Zaměstnanci

ZAMĚSTNANCI

Vedení školy

vedení školy
JMÉNO FUNKCE

Mgr. Lenka Pípalová    

ředitelka školy, koordinátor ŠVP, granty a projekty

Mgr. Eva Macková   

zástupkyně ředitelky školy, koordinátor ŠVP 1. stupně, BOZP

Učitelé

Učitelé
JMÉNO FUNKCE
Mgr. Miroslava Komárková

1 třída, speciální pedagog

Robin Francl

 2. třída, Rada školy

Mgr. Anna Pultarová

 3. třída

Mgr.Aranka Fořtová

 4. třída,
Mgr. Lenka Volfová

 5. třída, školní knihovna

Mgr.Zdeňka Sládková

 6.  třída

Mgr.Iveta Grznárová

 7. třída

Mgr. Monika Makočová

 8. třída, 

Mgr.Božena Kabíčková

 9. A třída

Mgr. Radek Holub

 9. B třída, organizace sport. soutěží, ICT, Rada školy

Mgr. Pavlína Nováková

koordinátor EVVO, zdravotník školy

Mgr. Milan Šín

 

Mgr. Alexandra Matyušová

výchovný poradce, metodik prevence, sdružení rodičů

Jitka Pechačová

školní družina

Romana Pilařová 

školní družina, administrativa

Ladislav Zrůst

školní družina, Rada školy, basketbal

Pavlína Opelková

školní družina

Martina Svatošová

administrativa

Iva Smetanová

asistentka pedagoga

Klára Kabíčková

asistentka pedagoga

Dagmar Malenová

asistentka pedagoga

Marie Marešová

asisentka pedagoga

Libuše Vachová

asistentka pedagoga

Mateřská škola

Zaměstnanci mateřské školy
JMÉNO FUNKCE

Jana Fárová 

učitelka  

Jana Pudilová

učitelka

Marcela Kopečná 

učitelka, sdružení rodičů                                                     

Mgr. Pavla Zrůstová

vedoucí učitelka

Pavlína Opelková

školní asistentka

Jana Kořínková

asistentka pedagoga

Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA
JMÉNO FUNKCE

Tomáš Bobek

kuchař

Marie Kromková

kuchařka

Marie Vavříková

kuchařka

Jaroslava Sekalová

vedoucí školní jídelny                               

Petra Nováková

pomocná kuchařka

Provozní zaměstnanci

PROVOZNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
JMÉNO FUNKCE

Josef Stibor 

školník ZŠ, topič ZŠ

Martina Zábrodská, Petra Nováková, Lenka Lachoutová

úklid ZŠ, MŠ

Zuzana Pazourková

školnice MŠ