Archiv

Organizace distančního vzdělávání 15. 10. – 23. 10. 2020

Distanční vzdělávání je povinné a týká se všech žáků základní školy.

Vzdělávací obsah bude rozložen do všedních dnů dle stávajícího rozvrhu hodin.

Vzdělávání bude probíhat formou samostudia a plněním úkolů, které budou zadávány prostřednictvím EduPage. Dále budou probíhat online hodiny dle rozpisu.

Účast na online hodinách je povinná, případnou neúčast je nutné omluvit písemně prostřednictvím zprávy v EduPage a po návratu do školy písemně v žákovské knížce.
Ve výjimečných případech je omluvou pro neúčast i nemožnost internetového připojení.

1.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 1.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,00 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

2.stupeň                                             Rozpis online hodin je uveden v tabulce č. 2.

Úkoly na daný den budou zveřejněny daný den nejpozději do 8,30 hod. Budou označeny předmětem a datem. Kontrola plnění bude v rámci online hodin či po návratu dětí do školy.

Důraz bude kladen zejména na práci s učebnicí, pracovním sešitem a dalšími materiály, mohou být využívány i úkoly v prostředí EduPage. K procvičování mohou být využívány také další internetové aplikace.

 

Další informace a opatření budou zveřejňovány prostřednictvím webových stránek, EduPage a na vývěskách ZŠ a MŠ.

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy
                                                                                                  tel. 739 572 481

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-distancniho-vzdelavani-ve-dnech-15.-23.-10.-2020.docx 76 Kb
rozvrh-hodin-1.-stupen181642170.xlsx 11.3 Kb
rozvrh-hodin-2.-stupen662416169.xlsx 11.8 Kb