Aktuality

Děti přijaté do MŠ

V souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhodla ředitelka školy ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Borotín od školního roku 2024/205 takto:

   

Registrační číslo dítěte    

výsledek řízení

M 2024/1

přijat

M 2024/2

přijat

M 2024/3

přijat

M 2024/4

přijat

M 2024/5

přijat

M 2024/6

přijat

M 2024/7

přijat

M 2024/9

přijat

M 2024/12

přijat

M 2024/13

přijat

M 2024/14

přijat

M 2024/8

nepřijat

M 2024/10

nepřijat

M 2024/11

nepřijat

M 2024/15

nepřijat

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 Vyvěšeno:   22. 5. 2024                                                               Mgr. Lenka Pípalová

 Sejmuto:        6. 6. 2024                                                                    ředitelka školy