Archiv

Organizace výuky od 19. 4. 2021

 

Mateřská škola – otevřena pro předškoláky a děti rodičů, kterým byla udělena výjimka mimořádným opatřením MŠMT a MZ

 • Běžná provozní doba
 • Všechny děti, které patří do skupiny pro návrat, jsou automaticky přihlášeny, pokud nenastoupí, je nutné je omluvit a odhlásit stravu
 • Skupiny dětí do maximálního počtu 15 – na všechny se dostane, děti budou případně rozděleny do dvou skupin
 • Děti nemusí mít ve školce roušky
 • Vstup třetích osob do budovy školky není dovolen
 • Povinné testování samoodběrovými testy – výtěr z přední části nosu
  • Testovat budou rodiče 2 x týdně (po, čt nebo při prvním nástupu do MŠ a po třech dnech)
  • Vyhodnocení testu trvá cca 15 min., je nutné počkat na výsledek s dítětem před školkou
  • Doprovázející rodiče musí mít povinnou ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška)
  • Testovat se nemusí děti, které prodělaly prokazatelně nákazu COVID-19
    a od PCR testu neuplynulo 90 dní, tuto skutečnost je nutné prokázat

 

Základní škola – výuka ve škole 2. A, 3. A a 4. A, ostatní třídy distančně

 • Běžná provozní doba, školní jídelna i družina v provozu, svoz funguje pro všechny přihlášené ráno i odpoledne.
 • Všichni mají přihlášené obědy a případně i svačiny, odhlašovat nutno individuálně
 • Rozvrh hodin ve 2. a 3. třídě beze změny
 • Rozvrh hodin ve 4. A upraven – denně do 12,35 hod.
 • Ráno budou děti chodit do školy vchodem ze dvora
 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku (případně nanoroušku či respirátor)
 • Vstup třetích osob do školy není dovolen
 • Povinné testování samoodběrovými testy – výtěr z přední části nosu
  • Testovat se budou děti samy, případně jim mohou dopomoci rodiče, 2 x týdně (po, čt nebo při prvním nástupu do MŠ a po třech dnech), je zajištěna asistence personálu se zdravotnickým vzděláním
  • Vyhodnocení testu trvá cca 15 min., je nutné počkat na výsledek
  • Je třeba přijít včas, ideálně 2. a 3. třída příchod do 7,35 hod., 4. třída po 7,30
  • Doprovázející rodiče musí mít povinnou ochranu dýchacích cest (respirátor, rouška)
  • Testovat se nemusí děti, které prodělaly prokazatelně nákazu COVID-19
    a od PCR testu neuplynulo 90 dní, tuto skutečnost je nutné prokázat

 

Informace na tel. ředitelky školy 739 572 481.


                                                                             Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy