Zaměstnanci

ZAMĚSTNANCI

Vedení školy

vedení školy
JMÉNO FUNKCE

Mgr. Lenka Pípalová    

ředitelka školy, koordinátor ŠVP, granty a projekty

Mgr. Eva Macková   

zástupkyně ředitelky školy, koordinátor ŠVP 1. stupně, BOZP

Učitelé

Učitelé
JMÉNO FUNKCE
Robin Francl

1 třída, Rada školy, správa stavebnic

Mgr. Anna Pultarová

2. třída, 

Mgr. Jitka Kleňhová

3. třída, logopedie

Mgr. Miroslava Komárková

4. třída, speciální pedagog
Mgr. Zdeňka Sládková

5. třída

Mgr.Iveta Grznárová

6.  třída

Mgr.Monika Makočová

7. třída

Mgr. Božena Kabíčková

8.A třída, 

Mgr.Otakar Novotný

8. B třída, organizace sportovních soutěží

Mgr. Lenka Volfová

9. třída, školní knihovna

Mgr. Pavlína Nováková

koordinátor EVVO, zdravotník školy

Mgr. Radek Holub

ICT, Rada školy

Mgr. Alexandra Matyušová

výchovný poradce, metodik prevence, sdružení rodičů

Jitka Pechačová

školní družina

Romana Pilařová 

školní družina, administrativa

Ladislav Zrůst

školní družina, Rada školy, basketbal

Pavlína Opelková

školní družina

Martina Svatošová

školní asistentka

Iva Smetanová

asistentka pedagoga

Klára Kabíčková

asistentka pedagoga

Dagmar Malenová

asistentka pedagoga

Marie Marešová

asisentka pedagoga

Libuše Vachová

asistentka pedagoga

Mateřská škola

Zaměstnanci mateřské školy
JMÉNO FUNKCE

Jana Fárová 

učitelka  

Jana Pudilová

učitelka

Marcela Kopečná 

učitelka, sdružení rodičů                                                     

Mgr. Pavla Zrůstová

vedoucí učitelka

Pavlína Opelková

školní asistentka

Jana Kořínková

asistentka pedagoga

Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA
JMÉNO FUNKCE

Tomáš Bobek

kuchař

Marie Kromková

kuchařka

Marie Vavříková

kuchařka

Jaroslava Sekalová

vedoucí školní jídelny                               

Petra Nováková

pomocná kuchařka

Provozní zaměstnanci

PROVOZNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
JMÉNO FUNKCE

Josef Stibor 

školník ZŠ, topič ZŠ

Martina Zábrodská, Petra Nováková

úklid ZŠ

Zuzana Pazourková

školnice MŠ