Základní škola

Opět máme úspěšné držitele certifikátů Cambridge English

Ve školním roce 2022-23 probíhaly na naší škole dva přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English, a to úrovně Strarters (4. ročník) a Key for Schools A2 (8. ročník). Žáci se scházeli jedenkrát týdně a podle certifikované učebnice se pod vedením paní učitelky Novákové zvládli připravit. Tři
z nich si dodali odvahu a přihlásili se na mezinárodní zkoušky konané v Táboře a Českých Budějovicích. Certifikát převzali slavnostně 11. 9. 2023 v Gotickém sále Husitského muzea v Táboře z rukou paní Michaely Bébrové, ředitelky Jazykové školy Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Tato instituce konání kurzů i zkoušek v JČ kraji zaštiťuje. Zkoušku zvládli žáci Lucie Zábrodská, Aneta Svátková a Mikuláš Losos
na vynikající úrovni a všichni tři prokázali úroveň svojí angličtiny ještě dokonce o jednu vyšší, než vyžaduje typ zkoušky. Jsme na ně velmi pyšní, děkujeme
za reprezentaci a gratulujeme.

                                                                                                                                                                  Pavlína Nováková