Zaměstnanci

ZAMĚSTNANCI

Vedení školy

vedení školy
JMÉNO FUNKCE

Mgr. Lenka Pípalová    

ředitelka školy, koordinátor ŠVP, granty a projekty

Mgr. Eva Macková   

zástupkyně ředitelky školy, koordinátor ŠVP 1. stupně, BOZP, Rada školy

Učitelé

Učitelé
JMÉNO FUNKCE
PhDr. Aranka Fořtová

 1. A  třída

Mgr. Veronika Bušo

 1. B třída

Mgr. Miroslava Komárková

 2. třída, speciální pedagog

Mgr. Robin Francl

 3. třída

Mgr. Anna Pultarová

 4. třída, Rada škol
Mgr. Pavlína Nováková

 5. třída, zdravotník školy

Mgr.Lenka Volfová

 6.  třída, knihovna

Mgr.Zdeňka Sládková

 7. třída

Mgr. Iveta Grznárová

 8. třída, koordinátor EVVO

Mgr.Monika Makočová

 9. třída

Mgr. Radek Holub

 organizace sport. soutěží, ICT

Mgr. Božena Kabíčková

 

Mgr. Alexandra Matyušová

výchovný poradce, metodik prevence, sdružení rodičů

Jitka Pechačová

školní družina, asistentka pedagoga

Romana Pilařová 

školní družina, administrativa

Ladislav Zrůst

školní družina,  basketbal

Pavlína Opelková

školní družina, asistentka pedagoga

Martina Svatošová

administrativa

Iva Smetanová

asistentka pedagoga

Klára Kabíčková

asistentka pedagoga

Dagmar Malenová

asistentka pedagoga

Marie Marešová

asisentka pedagoga

Libuše Vachová

asistentka pedagoga

 Tetiana Davydenko

školní asistentka

Mateřská škola

Zaměstnanci mateřské školy
JMÉNO FUNKCE

Jana Fárová 

učitelka  

Jana Pejšová

učitelka

Marcela Kopečná 

učitelka, sdružení rodičů                                                     

Mgr. Pavla Zrůstová

zástupkyně ředitelky školy pro MŠ

Jaroslava Sekalová

asistentka pedagoga

Jana Kořínková

asistentka pedagoga

Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA
JMÉNO FUNKCE

Tomáš Bobek

kuchař

Marie Kromková

kuchařka

Marie Vavříková

kuchařka

Markéta Pazderk

vedoucí školní jídelny                           

Petra Nováková

pomocná kuchařka

Provozní zaměstnanci

PROVOZNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
JMÉNO FUNKCE

Josef Stibor 

školník ZŠ, topič ZŠ

Martina Zábrodská, Petra Nováková, Lenka Lachoutová

úklid ZŠ, MŠ

Zuzana Pazourková

školnice MŠ