Archiv

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín od 30. 11. 2020

Na základě Informací o provozu škol a školských zařízení od 30. 11. 2020, která vydalo MŠMT, vydává ředitelka školy následující opatření:

 • Všichni žáci 1. stupně se vzdělávají ve škole, ve svých třídách dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Začátek vyučování je od 8,00 hod.
 • Žáci 9. ročníku se vzdělávají ve škole, ve svých třídách dle rozvrhu hodin platného
  od 1. 9. 2020. Začátek vyučování je od 8,00 hod.
 • V tzv. rotačním systému se budou střídat VIII. A + VII. A a VI. A + VII. B.
  V týdnu od 30. 11. bude VIII. A + VII. A ve škole a VI. A + VII. B pokračuje distančně.
  V týdnu od 7. 12. se skupiny prohodí.
  Výuka ve škole probíhá dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020, začátek vyučování je
  od 8,00 hod.
  Distanční výuka probíhá dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020, úkoly budou zadávány prostřednictvím EduPage, rozvrh online hodin je uveden v příloze. Upozorňuji na změnu začátků vyučovacích hodin.
 • Školní družina je v provozu po celou provozní dobu (6,40 – 16,00 hod.)
 • Školní stravování je v provozu (včetně svačin), žáci mají obědy přihlášeny vždy na prezenční výuku, odhlašujte je, prosím, individuálně.
 • Svoz žáků (ranní i odpolední) bude v provozu podle harmonogramu od 1. 9. 2020. Ruší se ranní svoz autem z Miličína, Mezna a Stupčic, děti budou opět jezdit hromadnou dopravou. Ve svozovém automobilu i autobuse platí povinnost mít roušku po celou dobu, v autě je zakázáno cestou jíst a pít.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole - žáci mají min. 2 roušky, v případě pobytu v ŠD 3.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání – bude nahrazeno pobytem venku. Upozorňuji na nutnost vhodného oblečení na ven i do tříd (časté větrání a pobyt venku, více vrstev oblečení).
 • Jsou umožněny konzultace pro žáky dalších ročníků. O jejich realizaci rozhoduje ředitelka školy.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozvrh-hodin-rotacni-vyuka-30.11.2020.xlsx 11.7 Kb