Aktuality

Pozvánka k zápisu do 1. třídy

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024  ve dnech 13. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin a  14. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 hodin. K zápisu jsou zvány všechny děti narozené před 31. 8. 2017.

Potřebné doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.  

Elektronickou přihlášku lze vyplnit na www.zsborotin.edupage.org.