Archiv dokumentů

Nespi! … aneb Spaní ve škole

8. A 14.-15. 9. 2017

Čtvrteční zářijové odpoledne a páteční dopoledne strávili naši osmáci společnými hrami a aktivitami zaměřenými na rozvoj osobnosti a spolupráce ve skupině. Činnosti byly mnohdy velmi náročné a žáci se museli rychle rozhodovat, pomáhat si, spolupracovat, komunikovat a respektovat jeden druhého. Pan učitel Josef Makoč ve spolupráci s třídní učitelkou Pavlínou Novákovou jim připravili nejednu krušnou chvíli, kterou si budou ještě dlouho pamatovat.  Neměli například kde spát, když je pan školník nepustil do školy. Dojeli autobusem do Moravče, kde ubytování kupodivu také selhalo. Nezbývalo než se vrátit do Borotína a doufat, že někde hlavu složí. Náhodou potkali na hradě paní ředitelku a ta jim za složení písničky půjčila klíče od školy. Celí zmrzlí a hladoví se se soumrakem hrnuli do školy s takovou radostí, jako snad ještě nikdy předtím. Když se najedli a zahřáli, popovídali si o všech hrách a úkolech, které je cestou provázely. Před spaním je čekala stezka odvahy budovou školy. Brzy ráno pan učitel vzbudil děti poplachem a zprávou a zamoření.  Se zavázanýma očima je dovedl až na Buzín. Zde měly připravenu snídani na stromě a několik dalších her.

                V poledne jsme se vrátili do školy na oběd a domů odjížděli velmi unavení avšak spokojení.

                                                                                                              Pavlína Nováková, Josef Makoč a žáci 8.A


Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Výroční zpráva 2013_14.doc 195.6 Kb

Výroční zpráva za rok 2012

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 


Výroční zpráva za rok 2011

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 


Výroční zpráva za rok 2010

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 


Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2009

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku

Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2008

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

V     dne    

starosta obce

 

Tisk článku