Plán akcí

Plánované akce na měsíc LISTOPAD

 

4.11.

Vánoční focení

5.11.

Výukový program Centra ekologické výchovy Ochrany Fauny

7.11.

Florbal – chlapci I. stupeň, vybraní žáci, Soběslav

8.11.

MŠ, ZŠ

Plavecký výcvik

12.-13.11.

Florbal dívky a chlapci, 8.a 9. ročník

15.11.

MŠ, ZŠ

Plavecký výcvik

21.11

Třídní schůzky rodičů žáků 1. až 9. tříd

22.11.

MŠ, ZŠ

Plavecký výcvik

25.11.

Hudební pořad Lenky Hamajdové

26.11.

Národní divadlo – žáci 9. třídy

27.-28.11.

Florbal chlapci a dívky 6. a 7. ročníku

29.11.

MŠ, ZŠ

Plavecký výcvik

30.11.

Vánoční dílny a rozsvícení stromečku

 


Plánované akce na měsíc ŘÍJEN

 

 

Plánované akce na měsíc ŘÍJEN
Datum část Akce

1.10.

Přespolní běh Tábor – vybraní žáci

4.10.

ZŠ, MŠ

Plavecký výcvik

4.10

Finanční gramotnost – přednáška pro 8. a 9. roč.

11.10.

ZŠ, MŠ

Plavecký výcvik

11.10.

Exkurze 9. ročník – Úřad práce Tábor

15. 10.

Ukázka výcviku psa ke canisterapii

18.10.

ZˇŠ, MŠ

Plavecký výcvik

21.10.

Divadélko pro školy v Borotíně – celá škola

22.10.

Exkurze Temelín – žáci 8. a 9. ročníku

23.10.

Divadlo pana Daňhela + 1. třída

25.10.

ZŠ, MŠ

Plavání. Kladení věnců

29.-30.10

ZŠ, MŠ

Podzimní prázdniny

                   


Plánované akce na měsíc ZÁŘÍ

Plánované akce na měsíc ZÁŘÍ
Datum Část Akce

2. 9.

ZŠ, MŠ

Zahájení školního roku

7. 9.

ZŠ, MŠ

Dožínky na statku – vystoupení dětí a žáků

16. 9.

Program s environmentální tematikou – 3. třída

19  9.

Program s environmentální tematikou –

4. a 5.. třída

19. 9.

Rodičovská schůzka

20. 9.

ZŠ, NŠ

Zahájení plaveckého výcviku, EVVO – 6. ročník

24. 9.

Dopravní hřiště Tábor – 4. ročník,

26. 9.

Třídní schůzky, EVVO – 1. a 2. třída

26. 9.

Divadelní představení

27. 9.

ZŠ, MŠ

Plavecký výcvik