Jídelní lístek

Pozvánka k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Základní škola v Borotíně vás srdečně zve k zápisu do 1. třídy
pro školní rok 2024/2025 4. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin
a 5. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 hodin.

K zápisu jsou zvány všechny děti narozené před 31. 8. 2018.

Potřebné doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů

Elektronickou přihlášku lze vyplnit na www.zsborotin.edupage.org.

Více informací na tel. 381 285 833, 739 572 481.