Základní škola

Týden pro wellbeing

13. 2. - 20. 2. 2024 probíhá v celé republice Týden pro wellbeing ve školách. Cílem akce je posílit vědomí veřejnosti i pedagogických pracovníků o významu podporujícího a podnětného prostředí pro rozvoj lidského potenciálu. Důvodů, proč je wellbeing důležitý, je celá řada. Organizátoři akce je shrnují do následujících vět:
"Proč wellbeing ve škole?
Chceme školy, kde se všichni cítí dobře, navazují funkční a podpůrné vztahy a mohou naplno rozvinout svůj potenciál.
Wellbeing ve školách pokládáme za základní podmínku pro to, aby žáci, ředitelky a ředitelé škol i vyučující mohli vést spokojený a plnohodnotný život, zvládat stres a uplatnit své silné stránky.
Děti, které jsou ve škole spokojené, se mnohem lépe učí!"

--

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oblasti-wellbeingu-pro-verejnost.pdf 252.1 Kb
potreby-rodice.pdf 77.9 Kb