Školní jídelna

Vybavení školní jídelny Vybavení školní jídelny


Provoz školní jídelny

Od pondělí 15. března 2021 je školní jídelna v provozu pro ždky na distanční výuce a pro cizí strávníky..

Žáci mají oběd za cenu obvyklou, cizí strávníci za 75,-Kč 

Výdej stravy : 10.45 - 11.15 hodin. 

Obědy je nutné si přihlásit na telef. čísle 776 748 258 u p. Sekalové.