Dokumenty ŠD a ŠK
Celoroční plán činnosti školní družiny a školního klubu
Hodnocení ŠD a ŠK za školní rok 2022/2023
ŠVP Školní družiny
ŠVP Školního klubu
Úplata ŠD, ŠK a zájmových kroužků
Vnitřní řád ŠD a ŠK
Přihláška do ŠD, ŠK a VoA