Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

znak školy bodova školy

Přehled aktuálních článků

Ankety

Jak se Vám líbí vzhled stránek?

Zobrazených stránek

Celkem: 369960 měsíc: 6044 den: 34 hodina: 13
Základní škola

Postřehy z výletu na Červenou Lhotu - druháci

Na školním výletě jsme viděli divadlo Vodnická pohádka. Bylo pěkné. Svačili jsme pod stromy na malých lavičkách. A pak šli na prohlídku Zámku. Byly tam opravdu krásné pokoje. Našli jsme i tajné dveře. Na obraze jsme viděli „hnusnou“ paní. V jednom pokoji stála medvědice, co nosila poštu. Paní nám vyprávěla pověst. Koupili jsme si suvenýry a něco k jídlu a potom už jsme jeli do školy.

                                                                                                              Katka 2. tř.

 

V úterý jsme jeli na školní výlet na Červenou Lhotu. Na cestu nám přálo sluníčko. V autobuse jsem seděl s Mikulášem. Cestou jsme si povídali. Nejdřív jsme byli na Vodnické pohádce a potom na prohlídce zámku. Nejvíc se mi líbil rytířský oblek a meč. Výlet se mi líbil.

                                                                                                              David 2. tř.

 

Nejdřív jsme byli na divadle. Bylo to o tom, jak mlynář a mlynářka chtěli dát svoji dceru do pekla. Na zámku jsme viděli komnaty. Jedna komnata byla obzvlášť nádherná a v ní tajné dveře, když se jimi prošlo, byli jsme v šatně princezen. A co sem se dozvěděla? Byla tam taková pánvička a do ní se dávali opravdický uhlíky. To se pak dalo pod peřinu k nohám, a tak se zahřívala peřina. Před zámkem jsme se vyfotili.

                                                                                                              Alenka 2.tř

V ranních hodinách jsme se vypravili do autobusu, jela s námi i první třída. Dorazili jsme na parkoviště a šli do staré stodoly, kde se odehrálo divadlo o mlýně a o lásce. Když příběh skončil, dostali jsme letáčky na památku. Došli jsme k Červené Lhotě a tam si dali svačinu, bylo málo času, protože jsme šli na prohlídku zámku. Prováděla nás moc laskavá paní. Nejprve jsme šli po schodech, kde byli vyvěšeny obrazy. Pak jsme šli do ostatních místností. Bylo to moc hezké.

                                                                                                              Eliška 2. tř


Karneval

Dne 24.2.2018 se konal Dětský karneval v restauraci Pod Kaštanem.. Přišlo velké množství dětí, rodičů i prarodičů. Každé dítě dostalo u vstupu sladkost a rodiče mohli svým dětem koupit tombolu. Během tancování „odborná“ porota vybírala masky, které byly nejvíce nápadité. A měla velmi těžkou práci. Nakonec vybrala v každé kategorii ( do 6ti let,1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ)  masky ,které dostaly věcnou cenu a dortíky. Byla vyhlášena i nejmladší maska.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám přispěli penězi nebo věcnými dary. Byli to:  Ing. Antonín Brož – starosta městyse Borotín, MUDr. Květuše Brožová,Mgr. Lenka Pípalová – ředitelka školy, restaurace Pod Kaštanem – paní Illová , Jednota Tábor, Svaz dobrovolných hasičů Borotín, Myslivecký spolek Borotín, rodiče žáků ZŠ. Také chci poděkovat všem pracovníkům a žákům školy, kteří pomohli karneval připravit.

                                                                                                                                                                                             Matyušová Alexandra


„Vesmír v tělocvičně“

Vesmír v tělocvičně? V dnešní době plné technických vymožeností si můžete i ve sportovní hale prohlédnout hvězdnou oblohu a připadat si jako planetáriu.
                V pondělí a v úterý 19. a 20. 3. 2018 si děti z mateřské i základní školy užily pocit podobný zážitku z 3D kina. V tělocvičně měly nafouknutý stan, který sloužil jako sférické kino. Uvnitř děti seděly, popřípadě ležely, a sledovaly filmy. Mladší žáky provázel tučňák a lední medvěd. Pro 3. až 5. ročník byl připraven film a astronautech. II. stupeň pak sledoval velmi odborný snímek zabývající se ochranou zónou okolo Sluneční soustavy. Po zhlédnutí filmu jim lektor položil několik otázek vztahujících se k projekci. Někteří žáci byli velmi pozorní, protože je nezaskočil žádný dotaz.
                Všichni si užili nevšední pocit. Jak řekl jeden ze žáků 4. ročníku: „Bylo to, jako kdybych tam byl.“ J


Anglické divadlo Dr Klutz

V pondělí 5. února 2018 po jednodenních pololetních prázdninách k nám do školy zavítal rodilý Australan se svou interaktivní show. Dr. Klutz vedl celé představení anglicky. Děti povzbuzoval k opakování, vše názorně předváděl a ukazoval na rekvizitách, obrázcích, kartách s nápisy apod. Děti, zejména ty mladší, se s nadšením zapojovaly a v představení hrály roli australských zvířat, která se snažila zachránit před požárem v buši. To se jim samozřejmě podařilo a naučily se přitom i několik nových slovíček.

            Při představení jsme si užili mnoho legrace, byli v kontaktu s rodilým mluvčím a ještě se něco dozvěděli. Používali jsme zejména přítomný čas průběhový a přídavná jména charakterizující jednotlivá zvířata.

Pro zopakování připojujeme slovní zásobu, která byla procvičována.

a fast racing emu

a clever dancing dingo

a smiling grinning crocodile

a bouncing skipping kangaroo

a slow fat  wombat

a lazy sleepy koala

a splashing swimming platypus

a shy hopping bilby

a loud laughing kookaburra

(fast – rychlý,  clever – chytrý, vychytralý, slow-pomalý, lazy-líný, sleepy-ospalý, fat-tlustý, shy-stydlivý, loud-hlasitý)

(race-závodit, závod, dance-tanec, tančit, smile-usmívat se, úsměv, grin-zubit se, šklebit se, bounce-skákat, poskakovat, skip-poskakovat, hopsat, splash-cákat, swim-plavat, hop-skákat, vyskočit, poskakovat,  laugh-smát se, zasmát se)

What are you doing, dear platypus?

I´m swimming.

I´m running.(Emu), I´m skipping. (Kangaroo), I´m laughing. (Kookaburra)…

Where does it live?

The crocodile lives in the water.

The koala lives in the tree.

The wombat lives under the ground.

The kookaburra lives above the ground.


Kufr z Energy Centra v Českých Budějovicích

Během ledna roku 2018 jsme měli možnost používat a zkoušet s našimi žáky různé měřicí přístroje, které jsme měli zapůjčeny z Energy Centra z Českých Budějovic. Žáci si například ověřili, jak funguje perlátor připojený na vodovodní baterii. Dále měřili spotřebu různých typů žárovek, popřípadě spotřebičů. Zajímavé bylo sledování obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Hraničních hodnot jsme ve třídách nedosahovali.

 Kufřík obsahoval rovněž přístroj, který byl schopen změřit intenzitu elektromagnetického záření. Došli jsme k zajímavým závěrům. Často diskutovaný mobilní telefon vykazoval silné záření, pokud byl připojen do sítě v režimu nabíjení baterie. Jakmile jsme ho z nabíječky odpojili, hodnoty nebyly výše zmíněným přístrojem měřitelné. Ostatní sledované elektrospotřebiče jako televize, počítač, mikrovlnná trouba vykazovaly záření v jejich bezprostřední blízkosti. Většinou však ve vzdálenosti 40 až 50 cm od přístroje jsme již žádné vysoké hodnoty nenaměřili.

Práce s měřiči byla přínosným zpestřením výuky. Děkujeme Energy Centru za zapůjčení.

                                               Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Borotín


Tonda Obal na cestách

Tonda Obal je časem prověřený program firmy EKO-KOM, se kterým jezdí lektoři po školách na pozvání již od roku 1997. Program byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.  Mladší žáci se seznamují se základními druhy odpadu a ujasňují si, co patří do barevných popelnic. Starší žáci se dozvědí něco o zpracování odpadů a technologii recyklace popř. systému nakládání s komunálním odpadem v ČR.

V pondělí 27. 11. 2017 si všichni žáci naší základní i mateřské školy výše zmíněnými programy prošli. Spoustu užitečného se jistě naučili. Vědí, co patří do které popelnice. Co je však třeba zdůraznit je fakt, že ...

ODPAD, KTERÝ NEVYTVOŘÍME (NAPŘ. ZBYTEČNÝ OBAL, KTERÝ NEKOUPÍME), NEMUSÍME TŘÍDIT ANI RECYKLOVAT, SKLÁDKOVAT ANI SPALOVAT!!!


Lampiónový průvod

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
lampionovy-pruvod-plakat-2017.pdf 19.4 Kb

Trénink s olympionikem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
natalie-dianova-8.11.2017-print.pdf 3374.4 Kb

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018

Pondělí
Přírodovědný a zdravotnický kroužek   – p. uč. Nováková – 14.00-15.00
Logopedie – p.uč. Kleňhová – 13.00-13.45
Pohybově-taneční kroužek – p. uč. Komárková – 14.00 – 15.00
Volejbal – p. Brindová – 14.20 – 15.20


Úterý
Lego – p. uč. Francl – 12.45 – 13.45


Středa
Florbal – p. uč. Holub – 13.45 – 14.45 – 1. - 3. ročník
                                        14.45 – 15.45 – 4. – 5. ročník

Keramika – p. uč. Švejkovská – 13.00 – 14.00 – 1. – 3. ročník
                    p. uč. Pípalová – 14.00 – 15.00 – 4. – 9. ročník      


Čtvrtek
Turistický kroužek – p. uč. Makoč – 13.45 – 15.25
Logopedie – p. uč. Komárková – 13.00 – 14.00
Atletika – p. uč. Brázdová – 12.45 – 13.45 (od 2. ročníku)
Florbal – p. uč. Holub – 14.00 – 15.00 – 6. – 9. ročník


Pátek
Basketbal – p. uč. Zrůst – 13.30 – 15.00 (mírně pokročilí)
Aerobic – p. Brindová – 15.00 – 16.00
 

Kurz hry na kytaru: (od 4. třídy)
Pondělí – pokročilí – 14.00-15.00
Středa – začátečníci – 14.00 – 15.00
Čtvrtek – mírně pokročilí – 14.00 – 15.00

Kroužek basketbalu pro začátečníky bude časově upřesněn v průběhu září.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zajmovy-krouzek-prihlaska.doc 87 Kb

Zahájení nového školního roku

Školní rok 2017/2018 zahájíme v ponděí 4. září. Sejdeme se v 8.00 hodin před školou, abychom slavnostně uvítali naše nové prvňáčky. 

Poté se rozejdeme do tříd, abychom se dozvěděli, co nás tento školní rok čeká.

Rozloučíme se v 9.40 hodin.

Informační schůzka rodičů, kteří mají zájem o SVOZ, se koná v 9.00 hodin v jídelně školy.


Den s Lesy ČR

             Předposlední den školního roku 2016/17 jsme strávili v duchu myslivosti a poznávání přírody. Kvůli nepřízni počasí se akce Den s Lesy ČR musela uskutečnit v provizorních podmínkách ve sportovní hale.
               V tělocvičně se tedy vystřídaly postupně všechny třídy. Děti měly možnost navštívit stanoviště s ukázkou paroží, větviček stromů, dřevem, poznávání bylin, skoku v pytli apod. Nezapomenutelné bylo setkání se štěňaty loveckých plemen psů a dravci – výrem a rarohem.
               Původně jsme se s myslivci měli sejít na Buzíně, kde byla v plánu i ukázka práce harvesteru a opékání buřtů. Stroj na kácení stromů jsme neviděli, avšak buřtíky nám opekly paní kuchařky. Všichni páni a paní v zeleném se nám ochotně věnovali a připravili velmi příjemné a přínosné dopoledne.

                                                                              Děkujeme.

                                                                                                                             Žáci a zaměstnanci školy


ZOO Hluboká

V úterý 27. června jsme vyrazili společně se 6. a 8. třídou na školní výlet ZOO Hluboká. Byl to úžasný zážitek! Měli tam spoustu nejrůznějších zvířat, šli jsme i na přednášku o hadech. Paní lektorka přinesla dokonce živé hady! Mohli jsme si pohladit korálovku, užovku červenou a krajtu královskou. Poté, co jsme si prohlédli ZOO, jsme přejeli do Českých Budějovic. Zde jsme měli rozchod na Lannově třídě.  Mohli jsme zajít do McDonaldu a pár dalších obchodů. Po rozchodu jsme procházeli Budějovicemi a paní učitelka nám říkala o různých památkách, které jsme míjeli. Po procházce jsme nasedli do autobusu a vyrazili domů.     

Určitě bych si to chtěla zopakovat.

                                                                  Kateřina Mikulová, 7. třída


Výlet ZOO Praha - 3. a 4. třída

15. května 2017 jsme si užili krásný výlet.
Ráno po nástupu do autobusu jsme vyrazili do hlavního města obdivovat rozlehlou ZOO. Zážitků jsme měli plno – okružní jízdu Prahou s výkladem, spoustu zvířátek známých i neznámých, zmrzlinu, řízek a legraci.
Ani se nám od lachtanů nechtělo domů!

 Příští rok si opět naplánujeme skvělý výlet.


Školní výlet Semenec - naše zážitky

Na výlet jsme vyrazili v 7.45 hodin. Jsme na místě, vstupujeme do přírodovědné stanice. Přivítala nás tam milá paní. Nejprve jsme museli projít časoprostorovou bránou. Museli jsme pozdravit pterodaktyla Pepu. Pak jsme dělali čaje s bylinkami – jitrocel, máta, meduňka, řebříček a růže. Byli z nás pravěcí lidé a bylo to moc fajn. Pak jsme si udělali amulety a vyrazili na lov. Lov byl úspěšný. Chytili jsme divoké prase. Pak jsme šli k ohni. A pak jsme jeli domů.

                                                                           Matěj Prucek, 2. třída

Ve středu jsme jeli do Semence a když jsme přijeli, museli jsme projít časoprostorovou bránou, aby z nás byli pravěcí lidé. Potom jsme si udělali amulety. Chodili jsme po stezce a já byla ve dvojici s Magdou a ona mě vedla. Pak jsme si udělali vodu s bylinkami, placky a taky šípy. Šli jsme na lov a ulovili jsme divoké prase a vybrali jsme z něj maso.

                                                                           Kateřina Pechačová, 2. třída

Přijela jsem s mamkou do školy a tam čekali kamarádi. Pak přijel autobus a nastoupili jsme. Jeli jsme do Sudoměřic, pak přes Tábor a Bechyni. Přijeli jsme do přírodovědné stanice a tam nás přivítala paní odtamtud. Šli jsme si odnést batohy a pak jsme se chytli za ruce a prošli časoprostorovou bránou a museli jsme pozdravit pterodaktyla Pepu a pak z nás byli pravěcí lidé. Šli jsme si vyrobit z hlíny zub a to je amulet. Pak jsme si šli uvařit čaj. Pak jsme si šli opíct placičky. Poznávali jsme stopy, vyrobili jsme si oštěp na lov, vymysleli bojovnej pokřik a šli jsme na lov. Na lovu jsme ulovili divoký prase a v něm byla klobása. Klobásu jsme opekli a znovu prošli časoprostorovou bránou. Byli z nás zase normální lidé.

                                                                           Eliška Vránková, 2. třída

 

My jsme vyráběli amulet, oštěp, kopí a pak jsme si vyráběli pití. Sbírali jsme byliny – jitrocel, mátu, meduňku, řebříček a růže. A pak jsme si udělali placky. A pak jsme viděli práce a prošli jsme časoprostorovou bránou.

                                                                           Adéla Šimáková, 2. třída


Jarní cena Borotína 2017

44. ročník

Dětský den 1.6.2017 se nesl v duchu sportu a poznávání. Na hřišti u Buzína se konal další ročník tradičního závodu v přespolním běhu. Na start se v překrásném teplém počasí postavily všechny kategorie, od nejmenších dětí ze školky po velké školáky. Celkem cílem proběhlo 174 závodníků. Tratě dlouhé 100, 300, 500, 800, 1000 a 1300 nám připravil Josef Kubeš. S organizací pomáhali učitelé základní školy. Po závodech si mohli žáci vyzkoušet základy první pomoci a byla pro ně připravena i poznávačka přírodnin. 

Výsledky:
Dívky 2012 a ml. 1. Gazdová Naďa, 2. Novotná Nela, 3. Simonová Štěpána; 2010-11 1. Zíková Hana, 2. Opelková Katka, 3. Peclinovská Vanesa; 2008-09 1. Šimáková Markéta, 2. Chocholová Julie, 3. Tejnorová Iva; 2006-07 1. Rytířová Petra, 2. Eliášová Anna, 3. Zíková Zuzana; 2004-05 1. Peterková Darina, 2. Fučíková Tereza, 3. Halamová Eliška; 2002-03 1. Smékalová Daniela, 2. Švecová Magdaléna, 3. Fárová Veronika;
Chlapci 2012 a ml. 1. Linhart Jakub, 2. Homola Jakub, 3. Köchert Šimon; 2010-11 1. Dohnal Lukáš, 2. Kohout Vojtěch, 3. Hrdina Kvido; 2008-09 1. Pazourek Tadeáš, 2. Pejša Kryštof, 3. Dvořák Jiří; 2006-07 1. Šváb Filip, 2. Šimák David, 3. Šonka Vojtěch; 2004-05 1. Eliáš Michal, 2. Mrázek Tomáš, 3. Chochole Ondřej; 2002-03 1. Fiala Maxmilián, 2. Törkel Jan, 3. Talpa Šimon.

R.H.


Exkurze Terezín - ohlasy

Exkurze v Terezíně mnou hodně otřásla. Je až šokující, co všechno lidé dokázali udělat jiným lidem. Byl to opravdu hrozný zážitek, ještě teď mám husí kůži, když si na to vzpomenu. (žákyně 7.tř.)

Nejvíce mě šokovala pitevna, kde jsem nejvíc cítila to napětí  a negativní energii, která v místnosti kolovala. A samotky bez oken, bez jediného paprsku světla! Nedokážu si představit, že bych v ní měla zůstat celý týden, natož měsíc. Navíc nechápu, jak to někdo dokázal přežít. Přesto jsem byla ráda, že jsem měla možnost takové místo navštívit. (Anna Repášová, 7.tř.)

Celkem dost mě to vzalo. Připadalo mi, že snad každou chvíli omdlím. Jako by na mě to místo „dýchalo“ a „vyprávělo“ mi  všechno, co se tam stalo. (žákyně 7.třídy)

Okolnosti a tehdejší podmínky života lidí mě šokovaly natolik, že bych už  nikdy nechtěla žádné podobné místo ani navštívit. Už vůbec si nedovedu představit, že bych v podobném místě měla žít. Doufám, že už se nikdy nebude odehrávat něco  jako tehdy. (Anna Zrůstová, 7.tř.)

Toto místo na mě působilo velmi depresivně. Docela mě překvapilo, jak strašně se s lidmi v té době zacházelo, navíc  v jakých hygienických podmínkách žili.

(Natálie Smrčinová, 8.tř.)

 


Rybářská olympiáda

Výsledková listina Rybářské olympiády 2017 (školní kolo)

Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

Počet bodů (max. 100)

  1.  

Chochole Ondřej           

   .  7.       

80

  1.  

Mrázek Tomáš

7.

78

  1.  

Šonka František

Kostka Robert

6.

76

  1.  

Halama Matěj

7.

75

              

Všem rybářům děkujeme za účast a gratulujeme.

Výsledky byly zaslány na SRŠ Vodňany. Nejlepší soutěžící z Jihočeského kraje budou pozváni do krajského kola, které proběhne ve Vodňanech dne 13. června 2017.

 

                                                                                                                                                                                                 Pavlína Nováková

 


Pěvecká soutěž "Borotínský krkavec"

Ve středu 26. dubna proběhl 1. ročník školního kola pěvecké soutěže „Borotínský krkavec“.  Zpěváci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. až  4. ročník, 5. až 9. ročník. V průběhu odpoledne předvedlo odborné porotě a divácké veřejnosti svůj umělecký projev 34 soutěžících. Pro porotu bylo pak velmi obtížné vybrat mezi vynikajícími a vyrovnanými výkony ty nejlepší borotínské zpěváky. Oceněni byli tito žáci:

Kategorie 1. – 4. ročník

1. místo Eliška Sekalová (1. třída)

2. místo Eliška Vránková  (2. třída)    

3. místo Aleš Sekal (4. třída)                           

                                                                                                      

Kategorie 5. – 9. ročník

1. místo Tereza Homolová (9. třída)

2. místo Eliška Porcalová (8. třída)

3. místo Michaela Smíšková (7. třída)

                   Adéla Jandová (5. třída)

 

Zvláštní cenu poroty získal Václav Hronek z 9. třídy.

 

Velmi děkujeme všem zpěvákům za pozoruhodné výkony, odborné porotě za hodnocení a divákům za obrovskou podporu soutěžících.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                         Eva Macková a Josef Makoč – garanti akce

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
borotinsky-krkavec.docx 47.7 Kb

Stanovisko školy k případu Modrá velryba

Vážení rodiče,

počátkem dubna se ve sdělovacích prostředcích poprvé objevila zpráva o údajné nebezpečné hře Modrá velryba, která se k nám valí z Ruské federace a začíná ohrožovat naše děti. Ačkoliv se jedná o nepravdivou zprávu a výmysl, znepokojuje děti i jejich rodiče. 

Hned v úvodu vás chceme ubezpečit, že možné existenci této "hry", během níž jsou účastníci údajně nuceni ke stupňovanému sebepoškozování, věnujeme bedlivou pozornost. 

Evropští odborníci na internetovou kriminalitu se však shodují, že tato hra ve skutečnosti neexistuje a patří do novodobého folklóru tzv. městských pohádek. Možná si vzpomenete na vymyšlený  příběh o "černé sanitce", která měla v osmdesátých letech na sídlištích unášet lidi. 

To ale neznamená, že tato fáma není nebezpečná. Naopak. Protože žádní organizátoři Modré velryby neexistují, mohou děti, které něco trápí či se nezdravě nudí, nebezpečnou zábavu začít organizovat samy podle medializovaného "návodu". 

Vás tedy můžeme vyzvat ke zvýšené citlivosti k neobvyklým projevům chování u vašich dětí, my ve škole si zopakujeme pravidla bezpečného chování na internetu a rozlišování poplašných zpráv. Také opakuji informaci o tom, že škola pro vás rodiče připravuje semináře na tato a další aktuální vzdělávací, výchovná a bezpečnostní témata.

Kvalitní informace a rady z oblasti elektronických médií najdete například zde:

http://www.bezpecnyinternet.cz

https://www.e-bezpeci.cz


Ukliďme svět - ukliďme Borotín

Také v letošním roce se děti naší školy zúčastnily celosvětové úklidové akce, kterou v České republice organizuje Český svaz ochránců přírody. Vyzbrojeni rukavicemi a igelitovými pytli nadšeně vyrazily po Borotíně  a okolí. Na vlastní kůži se přesvědčily, jaké důsledky má pro životní prostředí nezodpovědné a bezohledné chování  některých jedinců.

Jak celou akci zhodnotili někteří naši páťáci, si můžete přečíst níže.

Ve středu 12. 4. jsme se zúčastnili akce „Ukliďte Česko“. Uklízeli jsme Borotín. Každá třída měla svou trasu. My z 5. třídy jsme mněli od starého zámku k rybníku Fandovi. Všechny nás dost překvapilo, kolik odpadků hodí lidi do přírody. I když je rybník Fanda od starého zámku jeden kilometr nasbírali jsme dva plné pytle. Ale jsme rádi, že jsme pomohli.

Barbora Daňkova

 

Ve středu 12.4 2017 jsme se celá škola zúčastnili akce „Ukliďte Česko“. My 5. třída jsme uklízeli trasu od rybníka Fandy na Borotínský hrad. Dohromady jsme nasbírali dva pytle odpadků. Potom na konci nás pan učitel vyfotil na hradě. Docela mě to bavilo až na to, že bylo ošklivé počasí.

Barbora  Svátková

 

Ve středu jsme byli uklízet Borotín. Trasu jsme měli na Borotínský hrad. Ta akce se jmenovala „Ukliďte Česko“. Bylo to super až na to, že bylo ošklivě. Táhli jsme tři pytle odpadků. Byl to dobrý den.

Denisa Kautská

 

12. dubna jsme se účastnili akce „Ukliďte Česko“. První 3 hodiny jsme se učili, teprve pak jsme se vydali na úklid. Po 2 km jsme měli plné pytle, takže nám nestačily na další nepořádek, co jsme mezitím našli. Pytle byly tak těžké, že jsme vláčili za s sebou. U Borotínského hradu jsme pytle nechali a šli všichni dál. Cestou zpět jsme se fotili.

Vanessa Hůrková a Denisa Tejnorová

 

Ve středu 12. dubna jsme byly uklízet Česko. Šli jsme uklízet od rybníka Fandy až k hradu a našel

jsme hrnek, pytel a plastové lahve. Ušli jsme jeden kilometr a já jsem táhl těžké železo.

Filip Otradovec

 

Ve středu 12. dubna 2017 jsme se zapojily do programu „Ukliďte Česko“. Uklízeli jsme na přidělené trase. Nasbírali jsme dva pytle odpadu a za odměnu jsme dostali lízátka.

Matěj Koutenský

 

 

​Za redakci J. Makoč                                  .Ukliďme svět - ukliďme Borotín

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uklidme-svet-uklidme-cesko-2017-sablona-v2.doc 373.2 Kb

Informace k zápisu

Od letošního školního roku je termín zápisu ze zákona posunut na duben. V naší škole proběhne zápis ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin. Den otevřených dveří pro zájemce se uskuteční 9. března 2017 od 8.00 do 16.00 hodin.

Kritéria přijetí a potřebné dokumenty budou včas zveřejněny na stránkách školy.

Zápis do mateřské školy se uskuteční v měsíci květnu. Veškeré informace a kritéria přijetí do mateřské školy budou opět zveřejněny na našich stránkách.

Upozorňujeme, že od září 2017 je docházka předškoláků do mateřské školy povinná. 


EON - misePlus+

Ve čtvrtek a v pátek 16. a 17. února 2017  k nám tradičně zavítal EnergyTruck se svými naučnými a zábavnými programy. 1. třída objevovala elektřinu, 2. a 3. třída poznávala svět vesmírných Efounků, žáci 4. a 5. třídy se stali tajnými agenty a ochránci Země před zbytečným plýtváním energií, 6. a 7. třída absolvovala zkoušky a podpořila kladné Ekotrony před temnými Energožroury.
            Žáci se atraktivní formou dozvěděli řadu znalostí, které mohou využít doma i ve škole. Mluvilo se například o typech elektráren, obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie, možnostech úspor elektrické energie v domácnosti, typech žárovek a jejich výhodách a nevýhodách apod. Součástí programu byla i bezpečnost při zacházení s elektrickými spotřebiči. U starších dětí byla věnována pozornost poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem včetně nácviku resuscitace.
            Program zaštítila společnost E.ON a díky tomu byl realizována zdarma. 

 

            Fotografie z akce si můžete prohlédnout na stránkách www.miseplus.cz  na záložce fotografie.  Zde zadáte datum 16. a 17. února 2017.                                                                                         


Hudební pořad

V úterý 2.2.2017 navštívil naši školu Mgr. Pavel Josef Macků PhD., který je velkým znalcem i zhotovitelem různých druhů hudebních nástrojů. Proto jsme měli společně možnost poznat, jak se nástroje vyvíjely od pravěku po současnost, jak se vyráběly, ladily a hlavně jak se na ně hrálo. Viděli jsme a slyšeli jsme přibližně 40 hudebních nástrojů. Byly mezi nimi i takové, které dnes vídáme už je v historických filmech a pohádkách - loutna, fidula, žaltář, mandolína a mnoho dalších. Pro všechny to byl nevšední zážitek.                   


Návrat k tradici

Závod v běhu na lyžích 20.1.2017

Konečně se zima po čtyřech letech umoudřila a umožňila nám uspořádat tradiční závod v běhu na lyžích. Na strojově upravené trati se sešli závodníci převážně z druhého stupně. Někteří nastupovali do závodu se sebevědomím, jiní s obavami, co je čeká, protože letos stáli na běžeckých lyžích poprvé. Trať dlouhá přibližně 3 km opravdu některé závodníky řádně potrápila a jejich výsledný čas se blížil jedné hodině. Nejlepší pak vše zvládli v čase kolem 16 minut. Nejúspěšnější z chlapců a dívek, bez ohledu na kategorii, byli Lukáš Ďurec a Tereza Fučíková.
                                                         R.H.

Fotografie ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zavody-v-behu-na-lyzich-2017.pdf 216.1 Kb

Biologická olympiáda - výsledky školního kola

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
biol.olymp.-2016-17-vysledky-sk.-kola-.docx 42 Kb

Vánoční posezení s anglickou literaturou

             Poslední školní den kalendářního roku 2016 jsme zahájili všichni společně v tělocvičně. Čekalo nás totiž mnoho kulturních zážitků. Letos dokonce v cizím jazyce, v angličtině. Žáci 5. ročníku si pro děti připravili anglickou lidovou pohádku „The Stonesoup“. Její děj připomíná naši pohádku „Sekyrková polévka“. Poté nám Lukáš Holub z 9. třídy a Monika Rytířová ze 7. třídy přednesli úryvek anglické prózy, kterou recitovali na soutěži Eurolyra 5. prosince 2016. Lukáš nás zavedl na „Gulliverovy cesty“  Jonathana  Swifta a Monika do „Tajné zahrady“ Frances Burnettové. Jejich spolužáci Jakub Halama, Anna Zrůstová, Šárka Mikulová a Kateřina Mikulová je uvedli krátkým povídáním o autorech a jmenovaných dílech, tentokrát v češtině. Dále pak přečetli dané úryvky v českém překladu.

Poté následovala krátká prezentace úspěchů borotínských basketbalistek, kterou si žákyně připravily jako poděkování svému trenérovi Ladislavu Zrůstovi.

                Celé vystoupení bedlivě sledoval pan starosta a jeho spolupracovnice, kteří přišli slavnostně udělit diplomy za nejlepší novoroční přání PF. Vánoční atmosféru společného setkání jsme završili zpěvem koled. S přáním krásných Vánoc a pevného zdraví v roce 2017 jsme se rozběhli do tříd k ozdobeným stromečkům a dárkům užít si Vánoce v kruhu svých spolužáků a učitelů.

 

Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2017

přejí žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci

ZŠ a MŠ Borotín.


Dívky bronzové

Krajské kolo Sportovní ligy základních škol ve florbalu

5.1.2017
Po vítězství v okresním kole se naše dívky osmé a deváté třídy  vydaly na kraj do Jindřichova Hradce. První úkol: dostat se na místo po zasněžených silnicích  jsme zvládli na jedničku. Další úkol: vyhrát i krajské kolo a postoupit na republiku se nám nepovedlo. Přesto musím říci, že 3.místo v krajské soutěži je obrovský úspěch. Děvčata dokázala vyhrát jeden zápas se ZŠ Třeboň, remízovaly s vítězem Protivínem a remízu uhrály i s Gymnáziem Třeboň. Jediná prohra je pak čekala s druhým Týnem nad Vltavou. Osmačkám a deváťačkám můžeme za jejich bronzové medaile jen pogratulovat a popřát hodně štěstí a bojovnosti do dalších soutěží.
                                                                                                                                     R.H.
Dívky bronzové


Doplňující informace k lyžařskému výcvikovému kurzu,

který se uskuteční na Šumavě ve dnech
7.1.2017 – 13.1.2017

Místo konání:

Adresa:
Penzion Kovářov, osada Kovářov (www.penzionkovarov.cz)
382 26 Frymburk-Kovářov, tel.: (+420) 725 284 060

V týdnu 3.1. - 6.1.2017 vybíráme peníze na vleky (+ vrtaná záloha skipas) a bowling – 2000,- Kč.
(V HOTOVOSTI !!!) –  vratná záloha na skipas bude po skončení kurzu použita při vyúčtování dopravy

Odjezd:

sobota 7.1.2017 – ve 13.30 hod., sraz ve 13.15 před školou v Borotíně. Případné dotazy na tel.: 775 953 290 (p.uč. Holub)

Návrat:

pátek 13.1.2017 – kolem poledne (rodičům upřesní žáci mobilním telefonem podle odjezdu z Kovářova)

Pročtěte si znovu již dříve vydané pokyny, ať na nic nezapomenete.

Nezapomeňte na průkaz zdravotní pojišťovny a na nutné léky.

Nezapomeňte potvrzení o seřízení lyží a Prohlášení zákonných zástupců dítěte (bezinfekčnost) – ne starší než 1 den.

Nezapomeňte Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci

Dejte dítěti peníze na drobná vydání.

Pobyt začíná večeří a končí snídaní.

Pokud nemají děti kvalitní nepromokavé oblečení, je vhodné jim dát druhé lyžařské kalhoty, rukavice a bundu, popř. kombinézu. (v případě padání vlhčího sněhu a mokrých sedaček lanovky nestihne po dopoledním lyžování uschnout oblečení na odpolední výcvik).

Radek Holub - vedoucí LVK


Představujeme Vám vítězné družstvo okresního kola ve florbalu

Dívky osmých a devátých tříd pokračují ve vítězném tažení

23.11.2016
Po vítězství v okresním kole v přespolním běhu dívek pokračují naše děvčata ve své zlaté šňůře i ve florbalu. Turnaj v Sezimově Ústí prošla děvčata jen s drobnými zaváháními v podobě remízy s družstvem Opařan a Malšic. S Malšicemi se povedla remíza ve finálové skupině, kde pak rozhodoval zápas s dívkami z Tučap. Zde se hrálo o to, že vítězství pro nás znamenalo zlato, prohra „pouze“ bronz. Po skvělém, bojovném výkonu na tabuli pak svítilo skóre 2:0, čímž propukl obrovský jásot a pocity obrovského štěstí pro naše borotínské dívky. Ze srdce gratulujeme, a přejeme 5. ledna 2017 úspěch v krajském kole, které se koná v Jindřichově Hradci.

Sestava: Eliška Nováková, Veronika Fárová, Magdaléna Švecová, Tereza Homolová, Monika Babická, Eliška Šimáková, Lenka Kostková, Natálie Smrčinová

Představujeme Vám vítězné družstvo okresního kola ve florbalu
R.H.

 


Florbal dívky 6. a 7. třída

8.11.2016

Sportovní hala v Sezimově Ústí se stala dějištěm dalšího ročníku florbalových turnajů škol. Zahájila děvčata 6. a 7. tříd. Reprezentantky naší školky vstoupily do turnaje vítězstvím nad základní školou Bechyně Školní 1:0. Poté přidaly dvě remízy se ZŠ Soběslav E.B. a táborskou Helsinská. Přestože dívky v základní skupině neprohrály stačilo to jen na druhé místo ve skupině. Ve skupině o umístění jsme pak prohráli obě utkání. Celkově tak naše družstvo obsadilo šesté místo z dvanácti škol.
Sestava: Barbora Bálková, Linda Brázdová, Kateřina Fárová, Tereza Fučíková, Tereza Šimáková, Darina Peterková, Anna Repášová, Elena Kopecká, Monika Rytířová a Anna Zrůstová.
            R.H.
Florbal dívky 6. a 7. třída


Ekologické výukové programy

Ekologické výukové programy             Výchova k ochraně přírody je nedílnou součástí výchovy každého dítěte i dospělého člověka. Vztah k přírodě si budujeme v rodině, ve škole, od přátel apod.  Existují organizace, které se cíleně zabývají metodikou vzdělávání a výchovy v oblasti ekologie.

                Naše škola v roce 2016 získala finanční prostředky z grantu podpořeného krajem „Environmentální výchova a vzdělávání v ZŠ a MŠ Borotín“.  Větší část prostředků byla vyčerpána na pobytový přírodovědný program pro žáky II. stupně v Hlavatcích na jaře 2016. Další část financí byla věnována na výukové programy realizované ve škole. Touto výukou projdou nebo již prošli všichni žáci školy během září a října 2016. Témata, kterým se věnují, jsou les (1. – 3. ročník), voda
(4. – 5. ročník) a „Cesty jídla“ (II. stupeň).  Lektoři k nám přijíždějí z agentury Vzdělané děti a Cassiopeia. V Hlavatcích jsme spolupracovali se společností Mimoni. Všem děkujeme za milý, vstřícný přístup a přínosné programy.
                Více o organizacích i programech se můžete dočíst na níže uvedených odkazech.             P. Nováková

http://cegv-cassiopeia.cz/osprogram.php

http://www.vzdelanedeti.cz/?s=voda

http://www.vzdelanedeti.cz/les/

http://mimoni.cz/co-se-stalo/akce?id=79

http://mimoni.cz/co-se-stalo/akce?id=80

  1. října 2016                                                                                                                           Ekologické výukové programy

Přespolní běh

V pátek 30.9.2016 se v Táboře konal každoroční závod v přespolním běhu.

Letošní rok byl pro naši školu velmi úspěšný. Tým děvčat -  Eliška Nováková, Veronika Fárová, Lenka Kostková, Monika Babická a Magdaléna Švecová -  vybojoval ZLATOU medaili a tím i postup do krajského kola. V jednotlivcích získali STŘÍBRNOU medaili tito závodníci: Eliška Nováková, Darina Peterková a Michal Eliáš. Tým chlapců obsadil BRONZ ve složení: Michal Eliáš, Lukáš Eliáš, František Šonka, Ondřej Chochole a Tomáš Mrázek.

VŠEM VELKÁ GRATULACE!!!!!


ZKRÁCENÁ VÝUKA

VE DNECH 14.9. A 15.9. DO 11.40

Vážení rodiče, zakonní zástupci žáků,

ve středu 14.9.2016 a ve čtvrtek 15.9.2014 bude z hygienických důvodů (extrémně vysoké teploty ve třídách) zkráceno vyučování. Ve všech ročnících se budeme učit do 11.40 hod. ŠKOLNÍ DRUŽINA FUNGUJE NORMÁLNĚ.

Děkujeme za pochopení VEDENÍ ŠKOLY


JARNÍ CENA BOROTÍNA

43. ročník, 13.6.2016

Za velmi pěkného počasí (proti předcházejícím dnům…) se na tardičních tratích u velkého hřiště u Buzína uskutečnila naše tradiční a nejstarší sportovní soutěž – již 43. ročník Jarní ceny Borotína. Kromě nemocných se tentokrát zúčastnila celá základní škola i mateřská škola. Závodilo letos rekordních 170 dětí! Na organizaci závodu se podíleli především p.uč. Holub (příprava startovních listin) a bývalý p. ředitel Kubeš (vyznačení tratí), výrazně pomohli i ostatní vyučující. Závod proběhl bez potíží i jako letošní atletickou olympiádu.
                                                                           Jan Tůma
VÝSLEDKY ZDE

fotografie ze závodů ZDE


TO JE BASKETBAL

Hoď míčem, odběhni T-běh, natoč video a zajisti si účast v soutěži

Po četných dotazech, kde lze ukázku našeho vítězného videa na téma TO JE BASKETBAL shlédnout, přikládám odkaz.

SOUTĚŽNÍ VIDEO.......ZDE

ODKAZ NA STRÁNKY SOUTĚŽE............ZDE 


Veřejná sbírka

Dne 11. května 2016 se připojíme k veřejné sbírce Ligy proti rakovině Praha. Bude probíhat v prostorách školy a poté v obci Borotín.Příspěvek 20,- Kč bude odměněn žlutou kytičkou. Mediálním partnerem celé akce je Česká televize. Předem všem děkujeme za podporu.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sbirka.pdf 153.2 Kb

DOBRODRUŽSTVÍ ZA HUMNY

(4.5. - 5.5. a 5.5. - 6.5. 2016)

Fotografie a informace z akce Cyklovýlet s přírodovědným programem.

https://www.facebook.com/MIMONI.Hlavatce

Další fotky, krátkou zprávu a hodnocení najdete zde:

1. turnus:http://mimoni.cz/co-se-stalo/akce?id=79
 
2. turnus: http://mimoni.cz/co-se-stalo/akce?id=80


Příběh Hradu a Královská cesta

Praha - exkurze 4. 5. a 6. ročníku

           V pondělí 18. dubna vyrazili žáci 4. 5. a  6. ročníku na exkurzi do Prahy. V plánu měli Královskou cestu a návštěvu Hradu. Šesťáci s paní učitelkou Novákovou a Mackovou navštívili interaktivní výstavu Příběh Hradu, kde měli možnost prohlédnout si výstavní prostory v suterénu pod Vladislavským sálem. Zde byli rozděleni do skupin a plnili úkoly týkající se vystavených exponátů.  Poté využili příležitosti projít si Vladislavský sál, který bývá využíván např. při předávání státních vyznamenání.  Dalším velkým zážitkem byly malé domečky ve Zlaté uličce. Zde si samostatně prohlédli malebné obchůdky. Od Daliborky pak sestoupili po Starých zámeckých schodech k zastávce metra Malostranská.  Následoval další nezapomenutelný zážitek, a to cesta metrem. Na Václavském náměstí děti čekal vytoužený krátký rozchod.
           Druhá skupina turistů ze 4. a 5. třídy rovněž končila svoji túru na "Václaváku". V nohou již měli pěkný kus cesty. Z Hradu sestoupili na Karlův most a prošli na Staroměstské náměstí. Pokračovali Celetnou ulicí až k Prašné bráně. Prohlédli si tedy Královskou cestu a na zajímavá místa je upozorňovali a vyprávěli o nich pan učitel Makoč a Turecký.
            Autobusem se pak žáci se svými učiteli vrátili spokojeni domů. Kromě památek jim v hlavách zůstalo spoustu dalších intenzivních zážitků. Věříme, že hlavně příjemných.
                                                                                                                   Třídní učitelé a E. Macková


HOD GUMOVOU HOLÍNKOU 2016 - 35. ročník

Duben, sněžení a mráz

V úterý 26.4.2016 se konal další ročník tradiční soutěže v hodu gumovou holínkou.  Počasí nám dopřálo opravdu tu "nejaprílovatější" verzi. Sněžilo, pršelo, svítilo slunce, objevoval se silný vitr i bezvětří, teplo i zima. Ale všemu vévodila hlavně zima. Vzhledem k těmto podmínkám bych chtěl poděkovat všem závodníkům, že srdnatě bojovali o nejvyšší příčky, ale hlavně pořadatelům z devátého ročníku, kteří odolali všem formám možného i nemožného jarního počasí.

      Nejlepší výkony: Předškoláci -  Lukáš Dohnal (6,09 m), Alena Hášová (4,43), Nejmladší žáci I - Petr Dohnal (8,29), Iva Tejnorová (6,28), Nejmladší žáci II - Ondřej Kohout (9,83), Barbora Svátková (8,92), Mladší žáci - Michal Eliáš (13,76), Kateřina Fárová (10,33), Starší žáci -  Lukáš Holub (16,10), Lenka Kostková (13,04), Mladší dorostenci -  Pavel Kačírek (21,60), Adéla Stiborová (20,53), Starší dorostenci - Karel Blecha (20,12), Muži - Radek Holub (26,70), Otakar Novotný (20,80), Ženy - Eva Macková (16,90), Hana Švejkovská (13,74)                         r.h.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hod-holinkou-2016.xlsx Celkové výsledky 22.9 Kb

Cyklovýlet s přírodovědným zaměřením

 

Cyklovýlet s přírodovědným programem

Hlavatce

I. turnus středa 4. – čtvrtek 5. května 2016

II. turnus čtvrtek  5. – pátek 6. května 2016

Doprava: na vlastním kole

Ubytování: v pokojích s lůžky, povlečením a ručníkem, koupelna a WC na patře
Program: přírodovědný a ekologický program pod vedením lektorů – odpolední, večerní a dopolední blok
Strava:  večeře, snídaně, oběd

Cena:  program hrazen z grantu, příspěvek na stravu a ubytování 400,-

Návrat: v podvečerních hodinách (Děti zavolají cestou.)
Sraz: 7:45 před školou

S sebou na kolo: reflexní vestu, náhradní tričko, pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny popř. kopii, kapesné na občerstvení, svačinu a pití na cestu,  dobrou náladu a kondici 
Do zavazadla, které se veze autem: přezůvky, náhradní boty, oblečení na ven a do třídy, pyžamo, spodní prádlo, hygienické potřeby, léky (užívané pravidelně), tužku, propisku a zápisník, svačinu na odpoledne, dopoledne a cestu zpět. (Ve vesnici je obchod.)

                                                              

                                                               Těšíme se.           


 

                                                                                                              učitelé ZŠ Borotín

 

 Pozn.: V případě nepřízně počasí je připravena  „mokrá varianta“ linkovým autobusem.


Den Země a "Ukliďme svět" v Borotíně

Den Země a "Ukliďme svět" v Borotíně Den Země a "Ukliďme svět" v Borotíně

            V pátek 22. dubna si žáci i učitelé na škole v Borotíně  připomněli Den Země. Během prvních dvou hodin děti z  6. 7. a 8. tříd prezentovaly mladším spolužákům z I. stupně výsledky své práce a přírodovědného bádání. (Žáci 9. ročníku v té době vykonávali přijímací zkoušky na střední školy.)

            Třeťáci, čtvrťáci a páťáci si poslechli prezentace o luštěninách. Toto téma bylo vyhlášeno OSN jako jedna z cest řešení celosvětové problematiky hladomoru. Děti se dozvěděly, jak jsou luštěniny zdravé, výživné a bohaté na vitamíny a minerály. Dále si poslechly něco o historii a způsobu pěstování, základní postupy a receptury na úpravu luštěnin v kuchyni apod.  Nechyběla ani píseň, pohádka či obrázky vytvořené mozaikovou technikou.

            Pro nejmladší žáky z 1. a 2. třídy si dva účastníci okresního kola biologické olympiády Jakub Halama a Pavel Zíka připravili povídání o této soutěži a o odborné práci, která byla její součástí.  Největší zájem vzbudila dvě morčata, která byla předmětem pozorování a vstupní práce Jakuba Halamy. Dále si mohli prvňáci a druháci prohlédnout různé mikroskopické preparáty, které jim připravili starší spolužáci.

            Od 10 hodin pak děti a učitelé ze základní i mateřské školy vyrazili ven připojit se k celorepublikové dobrovolnické kampani "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Dělali pořádek v ulicích, na náměstí, okolo silnice, na hradě, okolo rybníka školy i školky. Do práce se pustili s nadšením a množství sebraného odpadu předčilo očekávání.

            Počasí pracantům přálo a zbyl čas i na hry. Podařilo se spojit příjemné s užitečným a 22. duben označovaný jako Den Země se vydařil.

 

                                                                                              Mgr. Pavlína Nováková


Putovní výstava FURADAN

Putovní výstava FURADAN            Začátkem dubna měli žáci a rodiče možnost prohlédnout si putovní výstavu týkající se dosti vážného tématu otrav zvířat smrtícím jedem Furadan. Informační panely jsme měli zapůjčeny z Ekocentra Ochrany fauny ČR. Autorem  je Mgr. Josef Makoč, Pavel Křížek a Mgr. Barbora Janíčková. Odborným garantem pak Pavel Křížek a ilustrátorem Honza Smolík.

             "Cílem výstavy je informování veřejnosti o smrtící látce FURADAN a jiných jedech, které kromě usmrcování zvířat představují i hrozící vážné zdravotní riziko pro člověka. Případů otrav v krajině neustále přibývá a traviči používají své návnady kdekoli, dokonce i v bytové zástavbě. Počet usmrcenýh zvířat nelze ani odhadovat jelikož jen travič ví, kam návnadu dává a mrtvá zvířata rychle "odklízí". V průběhu posledních let bylo zaznamenáno na desítky ne-li stovky případů otrávených savců vč. vyder, psů či skotu.  Jedná se o přečin nejenom pytláctví,  ale ve svém důsledku o obecné ohrožení se vším všudy. Projekt si klade za cíl informovat veřejnost, ale zejména děti a pedagogy o nebezpečí otrávených návnad v krajině a s tím spojených rizicích. O vážnosti situace vypovídá fakt, že všechny zjištěné případy otrav přímo dozoruje Policejní prezidium ČR."

 

Citováno z letáku k výstavě vydaného Ochranou fauny ČR.

 

                                                                                  Mgr. Pavlína Nováková                               Putovní výstava FURADAN

Více fotografií z výstavy ZDE


Staráme se o okolí školy

Staráme se o okolí školy            Naši žáci, učitelé a pan školník již zahájili jarní práce a aktivity vedoucí ke zkrášlení okolí školy. Na oknech kvetou macešky, v některých třídách se předpěstovávají bylinky, v dílnách jsou natírány a renovovány lavičky. Před budovou budou natřeny dřevěné květináče. O příspěvek na tuto údržbu a další úpravy jsme požádali    v projektu "Úprava okolí budovy Základní školy v Borotíně"  z výzvy Škola pro udržitelný život 2016 (ŠUŽ). 

            Projekt spojuje řešení hned několika problémů, které se týkají okolí školy, školního hřiště a dvorku. Vychází zejména z požadavků žáků školy, pedagogů a dalších zaměstnanců školy, rodičů žáků a dalších obyvatel i návštěvníků obce. Navazuje na strategický plán školy, obce i mikroregionu Společenství obcí Čertovo břemeno. Součástí projektu je úprava prostranství v okolí budovy Základní školy v Borotíně a na školním hřišti, zvýšení atraktivity prostranství v okolí budovy školy nejen pro žáky, ale také pro občany obce, zvýšení využití venkovní učebny a školního hřiště nejen žáky školy, ale i veřejností, zejména v odpoledních hodinách a době školního volna. Dále projekt řeší podporu drobného pěstitelství a správného nakládání s bioodpadem. 

            Některé výše zmíněné aktivity a úpravy budou realizovány i v případě, že projekt nebude v rámci programu ŠUŽ podpořen.

 

                                                                                  Mgr. Pavlína Nováková

Staráme se o okolí školy


ZŠ a MŠ Borotín, okres Tábor - členem sítě "Škola pro udržitelný rozvoj"

Naše škola se v roce 2016 zapojila do sítě Škola pro udržitelný rozvoj. Program je realizován Střediskem ekologické výchovy SEVER. Více informací viz níže v  citaci z webových stránek

Základní informace o programu

Posláním programu je vzdělávání dospělých v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních akcí zlepšujících životní prostředí.

Pomáháme školám v péči o životní prostředí v jejich okolí.

Program je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Žáci spolu s dalšími partnery z vnějšku školy přemýšlí o tom, co mohou udělat pro udržitelnější rozvoj své obce nebo čtvrti. Ze zásobníku nápadů, který vytvoří, pak postupně realizují navržené změny a tím prakticky a konkrétně mění místo, kde žijí a studují, k lepšímu.

Cílem programu je rozvoj občanské společnosti a principů místní Agendy 21, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí.

Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program poskytuje žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje místa.

Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER . Generálním partnerem programu je Toyota Motor Czech spol. s r.o.

Kde probíhá

Díky projektu Škola pro udržitelný život – vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol a jejich partnerů podpořenému z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost probíhá program ve všech krajích ČR kromě Prahy.

Kdo se může přihlásit

Do programu se mohou přihlásit základní a střední školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

 

                                                                                             Mgr. Pavlína Nováková


Lyžařský a snowboardový kurz 2016

Tradičně v netradičním termínu

     Po nedostatečných sněhových podmínkách v  lednu  jsme rozhodli o přeložení termínu na březen. A vyplatilo se. Podle pracovníků šumavské Horské služby byl týden od 12.3. do 19.3.2016 nejkrásnější. První pohled na kopce vyvolával obavy. Po příjezdu do skiareálu Lipno byl sníh pouze na sjezdovkách, které však byly perfektně připravené. Po dvoudenním sněžení se podmínky vylepšily natolik, že se veškeré obavy rozplynuly. Navíc ve středu, ve čtvrtek a v pátek nám náladu a příjemný dojem z lyžování vylepšilo sluníčko.  Jediným mráčkem na našem kurzu bylo zranění Natálky.
     Všichni , co se chtěli naučit lyžovat a sjíždět na snowboardu, to skvěle zvládli, což potvrdili při pátečních závodech ve sjezdu a ve slalomu. Novým zpestřením pobytu na horách byla hodina bowlingu při odpočinkovém odpoledni třetího dne. Vždy příjemné je i večerní lyžování.
     Za všechny mohu pochválit vynikající péči personálu penzionu Kovářov. Nádherné ubytování a výborná kuchyně jsou pro výjimečný pobyt na horách velice důležité. Poděkování zaslouží také náš řidič Libor. Všichni účastníci zájezdu přijeli z hor naplněni nezapomenutelnými zážitky, na které budou určitě dlouho vzpomínat.

                                                  R. H.

Lyžařský a snowboardový kurz 2016  Lyžařský a snowboardový kurz 2016  Lyžařský a snowboardový kurz 2016  kliknutím zvětšíte obrázek

více fotografií ZDE


Adventní pořad

Dne 19. 11. 2015 se žáci prvního stupně naší školy a děti z mateřské školy zúčastnili adventního představení „Slyšte, slyšte“ aneb co se stalo v Betlémě, v podání herce Ivana Urbánka. Převyprávěl dětem celý příběh zvěstování, přes cestu do Betléma až po klanění se Ježíškovi. Nejenže si děti zazpívaly známé koledy při doprovodu harmoniky, dud a houslí, ale samy si mohly velmi tvůrčím způsobem zahrát. Představení jsme si všichni moc užili.

                                                                                                                             E.M.                                                                                                                                                                                                  Adventní pořadAdventní pořad


Adventní výstava a vánoční dílny

   Pokud jste v sobotu 28.11.2015 procházeli kolem školy v Borotíně, jistě jste zaznamenali  davy, které proudily ke vstupním dveřím. Nebojte se, děti se nemusely vzdělávat i v sobotu, ale přišly si vyrábět do vánočních tvořivých dílen voňavá mýdla, přáníčka, andílky, dárkové taštičky, nazdobily si perníčky…zkrátka je čekalo mnoho zajímavých aktivit.

   Ani rodiče dětí  se určitě nenudili. Když nepomáhali  svým dětem s tvořením, odlehčili svým peněženkám na výstavě v prostorách budovy školy při nákupu adventního věnce či  jiné drobnůstky, která jim teď zdobí jejich domov.

   Aby nikdo nestrádal hladem ani žízní, připravili si letošní deváťáci vydatné občerstvení. Rafinovaně nakombinované tácky s chlebíčky a dortíčky mizely závratnou rychlostí.

   Jako by i tam „nahoře“ věděli, že tomu všemu ještě něco chybí, začal se  z oblohy snášet sníh, a tak byla předvánoční atmosféra doladěna přímo dokonale. Ladilo to i sboru malých i větších zpěváčků, kteří si připravili netradiční písně k příležitosti rozsvícení vánočního stromku na rynku.

   Doufám, že všichni odcházeli spokojeni a dobrá nálada jim vydrží po celý adventní čas.

                                                                                                                                                              Lenka Volfová

 


Anglie - Wales

     Když jsme vyjeli z Borotína, byli jsme všichni plní strachu, nadšení a představ. Hned první večer v rodinách v nás však vyvolal tolik dobrých dojmů, že strach opadl. Večeře, snídaně i obědové balíčky všem moc chutnaly. Udělali jsme spoustu výletů, například do katedrály ve městě Chester, na hrad Conwy a na horu Snowdon. Dále jsme absolvovali výlet do Liverpoolu, ve kterém jsme navštívili fotbalový stadion a muzeum Beatles. Den strávený v tomto městě byl zajímavý. Čtvrtek byl pro mě nejzajímavější, protože hned po škole, která byla ve středu a ve čtvrtek, jsme jeli na ostrov, na kterém jsme navštívili vesničku s druhým nejdelším názvem světa. Nejvíce mě zaujal maják. Líbil se mi nádherný výhled na moře. Jen mě zklamalo, že po šlapání do cca. 450 - ti schodů bylo zavřeno. Poslední večer se zábavnou a suprovou rodinkou a fenkou Mili byl úžasný. V pátek jsme odjížděli do Londýna. To, že jsme vstávali trochu dřív, nám nevadilo. Věděli jsme, že těch několik hodin tam strávených bude super. A měli jsme pravdu. Světla Londýna a vůbec celé město mě uchvátilo. Cesta domů byla dlouhá, ale to nám nevadilo. Zábava v autobuse byla nepopsatelná. Přijeli jsme zpátky do Čech plní dojmů. Bylo to super.

                                                                                  Anna Zrůstová – 6. třída

 


Borotínští čtvrťáci si vyzkoušeli, jak dobře se spí v jejich škole

V rámci celé řady akcí, kterými učitelé ze Základní a mateřské školy v Borotíně zpestřili svým žákům výuku v radostném předvánočním čase, si v úterý 15. prosince čtvrťáci se svým třídním vyzkoušeli, jaké je to přespat ve škole.

Sraz si třída dala v 16.00 hodin tak, aby si děti ještě stihly zahrát hru v prostoru školního hřiště a dvora. Po setmění se již čtvrťáci odebrali do své třídy, kde se pustili do výroby vánočních lucerniček. To už ale všem pořádně vyhládlo, a proto byl správný čas udělat si společnou večeři ve školní cvičné kuchyňce. Děvčata i chlapci se pustili neohroženě do díla a zakrátko vykouzlili lahodnou pomazánku. Po večeři přišel čas vymýšlení vlastních dobrodružných příběhů na dobrou noc a pak už se všichni zachumlali do spacáků. Ráno se u snídaně ve školní jídelně všichni čtvrťáci shodli, že ve škole se spí moc pěkně!

O tom, jak se celá akce povedla, napsali sami účastníci nočního dobrodružství. Zde je mozaika jejich dojmů:

V úterý utekli býci. A to byl den, kdy jsme měli spát ve škole. Adéla

V úterý jsem šla ze školy domů, ale jen na chvíli, protože jsem tam spala. Bára S.

Měli jsme sraz v šatně, ale Tadeáš mě zavolal, že ze školního hřiště startuje vrtulník. Filip

Bezva noc ve škole. Četli jsme si příběhy, které jsme sami napsali. Některé byly napínavé, některé srandovní. Bára D.

Byly čtyři hodiny, a tak mě mamka dovezla na noc ve škole. Hráli jsme hry a dělali pomazánku. Eliška

A také jsme měli pizzu. Pak jsme šli do třídy připravit si spacáky. Denisa K.

Sami jsme si dělali k večeři česnekovou pomazánku a pak si dali koláč od paní Tejnorové. Byl moc dobrý. Klára

Já jsem se zachumlal do spacáku a vypadal jsem jako mumie. Matěj

Večer nám pan učitel vyprávěl strašidelný příběh o školníkovi. Ráno jsme se šli nasnídat a nezapomněli jsme si vyčistit zuby. LadaBorotínští čtvrťáci si vyzkoušeli, jak dobře se spí v jejich školeBorotínští čtvrťáci si vyzkoušeli, jak dobře se spí v jejich školeBorotínští čtvrťáci si vyzkoušeli, jak dobře se spí v jejich škole


Nabídka zájmových kroužků 2015-2016

Činnost zájmových kroužků začíná 21.9.2015

Pondělí
Přírodovědný a zdravotnický kroužek   – p. uč. Nováková – 14.00-15.00
Logopedie – p.uč. Kleňhová – 13.00-13.45
Florbal (1.a 2. třída) – p. uč. Turecký – 13.30 – 14.30
Pohybově-taneční kroužek (2.-9.třída) – p. uč. Halamová – 16.00-17.00

Úterý
Angličtina pro 2. roč. -  p. uč. Makoč – 13.00 – 14.00
Šikovné ruce (3.-5.roč.) – p. uč. Matyušová –  14.30-15.30
Pohybově-taneční kroužek (1. třída) – p. uč. Halamová – 15.45 – 16.45
Keramika (mírně pokročilí) - p. uč. Pípalová - 14.00

Středa

Turisticko-vlastivědný kroužek – p.uč. Makoč – 14.00 - 15.00
Florbal (3., 4. a 5. třída) - p. uč. Holub - 12.45 - 13.45

Čtvrtek
Keramika – p. uč. Macková – od 13.00
                     p. uč. Pípalová – od 14.00

Pátek
Lego pro 2.a 3.roč. – p.uč. Francl  - 13.00
Florbal (pro 2. stupeň) – p.uč. Holub – 13.50-14.50


Sovy i káňata nad Borotínem aneb letové ukázky dravců pana Miroslava Vondrušky

V pondělí dopoledne (14.9. 2015) jsme se po několika slunných dnech sešli na hřišti, abychom si užili výklad a ukázky dravců sokolníka Miroslava Vondrušky. Počasí nám bohužel příliš nepřálo a ve druhé polovině programu začalo mírně pršet.  Přesto jsme si ukázku užili a pobavili se při poutavém vyprávění sokolníka. Dozvěděli jsme se  zajímavé informace o životě, lovu a chovu dravých ptáků a rovněž něco z historie sokolnictví. Měli jsme možnost pohladit si sovu pálenou (Matýska) a zakusit její "neslyšný let" přímo nad našimi hlavami.

            I přes rozmary počasí jsme nelitovali a z programu odcházeli obohaceni o nové informace a zážitky. 

                                                                                  P. Nováková, učitelé a žáci ZŠ a MŠ Borotín


Stáž

                Stejně jako žáci naší školy dostali možnost vyjet se podívat, jak to jinde ve světě chodí, také naši učitelé navštívili v rámci projektu OPVK Výzvy č. 56 zahraniční školu.

                Pan učitel Robin Francl pobýval a učil jeden týden v rumunské škole (z pobytu jsme viděli velmi zajímavou reportáž).

                Já s paní ředitelkou jsme se účastnily výuky na slovenské škole v Piešťanech. Návštěva ZŠ Brezová v Piešťanech byla velmi přátelská, vstřícná, milá, vlídná a hlavně inspirativní. Prošly jsme si vyučováním napříč všemi třídami. Okoukly jsme vyučovací metody a formy práce piešťanských učitelů. Zúčastnily jsme se vernisáže a kulturního vystoupení, které pro nás děti připravily. Vzájemně jsme si mohli vyměnit i zkušenosti a postřehy z naší praxe. Je dobré vidět, jaké je to jinde.

                                                                   

                                                                              E. Macková

           StážStáž                                                                                                                                  


Školní zpravodaj

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás na začátku nového školního roku opět pozdravila a popřála Vám i Vašim dětem mnoho radosti a úspěchů ve škole

V letošním školním roce bude výuka probíhat v devíti samostatných třídách. Vyučujeme podle dvou vzdělávacích programů: ve 3., 4., 5., 8. a 9. ročníku podle dobíhajícího ŠVP, v ostatních ročnících dle nového ŠVP, do kterého byly zapracovány povinné změny.

Abychom uspokojili potřeby odpoledního dohledu nad dětmi, budou pracovat 2 oddělení školní družiny a dle potřeby také další oddělení školního klubu. Nabídneme dětem celou řadu zájmových kroužků a také výuku náboženství. Konkrétní termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy a v žákovských knížkách. I nadále škola nabízí svoz žákům, kteří nemají do Borotína autobusové spojení. Plánujeme také celou řadu akcí pro děti i veřejnost.

O prázdninách proběhla ve všech učebnách rekonstrukce osvětlení, v celé škole je nově vymalováno, na školním hřišti byla prodloužena běžecká dráha a hlavní vstup do budovy byl opatřen kamerou a čipovým systémem. Do první a čtvrté třídy byl pořízen nový nábytek. Do šaten přibyly šatní skříňky také pro žáky osmého ročníku. Ve školní družině byla zřízena učebna pro žáky devátého ročníku.

Došlo také k některým personálním změnám. Slečna Šarlota Chaloupková pracuje nově na pozici uklízečky a částečně jako vychovatelka ve školním klubu, pan Ladislav Zrůst povede jedno z oddělení školní družiny. Mezi pedagogy základní školy jsme přivítali Mgr. Pavlínu Novákovou, Mgr. Josefa Makoče a Mgr. Otakara Novotného.

Věřím, že veškeré změny přispějí ke zvýšení kvality naší školy.

Pokud budete mít ke škole a jejímu provozu jakékoliv připomínky, obraťte se, prosím, přímo na nás. Pokud nebudete moci přijít osobně, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem.

Přeji Vám a především Vašim dětem mnoho radosti a úspěchů během celého školního roku.

Tel.: 381 285 833, ŠJ: 381 285 823, mobil: 739 572 48

e-mail: zsborotin@seznam.cz                    www.zsborotin.cz                                                                                    Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

 

 

 


Zprávy z expedice do Anglie...

Přinášíme kusé zprávy, které nám zasílají účastníci expedice:

neděle - 8.04 - Borotínská expedice překročila hranice s našimi západními sousedy a vjela do Německa....

neděle 16.53 - byly zdolány hranice Francie

něděle 20.19 -  expedice může vydechnou na ubytovně, někteří členové zarputile odolávají spánku.....

pondělí 5.20 -  jízda trajektem je nevšedím zážitkem - pozor na houpání....

pondělí 11.50 - jede se k moři do Chesteru, fakt krása, počasí lepší než v Čechách.....

pondělí večer - čekáme na domorodé obyvatele, až si naši expedici rozeberou.....

úterý 9.00 - volá vůdce expedice, všichni členové v pořádku......

úterý 19,26 - krásné počasí, navštěvujeme hrad Conwy, národní park Snowdonia, jedeme parní úzkokolejkou na nejvyšší horu Walesu, domorodé obyvatelstvo nás přijalo přívětivě, strava dobrá.......

středa ráno - jdeme do školy - anglické, je krásná, moderní, program je tak nabitý, že se u některých z nás začíná projevovat cestovatelská nevolnost - naši velitelé nás mají od kontrolou....:), nadchl nás stadion FCL v Liverpoolu, líbilo se i muzeum Beatles, vystoupali jsme do do nadmořské výšky 1085 m, abychom pak jeli tunelem 30 m pod mořem...

čtvrtek - ráno škola - anglická, pak výstup k majáku....

pátek 8.25 - balíme cestovatelské vaky a vyrážíme směr Londýn, tam strávíme dnešní den...., večer chystáme odjezd do rodné vlasti, odhadujeme, že se vrátíme v sobotu večer, záleží totiž, jak to bude frčet od Londýna a jak budeme stíhat trajekt - rodičové, náš návrat je v rukách řidičů, námořníků, celníků, silničních kontrol apod., proto až se budeme blížit k domovu a získáme lepší časový odhad - ZAVOLÁME nebo NAPÍŠEME...

sobota - naše expedice se vrací zpět do vlasti, počítáme, že dorazíme tak mezi 8 a 9 hodinou večerní. Těšte se, my se také těšíme....

DALŠÍ ZPRÁVY UŽ NEBUDOU NÁSLEDOVATsmiley

 


Zápis do 1. ročníku 2016-2017

Vážení rodiče a milé děti,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o naší školu.

K zápisu do první třídy pro školní rok 2016/17 přišlo celkem 25 dětí. Všichni byli do školy přijati.

Podrobnosti o třídě a paní učitelce/ panu učiteli pro budoucí prvňáčky budou známy po skončení všech řízení o odkladu povinné školní docházky.

Potřebné údaje se dozvíte na schůzce rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční v jídelně základní školy dne 7 6. 2016.   

Děkujeme, že jste si pro vzdělávání Vašich dětí vybrali právě školu v Borotíně, a těšíme se na společné setkání.

 

V Borotíně 25. 1. 2016                                      Mgr. Lenka Pípalová

                                                                              ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-prijatych-zaku-web507250737.doc 85 Kb

E.ON Energy Truck

21. a 22. září před naší školou parkoval velký automobil společnosti E.ON. Nejednalo se o žádnou poruchu elektroinstalace ve škole! Šlo o speciálně upravený automobil, který funguje jako zábavně vzdělávací centrum. 
            Jedna část programu probíhá ve škole v interaktivní učebně, druhá část přímo v mobilním  poradenském centru E. ON Energy Truck. Cílem pravidelných návštěv je přiblížit dětem zábavnou formou svět energie, zejména s ohledem na bezpečnost, efektivní využívání energie a alternativní zdroje.
            Žáci se zabývali následujícími tématy :

            Co je to energie? Kde se "bere"? Jak se vyrábí elektřina? Co jsou to alternativní zdroje energie? Jak nespotřebovávat více energie než je nutné? 

            Část programu byla věnována také experimentálním pokusům a soutěžím. Žáci se do programu rádi a se zájmem zapojili. Spokojeni odcházeli rovněž proto, že si odnášeli řadu upomínkových předmětů.


                                                                                               Mgr. Pavlína Nováková