Základní škola

Stáž

                Stejně jako žáci naší školy dostali možnost vyjet se podívat, jak to jinde ve světě chodí, také naši učitelé navštívili v rámci projektu OPVK Výzvy č. 56 zahraniční školu.

                Pan učitel Robin Francl pobýval a učil jeden týden v rumunské škole (z pobytu jsme viděli velmi zajímavou reportáž).

                Já s paní ředitelkou jsme se účastnily výuky na slovenské škole v Piešťanech. Návštěva ZŠ Brezová v Piešťanech byla velmi přátelská, vstřícná, milá, vlídná a hlavně inspirativní. Prošly jsme si vyučováním napříč všemi třídami. Okoukly jsme vyučovací metody a formy práce piešťanských učitelů. Zúčastnily jsme se vernisáže a kulturního vystoupení, které pro nás děti připravily. Vzájemně jsme si mohli vyměnit i zkušenosti a postřehy z naší praxe. Je dobré vidět, jaké je to jinde.

                                                                   

                                                                              E. Macková

           StážStáž