Archiv

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 14. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 vydává ředitelka školy následující opatření:

  • 14. – 23. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat žáci všech tříd ZŠ.
  • Na 14. 10. dostanou žáci zadánu práci prostřednictvím EduPage a ve škole od vyučujících. Žáci, kteří jsou již v distančním vzdělávání, dostanou zadání 14. 10. v 8,00 hod. prostřednictvím online přenosu a zároveň EduPage.
  • Od 15. 10. 2020 budou probíhat online hodiny dle rozvrhu, který bude rodičům a žákům rozeslán a bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích u vchodu ZŠ.
  • 26. a 27. 10. 2020 nařídilo MŠMT volno pro všechny žáky, škola bude celý týden uzavřena pro všechny žáky, výuka v těchto dnech bude dobrovolná a bude probíhat formou projektu.

Distanční vzdělávání je povinné, bude probíhat kombinovanou formou:

  • Online hodiny dle upraveného rozvrhu hodin prostřednictvím platformy meet.jit.si, konkrétní odkaz a rozvrh online hodin bude rozeslán v EduPage. Dále formou testů, prezentací a úkolů v EduPage. Účast je povinná, v případě nepřipojení je nutná omluvenka od rodičů.
  • Další studijní materiály pro samostatnou práci budou rozesílány v EduPage.
  • Dále budou využívány učebnice, pracovní sešity, pracovní listy a další podpůrné materiály. Tištěn materiály budou k dispozici u vchodu do ZŠ.

Školní družina je uzavřena od 14. 10. – 30. 10. 2020.

Školní jídelna a mateřská škola jsou v provozu.

Všichni žáci ZŠ mají obědy i svačiny odhlášeny. Pokud je o stravování zájem, mohou si rodiče žáků obědy přihlásit a odebírat do jídlonosičů za dotovanou cenu. Děti dostanou porci dle své věkové kategorie.

Dále vaříme i pro cizí strávníky za cenu 75,- Kč.

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481