Archiv

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Mateřská škola – otevřená pro všechny děti, bez testování, bez roušek a respirátorů

 • Vstup rodičů či doprovodu do MŠ není umožněn
 • Všichni jsou přihlášeni, individuálně odhlašovat v MŠ i jídelně

 

Základní škola – výuka ve škole 1. A, 5. A, 6. A, 7. A, 7. B, ostatní distančně

 • Testování ve škole: 1. stupeň 1 x týdně, 2. stupeň 2 x týdně
  • Test trvá cca 20 minut, je třeba přijít včas
  • Vchod pro všechny žáky ze dvora
 • Obědy a svačinky jsou pro všechny žáky v prezenční výuce přihlášené
 • Jídelna a družina v provozu
 • Svoz – první stupeň ráno i odpoledne, druhý stupeň – ráno autobus, odpoledne svoz
 • Výuka ve škole dle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020
 • Distanční výuka v novém systému
  • všechny hodiny online dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, včetně odpolední výuky, 1. stupeň (2., 3., 4. tř.) rozvrh upřesněn v ŽK (notýsku)
  • respektování začátků vyučovacích hodin (8.00, 8.55, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 14,25), vždy nutné přihlášení na začátku každé hodiny, dále práce dle pokynů vyučujících
  • bude i tělocvik, hudebka, výtvarka apod. - online
 • Konzultace pro vybrané žáky probíhají denně, testování nutné jako při prezenční výuce

Informace na tel. ředitelky školy 739 572 481.

 

                                                                                   Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy