídá, se koná vždy na jaře. Kulaté narozeniny tohoto běhu byly však něčím výjimečné.  Protože se nám nepodařilo, v nabitém rozvrhu školy a ne zcela pěkném jarním počasí, najít vhodný termín, závod se netradičně konal na podzim.
Závodu, který také doprovázela nepřízeň počasí, se zúčastnilo 103 závodníků. Vítězové v jednotlivých kategoriích jsou:
CHLAPCI - (06-07) - Šimák David, (04-05) - Eliáš Michal, (02-03) - Holub Lukáš, (00-01) - Ďurec Lukáš, (98-99) - Novák Matěj
DÍVKY – (06-07) - Svátková Barbora, (04-05) - Peterková Darina, (02-03) - Fárová Veronika, (00-01) - Novotná Štěpánka, (98-99) - Kubešová Karolína

                            R.H.

Fotografie zde

Podrobné výsledky zde


Jihočeský zvonek

V pondělí dne 17. 3. 2014 proběhlo v malém sále Divadla O. Nedbala v Táboře regionální kolo již tradiční pěvecké soutěže „ Jihočeský zvonek“. Soutěžilo se ve 4 kategoriích a předvést své pěvecké výkony přišlo kolem 100 soutěžících z 27 škol.
      Do Tábora přijely zazpívat i dvě žákyně naší školy, a sice Magdaléna Švecová z 5. ročníku (v 1. kategorii) a Karolína Kubešová z 9. ročníku (v 3. kategorii).  Obě zpívaly lidové písně a obě se umístily ve stříbrném pásmu.
    K jejich skvělým výkonům moc gratuluji a přeji jim, aby se zpěvu i nadále věnovaly a brzy dosáhly dalších pěveckých úspěchů.                      
                                                                                                                                                                    S.P.
Jihočeský zvonek


Krajské kolo Florbal dívky 6.-7. třída

Po obrovském nasazení v kraji páté

První týden v novém roce byl pro děvčata šesté a sedmé třídy ve znamení florbalu. Ve čtvrtek 9.1.2014 se ve sportovní hale v Sezimově Ústí konalo krajské kolo dívek. Po vítězství mezi školami táborského okresu jsme se měli možnost ukázat i v kraji. Sešlo se zde sedm škol (Třeboň, Borotín, Frymburk, Čimelice, Týn nad Vltavou, Strakonice, Tábor Helsinská). Turnaj byl velice vyrovnaný. Jenom žákyně ZŠ Třeboň Na Sadech šly bez porážky za jednoznačným vítězstvím v turnaji.
    Naše děvčata se bila statečně a výbornými výkony se snažila vybojovat jeden z nádherných pohárů. Důvodem, proč se tak nestalo, bylo to, že v naší šesté a sedmé třídě je právě tolik děvčat, kolik stačí pouze do hry a na střídání jsme nikoho neměli. To se projevilo v posledním zápase se Strakonicemi, který jsme museli vyhrát a mohli jsme brát stříbro. Našim výborně hrajícím dívkám však došly síly a zisk šesti bodů stačil pouze na páté místo. Kvůli zisku stejného počtu bodů (6) se o třetím místě rozhodovalo ve vzájemné tabulce mezi Strakonicemi, Borotínem a Čimelicemi. S oběma družstvy jsme však měli horší vzájemný zápas.
    Přesto musím našim dívkám poděkovat hlavně za jejich bojovnost a nasazení.

R.H. 


Krajské kolo olympiády v ruském jazyce

První místo obsadila Karolína Kubešová!

Dne 24. ledna 2014 se tři žákyně 9. třídy – Karolína Kubešová, Blanka Novotná a Karina Troutnarová – zúčastnily Krajského kola olympiády v ruském jazyce , které se konalo v Českých Budějovicích, na půdě Jihočeské univerzity. Ráno, kolem šesté hodiny, se všechny tři, spolu s paní učitelkou Matyušovou, vydaly autobusem směrem do Českých Budějovic. Na místo dorazily kolem půl osmé, tedy mezi prvními účastníky olympiády. V místnosti, kde se všichni scházeli, panovala napjatá atmosféra a rozruch, které způsobilo dlouhé zapisování, vyplácení  jízdenek a rozdávání svačiny. Po deváté hodině, kdy byla olympiáda oficiálně zahájena, byli všichni účastníci rozděleni do svých kategorií. Naše tři žákyně, spolu s dalšími 13 soutěžícími, byly zařazeny do kategorie ZŠ a osmiletá gymnázia. Také zde byly kategorie SŠ1 a SŠ2. Zařazení studenti se odebrali do učeben, kde proběhla první „disciplína“, a to přečtení ruského textu, který museli později účastníci převyprávět v ruštině před komisí. Po přečtení krátké ruské povídky, nastal v místnosti ruch. Všichni se snažili si text znova zopakovat a zapsat poznámky. Potom se naše tři připravené a nervózní  žákyně odebraly před učebnu, kde sídlila komise. První šla Karolína, potom Blanka a nakonec Karina. Všechny tři vycházely z učebny s úsměvem a dobrým pocitem. Po nekonečných dvou hodinách čekání , nastal čas odtajnění výsledků. Nejprve se vyhlašovala naše kategorie. První místo obsadila Karolína Kubešová! Pátá byla Blanka Novotná a šestá Karina Troutnarová (účastníků bylo 16!). Naše vítězka získala poukázku na knihy v hodnotě 700 Kč, ostatní dostali čestné uznání a drobné dárky. Později byly vyhlášeny i ostatní kategorie (v kategorii SŠ2 soutěžila naše bývalá žákyně Soňa Mikulandová, která obsadila 6. místo). Tím byla olympiáda ukončena. Spokojené dívky a paní učitelka se odebraly na nádraží v Českých Budějovicích a odjely autobusem domů, kde měli rodiče radost a pocit hrdosti.

 Karina Troutnarová


Kroužky 2013_14

Kroužky nabízené v tomto školním roce

V letošním školním roce nabízí škola tyto kroužky:

Florbal - chlapci - 1. stupeň úterý ráno, 2. stupeň středa ráno
Basketbal - dívky - pravidelné tréninky v pondělí, čtvrtek a pátek
Keramika - středa 13,00 - 15,30 hodin
Lego - 1. třída - pátek 13,00 - 14,00 hodin
Anglický jazyk - 2. třída - čtvrtek 13,00 - 13,30

Dále ve škole zajišťujeme logopedii (pondělí) a poskytujeme prostory pro výuku hry na hudební nástroje.

 


Lyžařský a snowboardový kurz

Zima bez sněhu, my lyžovali

     V termínu od 11. ledna do 18. ledna 2014 se žáci druhého stupně vydali na Lipno za lyžováním. U většiny účastníků a rodičů zavládly obavy, zda vůbec vyrazíme na kopec. Naše mysl se rozjasnila hned v neděli, kdy jsme dorazili pod lanovku v Lipně nad Vltavou. Všude zeleno, ale sjezdovky byly výborně upravené, samozřejmě díky umělému zasněžování.
     První dva dny jsme věnovali výcviku na sjezdových lyžích. Všichni, včetně úplných začátečníků, sjíždění svahu skvěle zvládli a v dalších dnech jsme se mohli věnovat zdokonalování oblouků a také jízdě na snowboardu.
     Zaměstnanci Penzionu Kovářov se o nás výborně starali a v nádherném prostředí restaurace tohoto ubytovacího zařízení nám skvěle chutnalo.
     Závěrem bych chtěl pochválit hlavně naše lyžaře, které jsme díky jejich vzornému chování na svahu dovezli domů v pořádku.

  R.H.

Postřehy účastníků zájezdu:

     Cestou na Lipno se k nám,  jako obvykle,  připojili Tučapáci. Většina z nás měla strach, jací budou a jestli se s nimi budeme vůbec bavit! Ale během pobytu jsme se opravdu skamarádili a to je dobře! Jelikož jsem měla tu čest jet znovu, tak můžu porovnat a tyto hory mi přišly jako jedny z nejlepších, které jsem zažila! Atmosféra na chatě i na sjezdovce byly perfektní. Na svahu jsme se zdravili a na chatě jsme se k sobě chovali pěkně! Musím podotknout, že strava naší školní jídelny nám vůbec nescházela! Kuchyně penzionu Kovářov byla naprosto vynikající! Na druhou stranu, to, co se snědlo, se na sjezdovce proměnilo v libý vánek!    
    Jsem moc ráda, že jsem se účastnila těchto výcviků. Ač kurz vyžaduje jak peníze, tak námahu, snahu a dřinu… Ale nespočet nezapomenutelných zážitků a nádherných vzpomínek za to přeci stojí! ;)

Karolína Kubešová

Lyžařský a snowboardový kurz dětiLyžařský a snowboardový kurz děti KovářovLyžařský a snowboardový kurz SnowboardistiLyžařský a snowboardový kurz Děti Lipno


Mikulášská laťka Chotoviny

Tradiční závod ve skoku vysokém pro Borotín úspěšný

Šest čokoládových figurek Mikuláše za dvě první, tři druhá a jedno třetí místo jsme si z celkového počtu dvanácti dovezli z Chotovin. Místní základní škola opět uspořádala pro okolní malé školy tradiční závody ve skoku vysokém. Letos se zúčastnili atleti ze ZŠ Opařany, ZŠ Ratibořské Hory, z naší školy a také žáci pořádající základní školy v Chotovinách. Soutěžení vždy probíhá v přátelském duchu a řadu závodníků letošní atmosféra vybudila natolik, že si vytvořili své osobní rekordy. Vyrovnané výkony chlapců a dívek vedly k tomu, že o umístění často rozhodovaly jen počty pokusů na jednotlivých výškách.

Výsledky:
Mladší žáci – Ďurec Lukáš 125 cm (2. místo), Hrdinka David 110 cm
Mladší žákyně – Stiborová Adéla 125 cm (1. místo), Plocová Markéta 125 cm (2. místo)
Starší žáci – Volalík Jaroslav 150 cm (2. místo), Volalík Michal 150 cm (3. místo), Růžička David 135 cm
Starší žákyně – Kubešová Karolína 120 cm (1. místo)

R.H.


Naše škola „za školou“ aneb „Škola základ života“

Takový byl název divadelního představení určeného žákům 2. stupně ZŠ. I my jsme této nabídky využili a ve čtvrtek dne 13. února 2014 jsme se vydali „ za školu“ do táborského divadla. V režii Milana Schejbala, jenž si vypůjčil motivy ze známé prvorepublikové komedie, ke které napsal scénář Jaroslav Žák, jsme sledovali věčně se opakující a nám všem jistě blízký souboj studentů a kantorů v podání příbramského divadla. Nejen herecké výkony, avšak i předvedení dobových šlágrů s hudebním doprovodem všechny diváky upoutalo a dokázalo bavit téměř dvě hodiny.

S.P.


Návštěva divadla

Ve středu 20. listopadu žáci 2. stupně navštívili Divadlo Oskara Nedbala v Táboře. Z II. balkónu malého sálu divadla zhlédli dobrodružnou komedii Jihočeského divadla s názvem „Sto roků prázdnin“. Spolu s pětičlennou partou „správných hochů“ prožívali školní trampoty a prázdninovou vzpouru v období 1. republiky. Herci dokázali s využitím moderních technologií hravě skloubit své herecké dovednosti s hudebními a předvedli tak dokonalou syntézu divadelního umění. Pobavili nejen děti, ale i dospělé.

S.P.


Návštěva Úřadu práce v Táboře

     Dne 9. října 2013 navštívila 9. třída Úřad práce v Táboře. Jedná se o pravidelné každoroční setkání žáků, kteří si vybírají své budoucí profese.
     Uvítala nás paní Mgr. Petra Psotová. Nejprve žákům vysvětlila, jaká základní kritéria by měli brát na vědomí, aby si dobře vybrali své povolání. Potom si mohli všichni udělat profesní test, ze kterého mohli poznat, na které povolání se hodí. Je to ovšem pouze orientační informace. Dále si zde našli v „knihovně povolání“ svoje vybrané obory nebo školy. Doufám, že mnohým žákům pomohla tato návštěva v nerozhodnosti své budoucnosti a že si vyberou správně.

A.M.


Návštěva Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí

Dne 18.11.2013 žáci 9. třídy byli pozváni na návštěvu do Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí.
     Po milém přivítání v recepci školy jsme odešli s naším průvodcem  do malé učebny. Pan Mgr. Blecha nás ve stručnosti seznámil se školou, její nabídkou maturitních i učebních oborů. Dozvěděli jsme se, že ve škole také mají studium na vysoké škole a Univerzitu třetího věku. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna odešla na prohlídku školního areálu s Mgr. Blechou  a druhá s panem Ing. Juránkem. Prohlédli jsme si učebny, odborná pracoviště. Seznámili jsme se s 3D tiskárnou a ostatními velmi „zvláštními“ stroji.
     Po malé přestávce jsme mohli vidět práce žáků – roboty. Bylo to velmi zajímavé. S jedním robotem jsme soutěžili. Byl to pejsek, který běhal za naší rukou. Mnozí žáci možná zase budou uvažovat o svém rozhodnutí, jakou školu si zvolit.

A.M.


Návštěva ze Strážnice

V úterý 1. 10. 2013 proběhla ve škole první část projektu, který je zaměřen na obnovu tradic pěstování starých odrůd ovocných stromů. Přijeli k nám žáci ze Strážnice a Hroznové Lhoty a společně se svými pedagogy a zástupci místní akční skupiny nám představili výstupy svých školních projektů. Byli tak pro naše žáky inspirací, protože u nás s projektem teprve začínáme.

            Cílem projektu je zmapovat původní staré odrůdy ovocných stromů v okolí školy a bydliště žáků, seznámit se s vlastnostmi a kvalitami místního ovoce, zvýšit oblibu místního ovoce a možná také přidat do krajiny několik zajímavých stromů. V rámci projektu absolvují žáci 2. stupně exkurzi po okolních ekologicky zajímavých místech. Na tomto projektu spolupracujeme s MAS Krajina srdce, Občanským sdružením Lesánek, Okrašlovacím spolkem z Nadějkova a řadou dalších.

            Strážničtí s sebou do školy přivezli i spoustu dárečků – pravá česká panenská jablíčka, vlastnoručně vyrobený jablečný mošt a hlavně krásnou sazenici oskeruše. Skoro třímetrový stromek pak vybraní žáci obou škol společně vysadili u kapličky sv. Antonína. Byla tak nahrazena stará lípa, kterou zničila vichřice.                           -lp-


Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo

Dne 18. listopadu 2013 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnily se čtyři žákyně 9. ročníku a jeden žák 8. ročníku.

Výsledky: 1. místo: Karolína Kubešová (27 b)

2. – 3. místo: Iveta Matoušová

Karin Troutnarová (25 b)

4. místo: Blanka Novotná ( 24 b)

5. místo : Lukáš Králík (23 b)

Všem zúčastněným děkuji, postupujícím dívkám gratuluji a přeji mnoho úspěchů v okresním kole.

S.P.


Pohodáři

Exkurze na východ Arabského poloostrova do sultanátu Omán

     Dne 26. února se 2. stupeň spolu s 5. třídou vydal do  táborských kasáren na audiovizuální pořad od agentury „Pohodáři“. Jejich pořady nás již nejednou zavedly do různých a především nevšedních koutů světa. Tentokrát jsme se seznámili s muslimskou zemí na východě Arabského poloostrova a sice sultanátem Omán. A jaké jsou postřehy našich žáků?

                                                                                                                                                    S. P.

     Exkurze dvoučlenné skupiny „ Pohodáři“ nás zavedla do země plné bohatých šejků a podivných džinů, země se jménem sultanát Omán s hlavním městem Muscat, velkou zásobou ropy, zemního plynu, rozmanitostí  místního koření  a rozlehlou pouští. Je to země s téměř  čistým trestním  rejstříkem, jelikož  jakákoliv  krádež se zde trestá oddělením ruky od zápěstí. Jak zdolat náročnou pouštní krajinu, nám předvedli ve stylu „pouštního offroadu“. Parádní ukázka želvího „porodu“  byla  velmi zajímavá kulturní  vložka. Poznali jsme také náboženské stavby a všimli si rozdílů mezi naší a islámskou architekturou. Snad nejzajímavější byla ukázka místního ošacení.

                                                                                                                  Michal Volalík, 9. ročník  


Projekt s MAS Krajina srdce

Školní exkurze (očima šesťáka)

V pondělí 14. října jsme se s ostatními žáky 2. stupně vydali na exkurzi po ekologicky zajímavých místech v okolí Borotína. Naše výprava byla započata v osm hodin ráno.

První zastávka naší výpravy se nacházela v Nadějkově, kde nás přivítala předsedkyně Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí Jana Průšová. Nejprve povídala něco o rekonstrukci místní farské zahrady a ukazovala nám fotografie z brigád, které tam probíhaly. Poté jsme celou zahradu prošli. Spatřili jsme úžasné herní prvky a nádherně upravené záhony. Po procházce pozoruhodnou zahradou jsme nasedli do autobusu, zamávali paní Průšové a vydali se na další zastávku, která se nacházela v Moravči u Mladé Vožice. VÍCE ZDE

FOTOGRAFIE ZDE a zde (rajce)


PŘESPOLNÍ BĚH JE BOROTÍNSKOU PARÁDNÍ DISCIPLÍNOU

Děvčata ZŠ a MŠ Borotín dvakrát zlatá, dvakrát stříbrná

Tábor – 26.9.2013

     Odpočinková zóna „Komora“ se stala dějištěm dalšího klání mezi školami okresu Tábor. Tentokrát se zde žáci střetli v přespolním běhu. Naše škola vyslala na trať závodníky ve všech soutěžních kategoriích. Největší radost nám však udělala především naše děvčata. Dařilo se jim jak v jednotlivcích, tak v družstvech. 
    Zlatou medaili vybojovalo, s obrovským náskokem, družstvo dívek kategorie  4.-5. třída ve složení Darina Peterková, Eliška Nováková, Veronika Fárová. V této kategorii navíc vystoupala na stříbrný stupínek Darina Peterková.
     Dalšími úspěšnými dívkami byly žákyně osmých a devátých tříd. Pro zlatou medaili si v závodě dlouhém 1700 m doběhla Nikola Plocová a spolu s Karolínou Kubešovou (5. místo) přispěly nejvyšší měrou k umístění jejich družstva na druhém místě. Stříbrný tým bojoval o nejvyšší příčky ve složení Nikola Plocová, Karolína Kubešová, Barbora Plocová, Blanka Novotná a Dominika Jiráková. A že to byl boj, ukazuje nejtěsnější bodový rozdíl mezi druhým a třetím místem (63 součet pořadí Borotína proti součtu pořadí 64 Jistebnice). 
    Na tomto místě bych chtěl především poblahopřát medailistům a poděkovat všem reprezentantům naší školy.

                                                                                                                  R.H.

Fotografie ZDE


Talent roku 2013

Město Tábor ocenilo největší mladé naděje okresu

     Ve středu 6.11.2013 se v táborském Divadle Oskara Nedbala paní ředitelka Lenka Pípalová, pan učitel Ladislav Zrůst, rodiče a prarodiče některých žáků naší školy stali svědky obrovského úspěchu Lenky Kostkové v soutěži Talent roku. Ta byla za svůj výkon v synchronizovaném plavání (mistryně ČR) oceněna třetím místem, kdy byla překonána jen dvojnásobným mistrem republiky v motokárovém sportu a mistryní Evropy v karate.
     Pro svůj obrovský talent byli také nominováni, za naši školu, Adéla Stiborová (basketbal), Nikola Plocová (Atletika), Lukáš Holub (atletika, turistický závod), Vojtěch Čapek (turistický závod). Všem, kteří se slavnostního ceremoniálu v táborském divadle účastnili, byl udělen pamětní list, drobné upomínkové předměty, Lenka navíc dostala diplom za třetí místo a zvláštní ocenění.
      Moc všem našim nadějím a hlavně „bronzové“ Lence gratulujeme.

R.H.

Fotky zde: http://zsamsborotin.rajce.idnes.cz/Talent_roku_2013


Výtvarná soutěž „Co mám nejraději“

Žáci ZŠ Borotín se zúčastnili  v říjnu 2013 výtvarné soutěže „ Co mám nejraději“, kterou vyhlásil ČČK v Táboře.  V kategorii nejmladší žáci se na 4. místě  umístila Denisa Kautská  z 2.třídy. Oceněné kresby budou vystaveny ve vestibulu Městské knihovny v Táboře.

Jitka Kleňhová


Den Země


Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 30. 11. 2020

Na základě Informací o provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020, která vydalo MŠMT, vydává ředitelka školy následující opatření:

 • Všichni žáci 1. stupně se vzdělávají ve škole, ve svých třídách dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Začátek vyučování je od 8,00 hod.
 • Žáci 9. ročníku se vzdělávají ve škole, ve svých třídách dle rozvrhu hodin platného
  od 1. 9. 2020. Začátek vyučování je od 8,00 hod.
 • V tzv. rotačním systému se budou střídat VIII. A + VII. A a VI. A + VII. B.
  V týdnu od 30. 11. bude VIII. A + VII. A ve škole a VI. A + VII. B pokračuje distančně.
  V týdnu od 7. 12. se skupiny prohodí.
  Výuka ve škole probíhá dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020, začátek vyučování je
  od 8,00 hod.
  Distanční výuka probíhá dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020, úkoly budou zadávány prostřednictvím EduPage, rozvrh online hodin je uveden v příloze. Upozorňuji na změnu začátků vyučovacích hodin.
 • Školní družina je v provozu po celou provozní dobu (6,40 – 16,00 hod.)
 • Školní stravování je v provozu (včetně svačin), žáci mají obědy přihlášeny vždy na prezenční výuku, odhlašujte je, prosím, individuálně.
 • Svoz žáků (ranní i odpolední) bude v provozu podle harmonogramu od 1. 9. 2020. Ruší se ranní svoz autem z Miličína, Mezna a Stupčic, děti budou opět jezdit hromadnou dopravou. Ve svozovém automobilu i autobuse platí povinnost mít roušku po celou dobu, v autě je zakázáno cestou jíst a pít.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole - žáci mají min. 2 roušky, v případě pobytu v ŠD 3.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – bude nahrazeno pobytem venku. Upozorňuji na nutnost vhodného oblečení na ven i do tříd (časté větrání a pobyt venku, více vrstev oblečení).
 • Jsou umožněny konzultace pro žáky dalších ročníků. O jejich realizaci rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozvrh-hodin-rotacni-vyuka-30.11.2020.xlsx 11.7 Kb

Harmonogram uvolnění škol

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
msmt-harmonogram-uvolneni-skol.pdf 205 Kb

Přijímací zkoušky na SŠ

STŘEDNÍ ŠKOLY
Informace ministerstva školství k přijímacímu řízení:

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.
Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT.
Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.
 „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.
Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ

Přijímací řízení pro žáky učebních oborů proběhne v obdobném termínu  jako u středních škol. Sledujte webové stránky jednotlivých učilišť.

 


Den otevřených dveří

V sobotu 28. 5. 2022 se ve škole uskuteční den otevřených dveří. V 10,00 hod. a 14,00 hod. proběhnou komentované prohlídky zrekonstruované školy. Samostatné prohlídky možné nejsou. Pokud si chcete prohlédnout školu od sklepa až po půdu, máte jedinečnou šanci.

                                        

Prohlídka ve 14,00 hod. bude zahájena odhalením pamětní desky našemu bývalému kolegovi a velkému sportovci Janu Tůmovi.


O pohár Borotína

Zveme všechny příznivce sportu tento víkend na basketbalový turnaj O pohár Borotína.

Rozpis jednotlivých zápasů - viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
image-6483441.jpg 445.1 Kb
plakat-kazdy-kos-pomaha.pdf 352.2 Kb
rozpis-zapasu.docx 13.3 Kb

Pololetní vysvědčení - úprava rozvrhu hodin

V pondělí 31. ledna 2022 se vydává výpis z vysvědčení. Tento den bude upravený konec výuky takto: 

1. - 3. třída - konec výuky v 11.40 hodin
4. - 6. třída - konec výuky ve 12.35 hodin
7. - 9. třída - konec výuky ver 13.30 hodin. 

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022. 


Organizace výuky od 10. 5. 2021

Mateřská škola – otevřená pro všechny děti, bez testování, bez roušek a respirátorů

 • Vstup rodičů či doprovodu do MŠ není umožněn
 • Všichni jsou přihlášeni, individuálně odhlašovat v MŠ i jídelně

 

Základní škola – výuka ve škole 1. A, 5. A, 6. A, 7. A, 7. B, ostatní distančně

 • Testování ve škole: 1. stupeň 1 x týdně, 2. stupeň 2 x týdně
  • Test trvá cca 20 minut, je třeba přijít včas
  • Vchod pro všechny žáky ze dvora
 • Obědy a svačinky jsou pro všechny žáky v prezenční výuce přihlášené
 • Jídelna a družina v provozu
 • Svoz – první stupeň ráno i odpoledne, druhý stupeň – ráno autobus, odpoledne svoz
 • Výuka ve škole dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020
 • Distanční výuka v novém systému
  • všechny hodiny online dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, včetně odpolední výuky, 1. stupeň (2., 3., 4. tř.) rozvrh upřesněn v ŽK (notýsku)
  • respektování začátků vyučovacích hodin (8.00, 8.55, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14,25), vždy nutné přihlášení na začátku každé hodiny, dále práce dle pokynů vyučujících
  • bude i tělocvik, hudebka, výtvarka apod. - online
 • Konzultace pro vybrané žáky probíhají denně, testování nutné jako při prezenční výuce

Informace na tel. ředitelky školy 739 572 481.

 

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Organizace výuky v týdnu od 3.5. 2021 - upřesnění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-nastupu-3.5.2021-1-.doc 102.9 Kb

Organizace výuky v týdnu od 26.4. 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-nastupu-26.4.2021.doc 106.5 Kb

Organizace výuky od 19. 4. 2021

 

Mateřská škola – otevřena pro předškoláky a děti rodičů, kterým byla udělena výjimka mimořádným opatřením MŠMT a MZ

 • Běžná provozní doba
 • Všechny děti, které patří do skupiny pro návrat, jsou automaticky přihlášeny, pokud nenastoupí, je nutné je omluvit a odhlásit stravu
 • Skupiny dětí do maximálního počtu 15 – na všechny se dostane, děti budou případně rozděleny do dvou skupin
 • Děti nemusí mít ve školce roušky
 • Vstup třetích osob do budovy školky není dovolen
 • Povinné testování samoodběrovými testy – výtěr z přední části nosu
  • Testovat budou rodiče 2 x týdně (po, čt nebo při prvním nástupu do MŠ a po třech dnech)
  • Vyhodnocení testu trvá cca 15 min., je nutné počkat na výsledek s dítětem před školkou
  • Doprovázející rodiče musí mít povinnou ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška)
  • Testovat se nemusí děti, které prodělaly prokazatelně nákazu COVID-19
    a od PCR testu neuplynulo 90 dní, tuto skutečnost je nutné prokázat

 

Základní škola – výuka ve škole 2. A, 3. A a 4. A, ostatní třídy distančně

 • Běžná provozní doba, školní jídelna i družina v provozu, svoz funguje pro všechny přihlášené ráno i odpoledne.
 • Všichni mají přihlášené obědy a případně i svačiny, odhlašovat nutno individuálně
 • Rozvrh hodin ve 2. a 3. třídě beze změny
 • Rozvrh hodin ve 4. A upraven – denně do 12,35 hod.
 • Ráno budou děti chodit do školy vchodem ze dvora
 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku (případně nanoroušku či respirátor)
 • Vstup třetích osob do školy není dovolen
 • Povinné testování samoodběrovými testy – výtěr z přední části nosu
  • Testovat se budou děti samy, případně jim mohou dopomoci rodiče, 2 x týdně (po, čt nebo při prvním nástupu do MŠ a po třech dnech), je zajištěna asistence personálu se zdravotnickým vzděláním
  • Vyhodnocení testu trvá cca 15 min., je nutné počkat na výsledek
  • Je třeba přijít včas, ideálně 2. a 3. třída příchod do 7,35 hod., 4. třída po 7,30
  • Doprovázející rodiče musí mít povinnou ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška)
  • Testovat se nemusí děti, které prodělaly prokazatelně nákazu COVID-19
    a od PCR testu neuplynulo 90 dní, tuto skutečnost je nutné prokázat

 

Informace na tel. ředitelky školy 739 572 481.


                                                                             Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Ředitelské volno 25. 9. 2020 pro žáky 2. stupně

Na základě doporučení ministra zdravotnictví a schválení zřizovatelem vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno pro žáky 2. stupně ZŠ. V případě potřeby je možné tyto žáky na žádost rodičů umístit ve školní družině v čase 7,30 – 14,00 hod. Obědy a svačinky mají všichni automaticky odhlášeny.

Výuka na 1. stupni bude probíhat bez omezení.

Apeluji na všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče, aby v době prodlouženého víkendu dodržovali nařízená i doporučovaná hygienická opatření.

 

V Borotíně 23. 9. 2020                                      Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

                                                                                                                                                     


Organizace výuky od 8.6.2020 do konce školního roku a hodnocení za II. pololetí

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hodnoceni-zaku-za-ii.pol.-sk.-roku-2019-2020.pdf 962.2 Kb
organizace-vyuky-od-8.6.-do-konce-skolniho-roku.pdf 444 Kb

Znovuotevření ZŠ pro žáky II. stupně

Od 8. června otevíráme ZŠ také pro žáky II. stupně formou hromadných konzultací. 
Před zahájením konzultací je z organizačních důvodů nutné PODEPSAT čestné prohlášení a doručit ho do kanceláře školy
nejpozději do 3. 6. 2020 (osobně, naskenované mailem, poštou).
V příloze zasíláme informace a čestné prohlášení.
Těšíme se na viděnou.
 
 
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni.pdf 275.2 Kb
informace-k-nastupu-2.-stupen.doc 103.4 Kb

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Zveme všechny rodiče budoucích prvnáčků na informativní schůzku, která se bude konat

ve středu 17. června od 16.00 hodin  v budově základní školy (bez účasti dětí). 

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, kontaktuje nás na číslech 739 572 481 nebo 731 682 006.


Informace k organizaci vzdělávání od 25.5.2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vzdelavani-zaku-od-25.5.2020-organizacni-pokyny.pdf 475.4 Kb

Znovuotevření ZŠ Borotín pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-cestne-prohlasenni-navratka-pro-1.-stupen.pdf 991.5 Kb

Konzultace pro žáky 9. ročníku

Konzultace pro žáky 9. ročníku budou zahájeny v úterý 12. května 2020.

Přiložené dokumenty je třeba oboustranně vytisknout a přinést podepsané od rodičů. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-9.-rocnik-cestne-prohlaseni.pdf 770 Kb

Zahájení výuky v MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

dle harmonogramu Vlády ČR k rozvolňování preventivních opatření a dle rozhodnutí zřizovatele bude postupně zahajována výuka a provoz v ZŠ a MŠ Borotín.

Pro provoz škol a školských zařízení platí v současnosti velmi přísná pravidla. Upozorňuji, že návrat do škol je v této době dobrovolný a je zcela na rozhodnutí rodičů, zda pošlou dítě do školy či jej i nadále budou vzdělávat doma. Podrobné informace k jednotlivým skupinám dětí a žáků jsou uvedeny níže v odkazech.

Od 11. 5. 2020 umožněn vstup do škol žákům 9. ročníku ZŠ formou tzv. konzultací k přijímacím zkouškám. Více informací zde.

Od 25. 5. 2020 umožněn vstup do škol žákům 1. stupně ZŠ formou tzv. dětských skupin. Více informací zde.

Od 25. 5. 2020 obnoven provoz . Více informací zde.

U žáků 2. stupně zatím není stanoven termín pro návrat do školy.

Naše škola bude pro zájemce otevřena a současně bude i nadále probíhat výuka distanční formou (na dálku přes počítače).

Konkrétní informace o provozu budou zveřejněny po získání informací o počtu přihlášených dětí a žáků.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

Za rizikovou skupinu jsou považovány všechny děti, které naplňují alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů. U těchto dětí je pobyt v ZŠ zakázán, u MŠ rozhodují rodiče.

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na kontaktech:

tel.: 381 285 833, 739 572 481

e-mail: zsborotin@seznam.cz

 

V Borotíně 4. 5. 2020                                                Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy