Základní škola

Karneval

Dne 24.2.2018 se konal Dětský karneval v restauraci Pod Kaštanem.. Přišlo velké množství dětí, rodičů i prarodičů. Každé dítě dostalo u vstupu sladkost a rodiče mohli svým dětem koupit tombolu. Během tancování „odborná“ porota vybírala masky, které byly nejvíce nápadité. A měla velmi těžkou práci. Nakonec vybrala v každé kategorii ( do 6ti let,1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ)  masky ,které dostaly věcnou cenu a dortíky. Byla vyhlášena i nejmladší maska.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám přispěli penězi nebo věcnými dary. Byli to:  Ing. Antonín Brož – starosta městyse Borotín, MUDr. Květuše Brožová,Mgr. Lenka Pípalová – ředitelka školy, restaurace Pod Kaštanem – paní Illová , Jednota Tábor, Svaz dobrovolných hasičů Borotín, Myslivecký spolek Borotín, rodiče žáků ZŠ. Také chci poděkovat všem pracovníkům a žákům školy, kteří pomohli karneval připravit.

                                                                                                                                                                                             Matyušová Alexandra