Archiv

Zahájení výuky v MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,

dle harmonogramu Vlády ČR k rozvolňování preventivních opatření a dle rozhodnutí zřizovatele bude postupně zahajována výuka a provoz v ZŠ a MŠ Borotín.

Pro provoz škol a školských zařízení platí v současnosti velmi přísná pravidla. Upozorňuji, že návrat do škol je v této době dobrovolný a je zcela na rozhodnutí rodičů, zda pošlou dítě do školy či jej i nadále budou vzdělávat doma. Podrobné informace k jednotlivým skupinám dětí a žáků jsou uvedeny níže v odkazech.

Od 11. 5. 2020 umožněn vstup do škol žákům 9. ročníku ZŠ formou tzv. konzultací k přijímacím zkouškám. Více informací zde.

Od 25. 5. 2020 umožněn vstup do škol žákům 1. stupně ZŠ formou tzv. dětských skupin. Více informací zde.

Od 25. 5. 2020 obnoven provoz . Více informací zde.

U žáků 2. stupně zatím není stanoven termín pro návrat do školy.

Naše škola bude pro zájemce otevřena a současně bude i nadále probíhat výuka distanční formou (na dálku přes počítače).

Konkrétní informace o provozu budou zveřejněny po získání informací o počtu přihlášených dětí a žáků.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

  • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
  • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
  • Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
  • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 )
  • Farmakologicky léčený diabetes mellitus
  • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
  • Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
  • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

Za rizikovou skupinu jsou považovány všechny děti, které naplňují alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo žijí ve společné domácnosti s osobou, která naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů. U těchto dětí je pobyt v ZŠ zakázán, u MŠ rozhodují rodiče.

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici na kontaktech:

tel.: 381 285 833, 739 572 481

e-mail: zsborotin@seznam.cz

 

V Borotíně 4. 5. 2020                                                Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy