Základní škola

Opatření ředitelky školy k zajištění výuky v ZŠ Borotín v době od 12. 10. do 30. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020, vydává ředitelka školy následující opatření:

  • 12. – 16. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat třídy VI. A a IX. A, ostatní třídy se budou vzdělávat prezenčně.
  • 19. – 23. 10. 2020 se budou distančně vzdělávat třídy VII. A, VII. B a VIII. A, ostatní třídy se budou vzdělávat prezenčně.
  • 26. a 27. 10. 2020 nařídilo MŠMT volno pro všechny žáky, 28. 10. je státní svátek,
    29. a 30. 10. podzimní prázdniny. Škola bude celý týden uzavřena pro všechny žáky, výuka v těchto dnech bude dobrovolná formou projektu.

Distanční vzdělávání je povinné, bude probíhat kombinovanou formou:

  • Online hodiny dle platného rozvrhu hodin (budou dodržovány časy a předměty) prostřednictvím platformy meet.jit.si, konkrétní odkaz bude rozeslán v EduPage. Dále formou testů, prezentací a úkolů v EduPage. Účast je povinná, v případě nepřipojení je nutná omluvenka od rodičů.
  • Další studijní materiály pro samostatnou práci budou rozesílány v EduPage.
  • Dále budou využívány učebnice, pracovní sešity, pracovní listy a další podpůrné materiály.
  • Chování v online prostředí se po dobu výuky řídí stejnými pravidly jako chování ve škole.
  • Pravidla pro distanční vzdělávání jsou ošetřena v dodatku školního řádu, který je k dispozici na webových stránkách školy.

Školní družina a jídelna jsou ve dnech vyučování v běžném provozu, 26. – 30. 10. 2020 bude zavřeno.

Žáci, kteří mají distanční vzdělávání, mají obědy automaticky odhlášeny. Mohou si je vyzvedávat do jídlonosičů za dotovanou cenu, musí si je sami přihlásit. Svačiny jsou pouze pro děti, které chodí do školy.

Zapůjčení notebooků je možné po předchozí telefonické dohodě, pro zařízení si musí přijít rodiče.

 

Případné dotazy na tel č. 739 572 481.                     Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
erouska-grafika.pdf 1158.9 Kb
informace-erouska.pdf 239.3 Kb
informace-pro-skoly-opatreni-rijen-2020.pdf 210.2 Kb
msmt-zmena-organizace-skolniho-roku-rijen-2020.pdf 287.1 Kb
opatreni-reditelky-skoly-k-siatancnimu-vzdelavani.docx 75.9 Kb
prehledna-tabulka-opatreni-rijen-2020.pdf 153.2 Kb