Mateřská škola

Změna ceny stravného v MŠ od 1. 1. 2023

Od 1. ledna 2023 se navyšují ceny stravného v mateřské škole takto:

přesnídávka - 10,-Kč
oběd - 22,- Kč
svačina - 8,- Kč
celkem - 40,- Kč

Pro děti s odkladem školní docházky jsou ceny následující:
přesnídávka - 10,-Kč
oběd - 24,- Kč
svačina - 8,- Kč
celkem - 42,-Kč

Při navýšení je třeba si ohlídat limit inkasa. 


Jak usnadnit vstup dítěte do MŠ

Jak dítěti usnadnit vstup do MŠ
Nástup do mateřské školy je pro dítě velkou životní změnou.  Jeho maminka už nebude na blízku 24 hodin, ke slovu přijde jiný režim dne, kladeny na něj budou větší nároky.
Proto by si měli být rodiče jistí, že pobyt ve školce dítě zvládne, a co nejvíce se snažit mu vstup do mateřské školy usnadnit tím, že ho na MŠ dobře připraví.
Dítě, které se o sebe postará a domluví se, se lépe  zapojuje do kolektivu.
Jak dítě správně připravit:
•    motivovat dítě hezkým povídáním o školce (nikdy ho nestrašit – „Počkej, ve školce ti nikdo nepomůže!“ „Paní učitelka tě naučí poslouchat!“ atp.)
•    zvykat dítě na krátké odloučení od rodičů (babička, dědeček, teta)
•    poskytnout šanci setkávat se s vrstevníky (na hřišti, na procházce) 
•    naučit dítě: – znát své jméno
•    hovořit v jednoduchých větách
•    obléknout se a svléknout, obout a zout
•    poznat si své oblečení
•    samostatně jíst (lžící) a pít (z hrnečku), u jídla sedět
•    umýt si ruce, utřít se do ručníku
•    používat záchod
•    vysmrkat se
•    bezpečně chodit po schodech
•    uklízet po sobě hračky
•    reagovat a uposlechnout slovní pokyn dospělého
Jak ulehčit dítěti začátek:
•    informujte učitelku, pokud má Vaše dítě nějaké zdravotní či jiné omezení
•    zpočátku dítě nechávejte ve školce jen krátce, dobu postupně prodlužujte
•    oblečení a věci do školky připravujte s dítětem společně (lépe si je pozná)
•    přibalte mu oblíbenou hračku
•    neprodlužujte loučení, rychle odejděte
•    buďte důslední (když už se jednou rozhodnete, že dítě půjde do MŠ, nenechte se přemluvit a trvejte na svém rozhodnutí)
•     vždy splňte slib, který dítěti ráno dáte („Přijdu po obědě.“)
•    nepřiznávejte, že je Vám také smutno                                                                                     

 


Seznam dětí přijatých do MŠ Borotín

Registrační číslo dítěte    

výsledek řízení

M 2023/1

přijat

M 2023/2

přijat

M 2023/3

přijat

M 2023/4

přijat

M 2023/5

nepřijat

M 2023/6

přijat

M 2023/7

přijat

M 2023/8

přijat

M 2023/9

přijat

M 2023/10

přijat

M 2023/11

přijat

M 2023/12

nepřijat

M 2023/13

přijat

M 2023/14

přijat

M 2023/15

přijat

M 2023/16

přijat

M 2023/17

nepřijat

M 2023/18

přijat

M 2023/19

přijat

M 2023/20

přijat

M 2023/21

přijat

M 2023/22

přijat

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 Vyvěšeno:   24. 5. 2023                                                               Mgr. Lenka Pípalová

 Sejmuto:        8. 6. 2023                                                                    ředitelka školy


Seznam dětí přijatých do MŠ

V souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhodla ředitelka školy ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Borotín od školního roku

2022/2023 takto:

registrační číslo dítěte

Registrační číslo dítěte    

výsledek řízení

M 2022/1

přijat

M 2022/2

nepřijat

M 2022/3

nepřijat

M 2022/4

nepřijat

M 2022/5

přijat

M 2022/6

nepřijat

M 2022/7

přijat

M 2022/8

přijat

M 2022/9

nepřijat

M 2022/10

nepřijat

M 2022/11

přijat

M 2022/12

přijat

M 2022/13

přijat

M 2022/14

přijat

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 Vyvěšeno:   24. 5. 2022                                                               Mgr. Lenka Pípalová

 Sejmuto:        8. 6. 2022                                                                    ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kriteria-prijeti-2022.doc 107 Kb