Základní škola

Kufr z Energy Centra v Českých Budějovicích

Během ledna roku 2018 jsme měli možnost používat a zkoušet s našimi žáky různé měřicí přístroje, které jsme měli zapůjčeny z Energy Centra z Českých Budějovic. Žáci si například ověřili, jak funguje perlátor připojený na vodovodní baterii. Dále měřili spotřebu různých typů žárovek, popřípadě spotřebičů. Zajímavé bylo sledování obsahu oxidu uhličitého v ovzduší. Hraničních hodnot jsme ve třídách nedosahovali.

 Kufřík obsahoval rovněž přístroj, který byl schopen změřit intenzitu elektromagnetického záření. Došli jsme k zajímavým závěrům. Často diskutovaný mobilní telefon vykazoval silné záření, pokud byl připojen do sítě v režimu nabíjení baterie. Jakmile jsme ho z nabíječky odpojili, hodnoty nebyly výše zmíněným přístrojem měřitelné. Ostatní sledované elektrospotřebiče jako televize, počítač, mikrovlnná trouba vykazovaly záření v jejich bezprostřední blízkosti. Většinou však ve vzdálenosti 40 až 50 cm od přístroje jsme již žádné vysoké hodnoty nenaměřili.

Práce s měřiči byla přínosným zpestřením výuky. Děkujeme Energy Centru za zapůjčení.

                                               Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Borotín