Základní škola

Anglické divadlo Dr Klutz

V pondělí 5. února 2018 po jednodenních pololetních prázdninách k nám do školy zavítal rodilý Australan se svou interaktivní show. Dr. Klutz vedl celé představení anglicky. Děti povzbuzoval k opakování, vše názorně předváděl a ukazoval na rekvizitách, obrázcích, kartách s nápisy apod. Děti, zejména ty mladší, se s nadšením zapojovaly a v představení hrály roli australských zvířat, která se snažila zachránit před požárem v buši. To se jim samozřejmě podařilo a naučily se přitom i několik nových slovíček.

            Při představení jsme si užili mnoho legrace, byli v kontaktu s rodilým mluvčím a ještě se něco dozvěděli. Používali jsme zejména přítomný čas průběhový a přídavná jména charakterizující jednotlivá zvířata.

Pro zopakování připojujeme slovní zásobu, která byla procvičována.

a fast racing emu

a clever dancing dingo

a smiling grinning crocodile

a bouncing skipping kangaroo

a slow fat  wombat

a lazy sleepy koala

a splashing swimming platypus

a shy hopping bilby

a loud laughing kookaburra

(fast – rychlý,  clever – chytrý, vychytralý, slow-pomalý, lazy-líný, sleepy-ospalý, fat-tlustý, shy-stydlivý, loud-hlasitý)

(race-závodit, závod, dance-tanec, tančit, smile-usmívat se, úsměv, grin-zubit se, šklebit se, bounce-skákat, poskakovat, skip-poskakovat, hopsat, splash-cákat, swim-plavat, hop-skákat, vyskočit, poskakovat,  laugh-smát se, zasmát se)

What are you doing, dear platypus?

I´m swimming.

I´m running.(Emu), I´m skipping. (Kangaroo), I´m laughing. (Kookaburra)…

Where does it live?

The crocodile lives in the water.

The koala lives in the tree.

The wombat lives under the ground.

The kookaburra lives above the ground.