Sdružení rodičů

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů, z. s.  je dobrovolný, nevládní, neziskový svazek rodičů, v němž jsou spolčeni rodiče a přátelé žáků k aktivní podpoře mimoškolních aktivit žáků a k poskytování obecně prospěšné činnosti v této oblasti. Do spolku může na písemnou žádost, kterou schvaluje členská schůze, vstoupit každý, kdo má podobné úmysly a bude dodržovat stanovy spolku. Spolek přijímá finanční i materiální dary, které používá k činnostem výše uvedeným. Statutárním zástupcem spolku je předseda spolku, který byl řádně zvolen na ustavující schůzi ( Mgr. Matyušová Alexandra).

Pokud máte zájem o práci v našem spolku, rádi vás uvítáme. Bude rádi i za pomoc a dary, které nám poskytnete. Vystavujeme darovací smlouvy.

                                                                                                     Mgr. Matyušová Alexandra

                                                                                                       předseda spolku